Kertépítészeti tervek

A kerttervek: a kerttervezés művei. Melyik kertépítészeti terv mit jelent, mikor készül, mi a célja?

Kerttervekről nem csak kert rendeltetésével összefüggésben, a kerttervezési feladatok szerint beszélhetünk, hanem a kerttervezés fázisai alapján a kertépítész különféle tervfajtákat készít:

1. Kertépítészeti koncepcióterv (ötletterv, vázlatterv)

Kertépítészeti koncepcióterv

A kertépítészeti koncepcióterv elkészítésével a kert fő szerkezeti és funkcionális kialakítása elképzelhetővé válik, ez lesz a megbízóval történő tervegyeztetések alapja. A tervezési terület fejlesztési koncepcióját, terület- és anyaghasználatát, a növényalkalmazási lehetőségeket, kerti teresedéseket, illetve kertépítészeti elemeket szemléletesen bemutató alaprajzi terv.

Kertépítészeti vázlatterv

A végeredményben igényelt tervdokumentáció előállítása során a koncepciótervre épülően állnak elő a különböző tervi munkarészek, tervlapok - a kidolgozandó tervtípustól függően. A koncepciótervben bemutatott elképzelések addig formálódnak, amíg a megbízói és a szakmai, kertépítész szempontok összhangba kerülnek.

2. Kertépítészeti tanulmányterv 

Óvodakert, kertépítészeti tanulmányterv

A kerttervezés ekkor az adottságok, kötöttségek vizsgálatára, valamint a fejlesztési, alakítási lehetőségek átfogó bemutatására szolgál, jövőbeni fejlesztési irányt jelöl ki a kertépítész. E tervfajta leginkább előzetes tervegyeztetésekhez, pályázatokhoz és forrásteremtéshez használatos, s gyakorta fontos jellemzője a fokozott prezentációs igényesség, a látvány érték, amely az alaprajzi tervek kidolgozási technikájában is megmutatkozik. A tervdokumentáció általában magában foglalja a kertépítészeti látványtervek elkészítését is.

3. Kertépítészeti látványtervezés (számítógépes 3D-s kertépítészeti látványterv vagy kézi perspektivikus rajz)

Kerti látványrajz, vidéki birtok

Kertépítészeti látványtervezés segítségével a kertépítészeti megoldásokat szemléletesen mutatja be a kertépítész. A tervezési területre, illetve tervi elemekre vonatkozó vizuális többletértéket nyújtó színes látványrajz készítés kézi perspektivikus vagy számítógépes grafikával ill. Photoshop technikákkal zajlik - megbízói igény szerint és a feladat jellegétől függően.

4. Kertépítészeti engedélyezési terv

Kertépítészeti engedélyezési terv társasház kertje

Előírt esetekben kertépítészeti engedélyezési terv is készül a kerttervezés során, amelyet a megrendelő a hatóságoknak át tud adni. (Ez a telek elhelyezkedésétől, rendeltetésétől és az azon tervezett beavatkozástól, az építési tevékenységtől függ.) A kertépítészeti engedélyezési terv dokumentációja a tervkoncepció bemutatásán túlmenően a jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést kívánja igazolni. Ez általában a következő kérdésekre terjed ki: fakivágás-fapótlás, tereprendezés, zöldterületi arány, területszámítások, védőtávolság, környezetvédelmi előírások, akadálymentesítés, stb. Szükség szerinti tervegyeztetés történik az érintett szakágak tervezőivel, valamint az illetékes szakhatóságokkal is.

5. Kertépítészeti kiviteli terv 

 

Kertépítészeti kiviteli terv, kertépítészeti terv

Ennek alapján pontosan követhető a kert kivitelezése, építése során, hogy mit, milyen formában és minőségben kell megvalósítani, hogy a kerttervezés folyamán kikristályosodott elképzelések testet öltsenek. A kertépítészeti kiviteli terv tartalma vázlatosan:

 • Növényállapotfelmérési, fakivágási és favédelmi terv
 • Kertépítészeti terv
 • Tereprendezési és felszíni csapadékvízelvezetési terv
 • Kitűzési terv
 • Burkolatépítési tervek
 • Növénykiültetési tervek
 • Terepépítmények részlettervei
 • Kerti építmények részlettervei
 • Metszetrajzok
 • Műszaki leírás
 • Árazatlan költségkiírás