Kerttervezés szolgáltatás

Kerti helyszínek szakszerű, jó és szép kialakításának tervi megalapozásához kérik segítségünket megbízóink. A kerttervezés szükséges, hogy a kertrendezés a kívánt eredményt érje el, a kert használóinak örömére. Ehhez kézzel fogható és komplex szakmai segítséget nyújtunk.

A kertépítészeti ötleteket és a részleteket az egyeztetések alapján, majd a műhelymunka során tervi formába öntjük a megvalósítást megelőzően, így a tervlapokat és írásos munkarészeket tartalmazó dokumentációt igény és szükség szerinti tartalommal kapják kezükbe a megbízók, nyomtatottan vagy digitális formátumban.

Kertépítészeti terv, vidéki birtok; áttekintő kertterv

Kertépítészet szakmai hozzáértéssel

A sokszínű kertépítészeti feladatokat szakmailag és gyakorlatban is képzett kertépítész tervezői csapatban végezzük el. A KertIkon mögött 15 éves szakmai tapasztalat áll - melyet a tervező kollégák speciális tudása szilárdít, és egyéni képességeik színesítenek.

A tervezési helyszín jó érzékkel történő megragadása, a kellő koncepció és szerkezet kidolgozása hozzáértést és gyakorlatot követel. A részleteket is, a kert épített elemeit és élő növényegyütteseket egyaránt szerencsés helyszínre szabottan, illetve egyedi megoldások alkalmazásával megtervezni.

Kertépítészeti tervek

Kertépítészeti terv készítése során az épületek környezetében - rendeltetésüktől és jellegüktől függően - nagyobb, többfunkciós kert, vagy apróbb pihenőkert, vagy akár egy kerthelyiség tervezése történik. Igény kertterv készíttetésre, azaz a kertrendezés, illetve parkosítás előkészítését célzóan, annak megalapozására szintúgy érkezhet magánszemélyek, mint céges ügyfelek felől. A terv a feladat jellegétől függően lehet:

  • kertépítészeti engedélyezési terv
  • kiviteli terv
  • látványtervek
  • kertépítészeti tanulmányterv
  • pályázati tervek

Kerttervezői hatáskör

Bizonyos fejlesztések csak egyetemi végzettségű, okleveles táj- és kertépítész közreműködésével valósulhatnak meg, előírás lehet még kamarai tagság is, valamint további szakmai referenciák megléte és prezentálása. Ilyen szakmai garanciák és kompetenciák állnak rendelkezésre a KertIkon tájépítész iroda mindennapos működésében.

A kerttervező általános feladata az elvárások és a szakmai elvek szerint az adottságokhoz és a használathoz illő, modern kert tervezése, illetve az esztétikai megfontolásokat sem nélkülöző szép kert tervezése. Kertépítész közreműködés kell előírt esetekben, engedélyezési tervek benyújtásához, szaktervezői közreműködést igénylő feladatoknál.

Családi ház kert, lejtős kert tervezése; kertépítészeti kiviteli terv

Kertépítészet mindennapi és különleges helyszíneken

Magánszemély megbízók is jelentkezhetnek egyszerűbb vagy összetettebb feladatokkal; a tervezési munkában, a tervezési idő és díj tekintetében meghatározó a tervezési terület kiterjedése, meglévő adottságai, valamint tervezett funkciói.

Soktényezős kert tervező munkát és széles körben zajló egyeztetést igényel egy adott műemléki környezet, vagy történeti kert tervezés. Hivatalos ügymenetekkel tarkított egy települési vagy intézményi helyszín kertépítészeti tervezése.

A kerttervezés menete

  1. helyszíni szemle, szaktanácsadás, felmérés, vizsgálat
  2. tervegyeztetések, konzultációk
  3. tervkészítés, kidolgozás
  4. prezentáció, tervdokumentáció szállítása