Kertrendezés előtt

„Szép kertet szeretnénk kevés gonddal” – mondják legtöbbször magánkert birtokosok. Alább sorra vesszük, hogy miket javasolt megszívlelni még kertrendezés előtt, s legelőször milyen kérdésekben ajánlott állást foglalni – akár családi körben is.

Tény, hogy mifelénk még jobbára kivételes, szívmelengető élményként élik meg, amikor eljutnak oda, hogy megálmodott és kemény áldozatok árán felépített családi rezidenciájuk: házuk vagy nyaralójuk végre egésszé válhat a méltó kert megalkotásával. A meghatározó kezdeti lépéseket könnyítjük meg, segítünk annak elindításában, hogy lakályossá tegye a kertet.

Kertkultúra otthon

Gyerekbarát kert a családnakA minőségi kertkultúra meggyökerezhet bárki „portáján”: létrejöhet egy olyan kert, amely nemcsak a házon kívül „van”, hanem a megnyugvás, testmozgás, családi vagy éppen társasági élet ideális keretét adja.

A szomszéd telkektől való kellő vizuális zárást önmagában még nem feltétlenül teremti meg a kerítés, miközben védi a tulajdon határát. Megfelelő kertépítészeti beavatkozással az elhatárolódás már jórészt megoldható (bár tapasztalataink szerint vannak olyan elhibázott parcellázás következtében kialakult telkek, ahol ez a feladat már-már a lehetetlennel való kacérkodásnak tűnik).

Igényes kert létrejöhet egy csupasz telken csakúgy, mint egy ősfás birtokon: a szép kert nem a kiindulási állapottól függ elsősorban. Sokéves szakmai tapasztalatunkat vetjük latba, hogy akik ráébrednek az átgondolt, hasznos és szép kert fontosságára, azok nagyobb kedvvel merjenek álomkertjük megvalósításába fogni, miután megismerkedtek a kerttervezés fontosságával.

Kert, amire szükségünk van

Egy kertre mindenkinek szüksége van. Bár a sűrű hétköznapok közepette elhomályosodhat a tény, de ki kell jelentenünk, hogy lételemünk a kert. Ha valaki még nem rendelkezik kerttel, amelyet sajátjának vallhat, vagy ha élhetetlen környezetben kell mindennapjait tölteni, hosszú távon nem lesz ott maradása, csak az állandó menekülési kényszer lefojtása árán.

Milyen kertek vannak?

PihenőkertA kert rendeltetésétől, a kerthasználattól függően, többféle kerttípus létezik, gyakran egy kerten belül is:

 • Díszkert esetében meghatározóak a díszfák, a bokrokat és sövényeket díszcserjék alkotják, hangsúlyosak a virágágyak és persze a szép, zöld gyep, amelyet még a szépemlékű parkőr, Poldi bácsi is felemlegetne... Egy ilyen aprólékosan, művészi igénnyel megteremtett pompás kert olyan hely, amelyben kedvére gyönyörködhet gazdája.
 • A haszonkert fő célja a termesztés, de kiskert tulajdonosok körében szinte sosem korlátozódik csakis haszonnövények ültetésére.
 • A vegyes használatú kert az előbbi kettő típust foglalja magába, a díszkerti kialakítás mellett gazdag a művelésre, a rendszeres kertészkedésre okot adó helyekben; ahol gyümölcsöskert, konyhakert is virul zöldség-, fűszer- és gyógynövényekkel.
 • Tájkert létesítése ott történhet, ahol nagyobb terület áll rendelkezésre, s nem pusztán a kerttulajdonos birtokához, de életstílusához is illik. A természetközeli tájkert nagyvonalúan engedi kibontakozni a benne élőket, s nem csak a növényeket: így sok mozgásnak vagy játéknak is teret ad (labdatér, játszókert). Amikor a kert már inkább birtokszámba megy, méretéből adódóan a kertbarát gazda számára különféle gyűjteményes kert lehetősége is megnyílik (pl. rózsakert, íriszkert, stb.).
 • A törpe vagy miniatűr kert még ha adottsága révén nem is hagyományos értelemben vett kert, mégis a kertépítészet elveit jól tudja érvényesíteni egy erkélykert vagy teraszkert létesítésekor.

Mindenkit vár a hozzá illő kert, ami felett gazdának is érezheti magát – már ha megalkotják, és amennyiben határain belül a kerttervezés mestersége szakmailag kifogástalanul érvényre jut.

Kert a tények fényében – gyógyító kert

KertterápiaFigyelemre méltóak a kertre irányuló tudományos vizsgálatok. Így több esetben publikációk témájává is tettük, miben rejlik a kertnek az ember testi-lelki egészségére gyakorolt jótékony hatása ( Gyógyító kertek és terápiás tájak; A hosszú élet titka: kertészkedés).

Ahhoz pedig kutatások sem kellenek, hogy elismerjük: egy harmóniát árasztó kert hozzájárul a boldogabb, kiegyensúlyozottabb élethez, s a mindennapok során is hasznát vesszük családi körben és baráti társaságban. A kellemes és a lakókörnyezet életminőségét is emelő kert közvetett hatása pedig felbecsülhetetlen.

Amennyiben éppen most váltak aktuálissá kertje életbe szólításának kérdései, olvasnivaló gyanánt ajánljuk a Kerti törpéktől a törpe kertekig s azon túl? című cikket is.

Számoljunk az idő tényezővel is!

Halogatni azért sem érdemes a döntéseket, mivel a kertben domináns az élő anyag, s a növényeknek évekre van szükségük, hogy megnőjenek és kibontsák díszüket. A faiskolák és kertészetek szerencsére kínálnak előnevelt vagy túlkoros növényeket is, ám ezek érthetően többe kerülnek.

Én is szeretnék kertet, de hol kezdjem? – Kerttervezés alapok

Kerti kérdés nemcsak a fiatalabbakban merül felA kert létesítése számtalan kérdést vethet fel:

 • Hogyan és mikor fásítsak?
 • Mi a fontosabb: a kerítésépítés vagy a tujasor ültetés?
 • Milyen kerti trend diktáljon? A kerttervezés haladjon posztmodern, Feng Shui, vagy éppen barkácsáruházi design szerint?
 • Hogyan csináljak halastavat a kertembe?
 • Mit kell tudni a kerti öntözőrendszerről?
 • Mekkora úszómedence volna jó a kertbe?
 • és így tovább...

Az országot járva sajnos túl gyakran látjuk, milyen nem várt eredményekkel jár, amikor házilag, gyorstalpaló könyvből vagy önerőből történik az előző kérdések megválaszolása. Hiába tűnik így elsőre a kert gazdájának dolga gyorsabbnak és egyszerűbbnek, ám ha a döntések mögött nincs kellő szakértelem és gyakorlati tapasztalat, fennáll a veszély, hogy végül nem azt érjük el a kerttel, amit szerettünk volna.

Kert kellemetlen fejlemények nélkül

Kert és kerti építményA kert alakítását célzó táj- és kertépítészeti tevékenység a környezetet szervesen érinti. Ám ha az elképzelések megvalósítása megalapozatlan vagy elhibázott, akkor olyan ökológiai és műszaki beavatkozások sora történhet, amelynek törvényszerűen jelentkező káros hatásai később komolyabb anyagi áldozatok árán, vagy már nem is javíthatók.

A kertépítészet sajátossága, hogy egy sokrétű szerepet betöltő kert megvalósítása során az valóban épül: építészet is zajlik, annak jellemzőivel együtt – márpedig senki sem fog úgy hozzá egy ház építésébe, hogyha a végén kiderül, hogy mégsem jó, legfeljebb majd lebontja...

Ha nem is ennyire drasztikusan, de ez a kert vonatkozásában is érvényes. Mindarra, ami csak a ház falain kívül szükséges, kezdve a lejtős vidékeken alapvető fontosságú tereprendezési munkákkal.

(Terepet egyszer kell rendezni, de akkor jól. Nem véletlenül a kertművészeti korokon is átívelő múltat megélt kertek egyik legidőtállóbb tulajdonsága a kert terepviszonya, amelyet ha egyszer jól kialakítottak, nincs is ok a módosításra; míg a kert stílusa idővel változáson mehet át.)

A fokozott műszaki igényesség minden többéves használatra szánt dologgal kapcsolatosan joggal merül fel, így a kerti építményekkel szemben is indokolt – ezeket is már a kerttervezés folyamatában figyelembe kell venni.

A kerti teret meghatározó fákra és bokrokra is érvényes: túl problémás volna később meggondolni magunkat, s átültetni őket más helyre. A növény vagy jó helyre kerül vagy ellenkezőleg: senyvedésre vagy éppen kivágásra ítélt lesz.

A kerttervezés hagyománya nem új keletű

A szép kert megalapozása a kerttervezésElmondható, hogy évszázadok óta szakemberre bízzák a jelentősebb, sokrétű használatot biztosító, szép, míves kertek tervezését. A tulajdonos éppen azért mondott le a birtok vagy kert saját kezű kialakításáról, mert a kerttervezés nagyobb botanikai és műszaki szakismeretet követelt meg, valamint olyan művészi-kompozíciós jártasságot igényelt, ami egy laikus kertbarát és műkedvelő személytől nem várható el.

Gazdagítja a kert birtokosa által kitűzött cél vagy létesítmény megvalósulását, amikor a tervezés során egy tájépítész feltár olyan lehetőségeket, amelyek a megbízó eredeti elképzeléseiben nem szerepeltek. Ám mindenekelőtt sikerül a célokat a környezeti adottságokhoz szabni, ezzel sokrétűen élhető, használható és szép kerti terek jöhetnek létre.

Gondos kerttervezés – gondtalan kert

A gondos kerttervezés nem a gondokat, hanem az örömöket szaporítja a kerttulajdonos életében. A kert köztudottan törődést igényel, de mégsem mindegy, hogy a kerti teendők között az elrontott vagy megoldatlan, bosszantó dolgok miatti fáradás, vagy a frissítő, illetve nyugtató kertészkedés és műélvezet dominál.

Miért jó, ha kerttervező veszi kézbe a kertem kialakítását?

Kerttervezés kertrendezés előttAz Ön elvárásainak megfelelő kert jöhet létre a kerttervezés segítségével; sőt, egy kertépítész azon igyekszik, hogy szakmai közreműködésével az elképzelések szárnyat kapjanak, és végül összességében szebb és jobb kert létesülhessen, amely ugyanakkor kiállja az idő próbáját.

Egy épület elkészülte után csak romlik állagában, egy kert élete viszont folyamatos fejlődésnek van alárendelve, a fokozatos kiteljesedés ideális feltétele pedig a kerttervezés nyomán létrejött kertterv, majd a tervszerű kertépítés.

 • A kert térrendszerének, a kert növényi és művi elemei kompozíciójának megalkotása és a részletek szakszerű kidolgozása precíz tervező munkát igényel, de meghálálja magát – elsősorban a kert gazdái számára.
 • A tereprendezés a terepalakítás követendő elvei szerint zajlódhat le. A kerttervező tudja, hogyan kell az eredeti terep karakterét megőrizve kedvező vizuális térhatású terepszinteket kialakítani úgy, hogy ez a létrejövő kerti terek funkcióival is összhangba kerüljön. A kert terepének átalakításában érvényesülhet a földtömeg-egyensúly – igencsak pénztárcakímélő hatású, amikor csak helyben levő földtömegeket kell mozgatni, s nem kell jelentős földet sem hozni, sem elszállítani (amit hatóságilag korlátozhatnak is).
 • A talajadottságok figyelembevételével szakszerű talajjavítást lehet végezni a kert határain belül. A kerttervezők ezen a téren nem bízhatnak a csodákban; s a növénytelepítés után már nehezen vagy egyáltalán nem orvosolhatóak a rossz talajból fakadó problémák.
 • A fák, bokrok ültetési helye megfelelőnek bizonyul az évek teltével is. Bizony, nehéz átültetni az Érdi bőtermőt, ha már bőven terem. A növények ökológiai igényének ismeretében pedig a növényalkalmazás illeszkedik a környezet adottságaihoz, várható a növények jó megeredése és pompája, ha helyükön jól érzik magukat. Ugyanakkor tudjuk (és a kerttervezés során sem titkoljuk), hogy bizonyos csekély igényű növények nem feltétlenül nyújtanak igénytelen díszt, sőt...
 • A majdani növénytelepítési munkákat részletesen feltáró növénykiültetési terv készítésénél a legfőbb, kipróbált hazai faiskolák növénykínálatát, ajánlását és az egyes növényfajták alkalmazása révén nyert saját tapasztalatainkat együttesen vesszük figyelembe.
 • A kerti építmények kialakítása együtt jár a kert megvalósításával. A tájépítész feladata a kerttervezés során, hogy a táj, a város vagy akár a kisebb méretű kert adottságával és organikus környezetével harmonikus kompozíciós egységben jelenjenek meg az épített elemek, kerti építmények, architektúrák.

Milyen kerti építmények és berendezések kerülhetnek a kertbe?

Kertterv - teraszkertA kert biztonságos, kényelmes és élvezetes használatának tartozékai a kert épített alkotóelemei. Nem kevésbé a kert igényes kialakításáról is árulkodnak szembeötlően, jellegükből adódóan.

A háziak igénye és anyagi lehetőségei, a rendelkezésre álló tér és annak adottságai mind-mind szerepet játszanak, s józan mérlegelést követően körvonalazódik, hogy mi és hogyan kerül a kertbe:

 • Támfal (lejtős terep tagolásához és a kert jobb területfelhasználása érdekében)
 • Lépcső, rámpa (terepszintek áthidalása és a közlekedés biztosítása)
 • Járda- és térburkolatok (közlekedés és területegységek közötti kapcsolat megteremtése, térhasználat)
 • Kerítések, kapuk (a kert elhatárolása és kapcsolata a külső környezettel, utcaképpel)
 • Kerti pavilon vagy filagória, kerti konyha, grillező
 • Térrács és egyéb térelválasztó és –tagoló architektúrák
 • Medence, kút és más vízarchitektúrák (díszmedence, úszómedence, kaszkád, kerti tó, halastó, csobogó, díszkút, ivókút, szökőkút, zubogó)
 • Kerti híd
 • Árnyékoló berendezések (lugas, pergola, esővédő tető, szélvédő fal)
 • Kerti bútorok (lakókertek, de terek, sétálóutcák, parkok területén is): padok, asztalok, hulladékgyűjtők, információs táblák
 • Kerti lámpák és világítótestek

Egyes kerti berendezési tárgyak előre gyártott garnitúrákból is választhatók és betervezhetők. Ilyenkor a kerttervező segít annak eldöntésében, hogy a több lehetséges, megfelelő műszaki paraméterrel rendelkező elemcsalád közül melyik kerüljön a kertbe.

Ám sok esetben célszerűbb és gazdaságosabb egyedi tervezésű architektúrák alkalmazása az egyedi megbízói vagy környezeti igények kielégítése végett.

A költséghatékony kertépítés a kerttervvel kezdődik

Családi ház kertépítés előtt kertterv szükségesA kertépítészeti terv célja elkerülni az átgondolatlan és helytelen eseteket, mint amilyenekre fentebb utaltunk. Egyszerűen túl költséges és időt pazarló, ha valami tervezés (kertterv) nélkül, célszerűtlenül jön létre, és utóbb javításra szorul – különösen az építkezés, s akár a kertépítés szintjén, ahol tekintélyes anyagmennyiségek mozognak.

A kert nagyon is meghálálja a későbbiekben, ha gondoskodó hobbikertész gazdája (vagy rendszeres karbantartója) van, ám kiindulási alapként mégis az a meghatározó, hogy megfontoltan lett-e kialakítva a kert térszerkezete, terepviszonya; tervszerűen épültek-e meg a kerti építmények és növényélettani elvek érvényesültek-e a növények kiválasztásában és telepítésében.

Kertépítő vagy kertépítész cég tervezze inkább a kertünket?

A kert megvalósításában kulcs fontosságú kertépítő cégek fő profilja a kert kivitelezése, de gyakran kerttervezést is vállalnak. Ez az összefonódás azzal az előnnyel jár, hogy elég gyorsan el tud indulni a kert kivitelezése, mivel általában leegyszerűsödik a kert tervezése; ám esetenként ez az egyedi megoldások hiányával, vagy a részletek kidolgozásának elmaradásával is jár.

Azért előnyösebb kertépítész céggel tervekbe önteni az elképzeléseket, mert független (de szakmailag elkötelezett) félként szerepel a történetben, egyedüli elkötelezettsége a Megbízó (és családja) felé van. Nem aszerint tervez be például bizonyos műszaki megoldásokat vagy anyaghasználatot, hogy mit egyszerűbb a cégnek beszerezni, milyen partneri kapcsolatai vannak, vagy mi az, amin nagyobb profit képződik.

A tervdokumentáció és árazatlan költségkiírás alapján, amelyet kertépítész cégek (amilyen a KertIkon Kft. is) készítenek a kerttervezés eredményeképpen, több kertépítő cég is elkészítheti a maga árajánlatát, akiket erre felkérnek. Ezek közül aztán a Megbízó eldöntheti, melyik a számára leginkább megfelelő vagy bizalomgerjesztő.

Még egy szakmai garanciát a tervezőnek a tervezői művezetésre való megbízása jelent, hogy a kivitelezés során a tervek szerint valósul meg a kert. Sajnos sok eset bizonyította, hogy hiába volt a háziakkal a legapróbb részletekbe menően leegyeztetett és kidolgozott egy kertterv, ha a szabatos kivitelezésnek nem szerezhetett érvényt művezetéssel a kert tervezője.

Milyen problémáim adódhatnak, ha magam tervezem meg a kertem?

Tereprendezési terv„Ehhez mindenki ért” – bár közkeletű ez a hiedelem (talán ez a kertépítészet és a foci közös platformja is, s olykor még a szép, zöld gyep úgyszintén), mégis sokszor fordulnak hozzánk a következő problémákkal a kert vonatkozásában:

 • „Nekiálltunk a kert rendezésének és ültettünk már örökzöldeket, csak fele valamiért kipusztult a nyár végére” – bizony, a pénzkidobás és a felesleges izzadás elkerüléséhez nem mindegy, hogy mit, milyen talajba és mikor ültetünk. Az egy dolog, hogy mi szeretjük a tuját, ha ő nem szereti a kert fekvését vagy talaját. Ebből nem lesz hosszú távú kapcsolat gazda és növénye között, s megjósolható: a tuja előbb-utóbb menni fog.
 • „A építkezés végén gyorsan leburkolták a ház környezetét, de állandóan odamosódik a sár, ráadásul vagy feltörjük a garázsbehajtó burkolatát, vagy lemondunk a faültetésről” – a kert tereprendezésének része a vízelvezetés és burkolatkialakítás megfelelő elvégzése. Ez nem megy a kert előzetes és pontos terepfelmérése (geodéziai felmérés) és tereprendezési terv nélkül.
 • „A szomszédom állandóan panaszkodik és követeli, hogy vágjam le az átnyúló ágakat” – a növénytelepítés távolsága a kifejlett növény méretétől függ és bizonyos előírások is szabályozzák. Gondok támadhatnak, ha nem ismerjük egy növény habitusát, térigényét vagy éppen a telken, a kert kapcsán betartandó szabályokat.
 • „Mire a házunk végre felépült, kiderült, hogy a kert hátsó része használhatatlan, hacsak nem hívunk rendezéséhez egy bobcatet, csakhogy az nem tud a lépcsővel, támfallal határolt előkerten túljutni” – ilyenkor marad a vödör és taliga, jobb esetben nem köbméterszámra. A telekalakítás és építkezés logikus sorrendje felborul szakértelem híján, és olykor jóvátehetetlen következményekkel jár a kert nem megfelelő rendezése, építése.

Ezért kötjük az ügyfelek lelkére, hogy lehetőleg a háztervek készítésekor már egyeztessenek kertépítész tervezővel is, hogy időben elindulhasson a kerttervezés is. A ház környezetének megtervezése már nem az építész feladata, de nem is hagyhatjuk spontán folyamatokra.

Hogyan lesz a kertem szép, hasznos és harmonikus?

Szép, harmonikus kertA kertművészet és kertépítészet mesterei évszázadokon át alkotásaikban azt igyekeztek megvalósítani, hogy a megrendelőik számára készült kert szép, hasznos és harmonikus legyen. Anélkül, hogy elvesznénk az esztétikai vagy szubjektív részletekben (amelyek koronként a divattal változnak), a következő sajátosságokat mutatja a kívánatos kert:

 • Illeszkedik a környezetéhez a kert, a táji, terepi adottságokhoz; a helyszín esetleges hátrányait kiküszöböli. Vagyis ha dimbes-dombos tájon terül el a telek, a lehető legkevesebb földmunka révén válik lehetővé a kert használata. Ha pedig agyagos vagy éppen köves a kert talaja, akkor az ezt figyelembevevő terepmunka és növényültetés valósul meg a kertben.
 • Helyénvaló a kert növényalkalmazása, amely a növények élőhely- és térigényeit is következetesen szem előtt tartja a kert adottságaihoz szabva. Azaz nagyra növő bokor nem való a kerítés tövébe, sem pedig mocsárciprus az Alföld közepére.
 • A kert karaktere harmonizál a ház jellegével, anyaghasználatával és a kert gazdájának ízlésével. Tehát egy mediterrán stílusú, terméskővel díszített épület környezetébe, a kert területén kár volna betontérkő járdaburkolatot építeni és északias tűlevelű fenyőket ültetni. Vagy éppen furcsa együttes, ha egy minimalista stílusú belsőépítészettel megalkotott ház körül merőben romantikus angolpark létesül.
 • Nemcsak szép, de a kert betölti azokat a funkciókat is, amelyre a gazdája a mindennapok során használja. Hiába az esztétikus kialakítású kert, ha egy sportos famíliának nem marad labdatér, vagy ha a könyvbarát családtag számára nem terem intim kerti zug, mélázó hely.
 • Tervszerű; szakember bevonásával épül a kert már az elgondolások talaján is. Nem a házépítés mellékterméke a kert, sem pedig a hirtelen és szórványos rendezést célzó felbuzdulások tarka elegyét nem mutatja.
 • Tucatmegoldások helyett az egyedi helyzetekre szabott tervezői válaszok öltenek formát a kert terén. Nem a sarki kertépítő szaküzlet vagy növényáruda akciós (és olykor gyanús) kínálata határozza meg a kert jellegét, de nem is a szomszéd véleménye.

A család számára ideális kert megalkotása nem is olyan egyszerű ügy, hiszen igen sok tényező összehangolásával jár. Az igényes kertben jó ízléssel kerülnek helyükre a dolgok, s ehhez már nem nélkülözhető az a kertészeti és építészeti szaktudás sem, amelyet évek során mélyít egy kertépítész. Minőségi munkát ezért leginkább szakembertől várjunk a kert ügyében is!

A kert esetében van egy jelentős hátrányunk a házépítéssel szemben. A kerttervező (és természetesen a kert kivitelezőjének) munkája jórészt csak a későbbiekben vizsgázik le azt illetően, hogy a kert vajon betöltötte vagy sem a hozzá fűzött várakozásokat. Ez annál inkább érvényes, minél több élő építőanyag, azaz növény található a kertben.

Egyedi kert egyéni igényekhez szabva

Pihenőkert virágágyAz épület és a család karaktere meghatározó a kert képének kialakításában. A kertben tartózkodás örömének forrása éppen az, hogy a szép kert a család apraja-nagyjának igényeit kielégítő, használható tér is. A telek adottságaira hangolt kert térszerkezete és terepviszonyai alapvetőek a kert bármilyen eltervezett használatához.

A kert hangulatának megteremtése jórészt a háziak kedvelt növényeit is magában foglaló (fákra, bokrokra és virágágyakra is kiterjedő) növénykiültetéssel történik. Tervezési feladataink között nem egy volt, ahol több száz növényfaj került a helyére, máshol a térbeli vagy anyagi korlátok miatt szerényebb fajtagazdagság manifesztálódott, ám ez soha nem ronthatja egy kertépítészeti együttes értékét, ha a kert adottságait a legteljesebben kiaknázza, s erényt kovácsol belőlük.

A kert sajátos jellegét egyedi tervezésű kerti építmények és akár egyedi kerti bútorok domborítják ki. (A kert egyedi elemeinek legyártása nem feltétlenül költségesebb az előre gyártott és egyben minőségi típusoknál.)

A kerttervezés folyamata

A kerttervezés folyamán a háziak kezdeti elgondolását a kerthasználati igények figyelembevétele mentén szaktudásunkkal és ötleteinkkel gazdagítjuk.

 1. Először kertépítészeti vázlatterv (koncepcióterv) elkészítésével tesszük a kertet elképzelhetővé, amely a megbízóval történő tervegyeztetések alapja. Addig formáljuk az elképzeléseket, amíg a megbízói és a szakmai szempontok összhangba kerülnek.
 2. Igény szerint látványtervezés segítségével is bemutatjuk a kertépítészeti megoldásokat.
 3. Előírt esetekben kertépítészeti engedélyezési terv is készül, amelyet a megrendelő a hatóságoknak át tud adni. Az engedélyezési tervről lentebb még bővebben szót ejtünk.
 4. Ilyen tervezési előzményeket követően megalapozottan születhet meg a részletekbe menően kidolgozott kertépítészeti kiviteli terv dokumentációja. Ennek alapján pontosan követhető a kert kivitelezése, építése során, hogy mit, milyen formában és minőségben kell megvalósítani, hogy a kerttervezés folyamán kikristályosodott elképzelések testet öltsenek.

Ütemezhető megoldások a kert megvalósításában

Kertrendezés szakaszosanA kert kivitelezésének egyik nagy előnye a család egyéb nagy beruházásaival szemben, hogy ütemezhető. Ez azt jelenti, hogy a szakmailag indokolt sorrend betartásán túlmenően szakaszolhatjuk a teendőket, amely a költségek kedvező elosztását is eredményezi.

Az elkészülő kertépítészeti kiviteli terv alapján részletesen számba vehető minden szükséges, a kert érdekében végzett munka.

Mi a helyes kertépítés sorrendje?

 1. Terület előkészítés (fakivágás, cserjeirtás) és bontási munkák
 2. Tereprendezés (földmunkák elvégzése) és terepépítmények (lépcső, támfal) építése
 3. Kerti építmények építése (pavilon vagy filagória, grillező, pergola, lugas stb.)
 4. Vízarchitektúrák (díszmedence, úszómedence, kerti tó, halastó, csobogó, díszkút, ivókút, szökőkút) kialakítása és öntözőrendszer telepítése
 5. Kerti burkolatok építése
 6. Növénykiültetés, és minden kertészeti munka (faültetés, cserje ültetés, virágágy telepítés, gyepesítés)

Megéri befektetni: az igényes kert jó befektetés

Az emberek zöme tisztában van azzal, hogy autónak éppen autó egy olcsó négykerekű és egy mérnöki mestermunka is – mégsem Trabanttal közlekednek.

Olyanok számára hasznos a minőségi kerttervezés és a KertIkon szolgáltatásai, akik inkább hosszú távra és a biztos megoldásokra rendezkednek be: akik tudják, hogy jó esetben el lehet jutni egyik pontból a másikba többféle autóval is – a különbség abban áll, hogyan megy végbe az utazás, vagy mi történhet közben. A kert valóban a falakon túlra terjesztett otthon, s ez megéri az áldozatot.

Kert. Megérdemlem.

Kerttervezés után kertrendezés igényes megoldásokkalEgy kertjére is igényes személy hagyományosan legalább éves bevételének megfelelő összeget áldozott, hogy birtokán a rezidenciája mellett díszkert létesüljön – miként ezt egyes hazai kerttörténeti kutatások kimutatták. Az épület és környezete, a kert színvonala szinte mindig megfelelt egymással, így harmonikus képet mutatott – szemben a ma sok esetben megtapasztalható állapotokkal.

Tény, hogy a kert a gazdagság és a műveltség sajátos, együttes fokmérője volt az idők folyamán. Mégis, az ember gyönyörűségére létesített kert utáni természetes ősi vágy és a készség, hogy a kertre ráfordítsanak, kifejezésre jutott még a kevésbé tehetős körökben is, s az egész társadalmat átfogta. Persze a reneszánsz, de még inkább a barokk korban előtérbe kerültek a kert felé támasztott reprezentációs követelmények.

Amikor valaki a kertjébe ruház be napjainkban, nem kívülvalók felé mutat(hat)ja meg stílusát vagy igényességét, mint például egy autó esetében; hanem éppen a számára fontos személyek, szerettei felé fejez ki valami bensőségesebbet értékrendjéből és gondoskodásából.

Úgy tapasztaljuk, hogy az átfogó kertrendezéssel kapcsolatos döntéseket hasonló mérlegelés előzi meg a családi kupaktanácsban, mint egy gépkocsi vásárlás. A családi rezidencia környezetét illetően miért is adna bárki is lentebb az igényességi elveiből? A rendkívül kellemes és hasznos kert ily módon nem marad a vágyálmok szintjén, hanem meg is valósul.

A kert ugyanakkor jó befektetés lehet, persze az eszmei és gyakorlati haszna mellett. Nem véletlenül határozza meg egy telek árát többek között a rajta található növényzet minősége, a kert kialakítása is.

Ingatlanközvetítők tapasztalata szerint jobb áron eladható és kiadható egy ingatlan, ahol jól eltervezett és szépen megvalósított, „parkosított kert” van. A parkosított kert megvalósítását pedig jó esetben gondos kertépítészeti vagy tájépítészeti tervezés előzi meg.

Teljes körű tájépítészeti szolgáltatás – a kertépítészeti engedélyezési terv sem maradhat ki

Kerttervezés részletekbe menőenMég kiskertek esetében sem szerencsés eset, ha magánkertbirtokosok olyanra bízzák a kert ügyeit, aki nem megfelelő szakmai vagy műszaki felkészültség miatt nem teljes körű tájépítészeti szolgáltatást nyújt. A KertIkon hiánytalanul megválaszol egy lakókert tervezése során felmerülő valamennyi tájépítészeti kérdést.

Szívesen adunk szakmai tanácsokat is, azzal a kitétellel, hogy a „rozsdabarna izék jelentek meg a törperózsám egyik levelén – mi lehet a baja?” és hasonló kérdésekben egy növényvédelemben tevékenykedő kertészmérnök szakember véleményét ajánlottabb kikérni.

Amikor viszont kertrendezés, kertfejlesztés terén kell dönteni, kertépítés válik időszerűvé, és az igények szerint számottevő beavatkozás van kilátásban, szerencsés kertépítészmérnök szakember tanácsát és tervjavaslatait megszívlelni, hogy az anyagi ráfordítás a kertben meghozza gyümölcsét, s ne csupán költségként jelentkezzen a család életében.

Mi az a kertépítészeti engedélyezési terv?

Előfordul, amikor kötelező a kertterv, mivel ezt bizonyos esetekben előírják jogszabályok. Ekkor kertépítészeti engedélyezési terv készül, amelyet kizárólag építész kamarai tag tájépítészmérnök készíthet. (Az engedélyezési terv jó alap a kiviteli tervekhez is, de nem helyettesíti az utóbbi tartalmát és részleteit.)

Az építési engedélyezési terv általában a tervezett létesítmény főbb paramétereit, megjelenését tartalmazza, illetve kapcsolatát a meglevő infrastruktúrával, s kitér az üzemeltetési vonzatokra. Ennek alátámasztó tervdokumentációja a kertépítészeti munkarész, a kertépítészeti engedélyezési terv.

A megbízó által jóváhagyott vázlatterv vagy tanulmányterv alapján a telekre vonatkozó jogszabályokban előírtak, a hatósági szabályozási körülmények figyelembevételével, valamint a tervezési területen végzett részletes növényfelmérésre (vizsgálatra és értékelésre) támaszkodva készíti a táj- és kertépítész tervező a kertépítészeti engedélyezési tervet.

A kerttervező az engedélyezési eljárásban előzetesen egyeztet az illetékes hatóságokkal és közműszolgáltatókkal, szükség szerint beszerzi a jogszabályban meghatározott tervtanácsi állásfoglalásokat annak érdekében, hogy a tervezett építkezés vagy beruházás megvalósulása részleteiben is egyezzen a hatósági szabályozással, és az engedélyezési terv elfogadása vagy jóváhagyása után megalapozottan elindulhasson a kiviteli tervezés, majd szabályosan történhessen meg a kivitelezés.

Az előzetes egyeztetések eredményeit a táj- és kertépítész közli, illetve dokumentálja a megbízó számára, valamint a kerttervezés során figyelembe veszi az engedélyezési terv véglegesítéséig adott előzetes hatósági véleményeket és állásfoglalásokat.

Mikor szükséges a kertépítészeti engedélyezési terv?

Kert engedélyezési és hatósági ügyekA település, vagy a kerület helyi építési szabályzata tartalmazza az eseteket, hogy mikor szükséges kertépítészeti engedélyezési terv benyújtása az önkormányzathoz. Budapesten például egyes kerületekben az érvényes kerületi építési szabályzat alapján minden esetben kötelező az építési engedélyezési tervhez kertépítészeti munkarészt is benyújtani, függetlenül attól, hogy érinti-e az építkezés a kertet, vagy sem.

A kerületek ezzel a zöldfelületüket: azaz a kellő zöldterületi arányt és a faállományukat kívánják óvni. Egy város zöldfelületének ugyanis fontos részét képezik a magánkertek a köztulajdonú zöldterületek mellett.

Más esetben bizonyos előírásokat, például a telken történő komolyabb terepmunkák terén a rögzített tereprendezési kritériumoknak való megfelelést teszik ellenőrizhetővé a kertépítészeti engedélyezési terv segítségével.

Leggyakrabban a telken történő fakivágási engedély megszerzéséhez kell a kertépítészeti engedélyezési terv. Ez fapótlási kötelezettséggel is jár abban az esetben, amikor nem gyümölcsfákat, hanem díszfákat kell eltávolítani az ház és környezetének (burkolatok, terepépítmények) építését megelőzően.

Számos engedélyezéshez kötött munkánk volt már a fővárosban és vidéken is. Engedélyezési terveink készítésekor kertépítészeti tervlap mutatja be a telken lezajlódó egyéb (a fakivágás, bontás, a kert területelőkészítése után következő) munkákat (tereprendezés, burkolatépítés, növénytelepítés).

Ha építési vagy növénykiültetési munkák nem történnek a kert területén, természetesen okafogyott maga a kertépítészeti tervrész, de Fafelmérési és növényvizsgálati (szükség esetén: fakivágási, esetleg: bontási) tervlap beadása mindenképpen kötelező az engedélyezési eljáráshoz, ahol az építési engedélyezési terv mellett kertépítészeti engedélyezési tervet is kérnek.

Mennyibe kerül a kerttervezés?

A tervezési díj megállapítása egyéni árszabás szerint zajlik, a munkától függően, hiszen nincs két ugyanolyan tervezési feladat. A telek, illetve a kert méretétől és adottságaitól, a háziak igényeitől, a műszaki tartalomtól: a kertbe tervezett építmények és növénykiültetés mennyiségétől és jellegétől nagyban függ a tervezési munka mennyisége és a díja úgyszintén.

Ha egy beszélgetés, vagy akár egy-két e-mail során fény derül az említett tényezőkre, két munkanapon belül pontos árajánlatot tudunk tenni a kerttervezés várható díjára. Van lehetőség egy célirányos és egyszerű tervezési árajánlatkérő űrlap kitöltésére is, amelyre nem robot válaszol és nem automatikus válasz érkezik. Rendszeres tapasztalatunk szerint megbízóink örömmel veszik, hogy a KertIkon kerttervezés árajánlatában nemcsak számokat, hanem hasznos tudnivalókat is megoszt.

Hogyan történik a kertépítészeti tervezés?

Klasszikus terepmodell az alapos tereprendezési terv kiegészítésekéntAz első helyszíneléskor nemcsak a táji környezetet, a kert terepadottságait és a ház építészeti karakterét vesszük szemügyre, hanem találkozunk a családtagokkal is – minél többel, annál jobb, ez megalapozza, hogy a tervező gondolatai biztos mederben folyjanak; s a család, kicsitől nagyig mind magáénak érezze a kertet a későbbiekben.

A család életstílusa, a családtagok ízlése értékes támpontot nyújt a kert későbbi tervezésében. A megbeszéléskor körvonalazódnak a kert használatával szemben támasztott igények és az ezt szolgáló szakmai megoldások lehetősége, amelyek műszaki kibontása részletekbe menően a kiviteli tervben történik végső soron.

Először azonban a tervezési alaprajzok (telekrajz, helyszínrajz, geodéziai felmérés, épület alaprajzok) birtokában kidolgozzuk a kertépítészeti koncepciót ábrázoló vázlattervet. A feladat bonyolultsága, és a tervek mennyisége dönti el, hogy hány tervegyeztetés szükséges a Megbízóval.

A végleges koncepció mentén, ha már jól körülhatároltak a célok, a kerttervezés műhelymunka része dinamikusan halad. A kész kertépítészeti kiviteli terv papírpéldányait a megállapodás szerinti tartalommal, példányszámban és határidőben nyújtjuk át a Megbízónak. A kézhez kapott tervrajzok segítségével már a kivitelezést lebonyolító kertépítő csapat ügyességén múlik, hogy az eltervezett kívánatos kert képe a háziak szeme előtt is kibontakozzon.

Teendők a kertterv előtt és után

A tervezéssel elindult a megvalósítás folyamata. Ezután azonban megfelelő kivitelezőt is kell találni. Ám az alapos kertterv segítségével már következetesen és rengeteg bosszúságtól mentesen, idő- és pénzveszteség nélkül indulhat el a kert kivitelezése, hogy végül kézzelfoghatóvá váljon az ideák világában és a megbízóban élt, majd a tervekben ábrázolt kerti kép.

Ha érdekli, hogy változatos munkáinkon belül milyen magánkert (családi házak, bérházak vagy társasházak kertje), illetve magánbirtok tervezés hárult ránk az elmúlt években, tekintse meg referencia listánkat illetve a munkáinkból szemezgetett tervezési portfólió gyűjteményt!

Az idők során gyakran visszatérő kérdésekkel találkoztunk, amelyekre igyekeztünk választ adni, tájékozódjon letölthető GYIK anyagunkban!

Amennyiben időszerű kertjük szakszerű kialakítása vagy fejlesztése, a kitöltött tervezési árajánlatkérő űrlap információi alapján, a kert adottságaihoz és az igényekhez szabottan állítjuk össze a kerttervezési feladatra adott egyedi árajánlatot. További kérdések esetén kattintson az üzenet küldésre vagy hívjon bennünket!