Az EU GDPR rendeletének megfelelően a KertIkon aktuális Adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi szabályokra is kitér.

Adatkezelés és adatvédelem az uniós GDPR rendelet szerint

“A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletet alkotott, melyet az EU valamennyi tagállamában alkalmazni kell. Ez a GDPR (azaz General Data Protection Regulation) rendelet, melynek teljes szövege magyar nyelven is tanulmányozható:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

A GDPR rendelet 2016-tól hatályos, és magyarországi vállalkozásoknak is alkalmazniuk kell 2018. május 25-től.

Adatkezelésben érintettek kategóriái cégünk esetében

Adatkezelést és adatfeldolgozást az alábbi célokból szükséges (jogszerű ill. indokolt) végeznünk, feltéve, hogy Ön:

 1. Árajánlatkérő űrlap beküldője
 2. Tájépítészeti szolgáltatást igénybevevő, megkereséssel emailben jelentkező
 3. Gyakornoki vagy tervezői munkára – akár kéretlenül – jelentkező személy

A felsorolt esetekben alább ‘Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja’ kategóriánként:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (1. Árajánlatkérő)

Személyes adat Az adatkezelés célja
Kapcsolattartói név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése.
Telefon, Mobil, Skype Kommunikációs csatornák a kért szolgáltatás teljesítéséhez
Tervezés tárgya, helyszíne (cím, helyrajzi szám) Szükséges szakmai eljárás testre szabhatósága, helyszínhez kalkulált egyedi árajánlatkészítés
Megrendelői név és cím Megrendelés esetén szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ehhez kapcsolódó dokumentációk postázása és díjak számlázása. Könyvviteli ügyintézések.
Az üzenetküldéskori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (2. Tájépítészeti szolgáltatást igénybe vevő, megkereséssel emailben jelentkező)

Személyes adat Az adatkezelés célja
Kapcsolattartói név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése.
Telefon, Mobil, Skype Kommunikációs csatornák a kért szolgáltatás teljesítéséhez
Tervezés tárgya, helyszíne (cím, helyrajzi szám) Szükséges szakmai eljárás testre szabhatósága, helyszínhez kalkulált egyedi árajánlatkészítés
Megrendelői név és cím Megrendelés esetén szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ehhez kapcsolódó dokumentációk postázása és díjak számlázása. Könyvviteli ügyintézések.
Az üzenetküldéskori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (3. Gyakornoki vagy tervezői munkára – akár kéretlenül – jelentkező)

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím Kapcsolattartás, azonosítás
Telefon, Mobil, Skype Kommunikációs csatornák az esetleges szakmai, illetve munka kapcsolat létesítéséhez és fenntartásához
Cím A szakmai, illetve munka kapcsolathoz kötődő dokumentumok, iratok postázása.

Nem releváns adatkezelési célok

Nem végzünk adatkezelést és adatfeldolgozást az alábbi célokból:

 • Hírlevélküldés
 • Remarketing
 • Fizetett online hirdetések

Honlaplátogatási egyéb adatok (sütik vagy cookie-k)

A KertIkon honlapja nem használ olyan követőkódokat, amelyek alapján más szolgáltatók (így a Facebook és a Google) a honlapot látogató számára személyre szabott hirdetéseket tudnak megjeleníteni tőlünk. (Azaz nem történik remarketing.)

A honlap által kezelt egyéb adatok nem személyesek, alapvetően a honlap látogatottsági statisztikáinak figyelemmel kísérése történik a segítségükkel és a Google Analytics anonimizált szolgáltatása segítségével. (Ezek neve süti vagy cookie, részletes leírásukat, s a tudnivalókat a Cookie szabályzat tartalmazza.)

Adatkezelési időtartamok

Esetektől függően a megkeresés évét követően az alább feltüntetett időtartamokig őrizzük, kezeljük a megadott személyes adatokat:

1.      Árajánlatkérő 5 év (szakmai válasz érdekében, az építési projektek időtartamát alapul véve)
2.      Tájépítészeti szolgáltatást igénybe vevő 8 év (szolgáltatói munkavégzés, szerződéskötés és szerződésteljesítés érdekében, számlamegőrzési követelmények szerint)
3.      Gyakornoki vagy tervezői munkára – akár kéretlenül – jelentkező személy 5 év (kapcsolattartás érdekében, egyetemi tanulmányi időt figyelembe véve)

Az adatok törlésének határideje a megjelöltek szerint adódó naptári év utolsó napja.

Újabb megkeresés, valamint szolgáltatás igénybevétele az adatkezelést megújító hatással bír, ezáltal az adatkezelési időtartam is szükségszerűen újraindul.

Közérdekű adatkezelési esetek

A tájépítészet interdiszciplináris műfaj. Aktuális tervezői munkától, adott tájépítészeti tevékenységtől függően indokolt, illetve jogszerű külön adatkezelést végeznünk:

 • közérdekű archiválás céljából
 • tudományos-szakmai és történelmi-történeti kutatási célból
 • statisztikai célból
 • újságírási, hírközlési, tájékoztatási, ismeretterjesztési célból

Az adatkezelést érintő kérések és lehetőségek

Az adatkezelésben érintettek számára a GDPR rendeletben biztosított jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedéseket kell biztosítani, az érintettnek lehetősége van díjmentesen kérelmezni, illetve adott esetben megkapni különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését, valamint gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát.

Adatkezelőként biztosítjuk a kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő eszközt: erre szolgál a külön E-mail cím: adatkezeles.gdpr@kertikon.hu.

A díjmentes kérelmezés az első alkalomra vonatkozik. Minden további adatkezelési kérelem esetében a mindenkori bruttó minimálbér 8%-a +ÁFA (27%) összegnek megfelelő adatkezelési adminisztrációs díjat számlázunk ki, melynek kiegyenlítése a kérelem teljesítésének előfeltétele.

Az adatkezelést érintő főbb pontok az adatvédelmi rendelet (GDPR) szövegében

Az adatkezelésben érintettek részletesen tájékozódhatnak a GDPR (azaz General Data Protection Regulation) rendelet alapján:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

Az érintettek tekintetében a főbb kitételek helye a rendeletben:

 • Fogalommeghatározások       4. cikk
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek      5.cikk
 • Az adatkezelés jogszerűsége 6. cikk
 • A hozzájárulás feltételei        7. cikk
 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések       12. cikk
 • Az érintett hozzáférési joga   15. cikk
 • A helyesbítéshez való jog      16. cikk
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 17. cikk
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog        18. cikk
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség           19. cikk
 • Az adathordozhatósághoz való jog   20. cikk
 • A tiltakozáshoz való jog        21. cikk
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást   22. cikk
 • Az adatkezelő feladatai         24.cikk
 • Az adatfeldolgozó     26. cikk
 • Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés                       29. cikk
 • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása         30. cikk
 • Az adattovábbításra vonatkozó általános elv           44. cikk
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog    77. cikk
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog          79. cikk
 • Az érintettek képviselete       80. cikk
 • A kártérítéshez való jog és a felelősség         82. cikk
 • A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog      85. cikk
 • A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog      88. cikk
 • A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések       89. cikk
 • Hatálybalépés és alkalmazás  99. cikk

A KertIkon mint adatkezelő és elérhetőségei

Név: KertIkon Kft.

Székhely/postacím: 5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

E-mail: adatkezeles.gdpr@kertikon.hu

Telefon: +36 20 595 6005

Az igénybe vett adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

1. Tárhelyszolgáltató

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely/postacím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

2. Honlapkészítő

Név: Sikermarketing.hu

Ujvári Mária egyéni vállalkozó

Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 108. II/3.

E-mail: info@sikermarketing.hu

Telefon: +36 20 521 5960

3. Könyvelő

Név: KTSL Bt.

Székhely/postacím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 139.

E-mail: ktsl@ktsl.hu

Telefon: +36 1 422 0491

4. Társtervező, szakági tervező, generáltervezésben résztvevő mérnök vagy szakértő

Az adott tervezési, szakértői munkában érintett társtervezők, szakági tervezők, mérnökök, illetve szakértők köre, akik adatfeldolgozónak minősülnek, a releváns tervezési szerződésben foglalt módon járnak el.

A szolgáltatásunkat bármilyen módon igénybevevő Megrendelő a KertIkon Kft-vel való szerződés megkötésekor egyidejűleg elfogadja a szerződés teljesítésében közreműködő összes szakági munkát végző jogi és természetes személy adatfeldolgozói szerepvállalását, amely a szakmai munka teljesítéséhez szükséges.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!