Építészeknek

„Építész vagyok, a megbízói igényeket szolgáló és az építészeti tervezést megfelelően kiegészítő munkára van szükség” – hangzik el a jogos igény a felelős, gyakran generáltervezői feladatokat is ellátó mérnökök részéről.

Ha más is kell, mint építészet

Bizonyára tudásuk legjavát nyújtják, miközben megbízói érdekek, reális kivitelezői szempontok és szakmai elvek között egyensúlyoznak. A társtervezésbe (akár a kert tervezése végett) ehhez kipróbált partnereket érdemes bevonnia a generáltervezőnek.

Olyan építészek munkáját segítjük, akiknek tervezési feladatában a megbízói igények teljesítéséhez tájépítész közreműködés szükséges vagy ajánlott. A generáltervezés területe mellett bárhol a hasznunkat veszik, ahol a táj kezdődik és az építészet folytatódik, s akár kiteljesedik – alkalomadtán egy modern kert tervezése révén.

Táj és építészet? Összehangoljuk!

Kert tervezés ház melléA modern kert és építészeti tervezés közös ügye az épített és természetes elemek olyan formálása és művelése, mellyel környezetünk értékei növelhetők. Túl sok hely kiált még a táj és építészet összhangja, s a szakmai megoldásokban modern kert után!

Az igényes környezet kialakításán a két fő téralakító művészeti ág: az építészet és a tájépítészet együtt dolgozik; ez utóbbi feladatköre az együttműködés során kiemelten a zöldterület, a kert tervezése.

A KertIkon a tájra hangolt építészet jegyében munkálkodik (legyen az hagyományőrző vagy modern kert, építészeti környezet), ott segít az elemekből összhangot építeni, ahol hangsúlyt kap a természetes környezet tisztelete és igénye is (ez egy modern kert tekintetében is elvárható).

A modern kert nem természetellenes

Mivel törekszünk az építészeti tervekkel harmonizáló munkára, különösen azok számára hasznos a szolgáltatásunk, akik az építészet és a zöld környezet nemes ötvözetén dolgoznak, így a zöld, a kert tervezése szerves része a munkának. A tájépítészet bizony tehet az építészetért; kezdve azzal, hogy az épület gyakran a kertben állva tárul fel. A modern kert és épület egymás szerepét erőstik.

A korszerű, modern kert tervezése leleményes és stílusos jegyeket mutat, nyilván, ám a szakmai törvényszerűségek iránt belátó, gyakorlatias. Nagyon nem értünk viszont egyet azzal a gyakorlattal, amikor a ház vagy a mindenáron modern kert miatt a „fél hegyet elbontják”, és a meglévő táji adottságokra ráerőszakolnak egy kirívóan kényszeredett, szakmailag pedig elfogadhatatlan álmegoldást.

Gördülékeny generáltervezés és a kert tervezése

A gördülékeny generáltervezés közös érdekMindannyian tudjuk, bosszantó lehet, amikor akadozó a szakági tervezőkkel való együttműködés, vagy ha az kívánnivalót hagy maga után. Még ha nálunk sem hemzsegnek orákulumok, az építészek nyugodtan építhetnek ránk.

Már csak azért is, mert eddig sosem küldték vissza hiánypótlásra engedélyezési tervünket. A tájépítészetet bízza csak ránk, kertre majd gondunk lesz: a szakmailag korrekt és modern kert tervezése számunkra felelősség és öröm.

Aki nem akar vesződni a kertészeti munkarészekkel, munkájában számíthat tájépítész szolgáltatásunkra. Az építészmérnöki generáltervezést gyakran a szakági tervek összehangolásával is elősegítettük. A felszabaduló idejét töltheti a kertjében is akár – de ha történetesen még nincsen saját kertje, abban is segíthetünk, hogy otthonában igényeinek megfelelő, modern kert létesüljön...

Egyedi kihívásokra is készen a kert tervezése során

Ha építészként megbízásainak teljesítéséhez olyan partnert keres, akivel még a generáltervezés során jelentkező egyedi kihívások terhét is megoszthatja, akkor irodánkban éppen ilyen tervezőre lel. A szakmailag helytálló, modern kert tervezése felől biztos lehet ügyfelünkként, mert rajtunk egyszer sem múlt építési engedély megadása.

Készséggel kezelünk olyan nézetkülönbségeket is, amelyek a kert tervezése során felmerülhetnek a szakággal kapcsolatban. Nem csupán alapos tervdokumentációval segítettük a csapatmunkát, hanem a szakhatóságokkal, sőt, olykor mérges szomszédokkal is eredményesen egyeztettünk a kert tervezése folyamán.

Elégedett megbízók, modern kert

A környezet fejlesztésén munkálkodó építész elősegítheti az építési projektek jobb megtérülését és a megbízók hosszú távú megelégedettségét – még inkább, ha ehhez megfelelő, biztonságot nyújtó tájépítész partnert választ.

Megrendelőink meggyőződhettek arról, hogy amikor a tervezés kezdeti szakaszában kapcsolódtunk be építész partnerünk feladatába (s így a kert tervezése idejében elkezdődhetett), nem egyszer felesleges kiadásoktól mentesültek.

Az általunk alkalmazott megoldások pedig jelentősen költséghatékonnyá tették az adott beruházás, modern kert megvalósítását már a tervezési fázistól kezdődően.

Szakmai biztonság

A ház és kert tervezés közös ügyKözös célért dolgozunk, amikor szeretne a tervleadás után az építészeten túlmenően, a szakági tervek, így a kert tervezése kapcsán is elégedett megbízói véleményekkel találkozni, és az elvégzett munka után jó lelkiismerettel, nyugodtan nézni a megvalósítás elé.

A KertIkon mint 2000 óta folytatott szakmai múltra visszatekintő táj- és kertépítész cég igyekszik, hogy kooperatív segítség legyen az építészek számára. A dinamikus, de józan építészet partnereként működünk – a modern kert tervezése nálunk mindenekelőtt a korszerű szemlélet folytán teremt modern kert vagy zöld területeket.

Tapasztalataink a kivitelezésre is kiterjednek, így tudjuk, mi az igényekhez illeszkedően modern kert tervezése kapcsán alkalmazható, ésszerű megoldás a szóba kerülő tájépítészeti alternatívák között.

Komplex megoldás: tanulmánytervtől a kiviteli tervezésig

Kertépítészeti engedélyezési terv társasház kertjeAz építészeti tervezés számíthat ránk kertépítészeti tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv dokumentációk készítésében, közreműködünk pályázatok és prezentációk összeállításában is.

A pályázati prezentációk összeállítása elsősorban a szabadtér tervezés témájához kötődött, a kert tervezése nyilvánvaló feladat, de segítséget nyújtunk a koncepció kidolgozásában és látványtervezésben.

Igény szerint a kerttervezés 3D-ben történik, a látványtervezés segítségével mutatjuk be az elképzeléseket; amennyiben ügyfelének látványtervvel tenné átélhetőbbé a megvalósítandó új, modern kert és az építetészet együttesét, az összhangot a kertépítészeti elképzelés valósághű ábrázolásával tesszük teljessé.

Naprakész kerttervezés

Kiegyensúlyozott munkaritmusban dolgozunk, hogy ami a kertet illeti, a kert tervezése kapcsán a tervezési határidők nyugalomban érjék a kollégákat; de még a tervleadást megelőző napon sem hiányzik nálunk a problémakezelő frissesség.

A távolság nem akadály

Bárhol is tervezzen az ország területén, gyors és rugalmas munkatársakra talál bennünk. Az elmúlt években magánterületek, intézménykertek, közterületek és üzleti telephelyek modern kert tervezése kapcsán egyaránt szerepet vállaltunk, vidéken és a fővárosban is.

Változatos feladatvégzés országszerte

Portfóliónkban változatos, modern kert tervezési feladatok szerepelnek:

1. Kerttervezés keretében sok-sok kertépítészeti terv készült el kezünk alatt:

 • magánkertek – családi házak és társasházak kert tervezése (családi ház és kúria, villaépület, társasház és bérház kert tervezése)
 • intézménykertek, intézményterületek igények és előírások szerint is modern kert tervezése (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium; egészségház, kórház, szociális otthon kert tervezése)
 • rekreációs (üdülő és sport) területek kert tervezése (fürdő, strand, kemping, nyaraló új vagy megújító modern kert tervezése)
 • irodaépületek és kereskedelmi létesítmények zöldterületeinek tervezése (irodakertek, raktárépület, autószalon, használtautó telep cégközpont telephelyének kert tervezése)
 • tetőkert és zöldtető műszaki megoldásokban kiemelten modern kert tervezése
 • műemléki környezet, történeti kert tervezése (kastélypark, műemléki vagy műemlék jellegű épületek környezetének kert tervezése)

Az igényes, műszakilag modern kert és zöldterület a települések közterületein is jelentkező szükséglet:

2. Településépítészet terén a települések zöldfelületeinek fejlesztése érdekében vettünk részt tervezési munkákban:

 • városi tér tervezés és park tervezés
 • játszótér tervezés (szabványoknak megfelelő, modern kert, játszóhelyekkel, berendezésekkel)
 • települési arculattervezés (települési arculat, falukép megújítás tervezése)
 • komplex zöldfelülettervezés (városi zöldfelületfejlesztés, zöldfelületi rendszer tervezése)
 • utcafásítás (fasorrekonstrukció és új telepítésű fasor tervezése)
 • településrendezés

Városi tér tervezés kert terv3. A tájépítészet körében több, nagyobb léptékű tájépítészeti terv készítése is feladatunk volt:

 • magánbirtok tervezése
 • tájrendezés, tájtervezés
 • városi temető, kegyeleti park tervezése
 • szőlőbirtok tervezése
 • tájkert tervezése
 • tájérték vizsgálat elvégzése
 • környezettervezés, környezetrendezés

Hogy képet kapjon, konkrétan milyen projekteken dolgoztunk az elmúlt években, tekintse meg referencia listánkat, illetve a munkáinkból szemelvényezett tervezési portfólió gyűjteményt!

Dinamikus munkakapcsolat

Ha szeretne azok közé tartozni, akiknek munkáját kellemetlen meglepetések nélkül elősegítettük, Önnel is készséggel együtt dolgozunk környezetünk harmonikus fejlesztését célzó, modern kert, táj és építészeti tervezést egyaránt igénylő feladatok során.

Az idők folyamán gyakran visszatérő kérdésekkel találkoztunk, amelyekre igyekeztünk választ adni, tájékozódjon letölthető GYIK anyagunkban!

Amennyiben tájépítész tervező segítségre van szükség, a kitöltött tervezési árajánlatkérő űrlap információi alapján, a feladathoz és az igényekhez szabottan állítjuk össze a táj- vagy kertépítész tervezési feladatra adott egyedi árajánlatot. További kérdések esetén kattintson az üzenet küldésre vagy hívjon bennünket!