Közterület tervezés szolgáltatás

A települések közterületei, a terek, parkok és utcák tervezése jórészt az önkormányzatoktól induló fejlesztések körébe tartozik. Pályázatok, közbeszerzési eljárások keretében, vagy fejlesztések szakmai előkészítésében vállalunk tervezői, valamint szakértői szerepet.

Kertépítészeti tér tervezés; környezetalakítási terv, 3D kerti látványterv

Településfejlesztés és városépítészet

A településfejlesztés és a városépítészet szerteágazó feladatköre sok-sok szakági tervező együttműködését kívánja meg. Mint tájépítész tervező, a KertIkon ilyen feladatokban vállal szerepet településfejlesztés és közterület tervezés során:

 • városi tér tervezés és park tervezés
 • játszótér tervezés
 • települési arculattervezés
 • komplex zöldfelülettervezés
 • utcafásítás
 • településrendezés

Park tervezés és tér tervezés

A települések közterületei: az utcák, terek, zöldterületek megfelelő rendezésének a városi park tervezés, tér tervezés vet alapot. Sokszereplős és nagy körültekintést követelő tervezési munka, melyben országszerte és sokféle léptékben bőséges gyakorlatot szereztünk.

Közterület tervezése, tér tervezés; környezetalakítási terv

Játszótértervezés

A településszintű fejlesztések során az elavult játszóhelyek megújítása vagy új játszótér tervezés is aktuálissá válhat. Ezek esetében a szabványos és biztonságos játszóhelyek, a gyermekbarát kert és megfelelő zöld környezet kap kiemelt hangsúlyt.

Utcafásítás és fasor megújítás

Többnyire egy-egy településmegújítási program keretében kerül sor az utcafásítás, a fasor rekonstrukció feladataira, melyek alapterve a fafelmérési, fakivágási terv, illetve a konkrét fásítási terv.

Települési arculat és zöldfelületfejlesztés

A települési arculattervezés és a zöldfelületfejlesztés a települések területén zajlódó komplex tervezést jelentenek. A település arculatterv készítésekor a városépítészeti és településképi tényezőkön van a hangsúly. A települési zöldfelület tervezés a fejlesztési feladatot a zöldfelületek oldaláról közelíti meg és foglalja rendszerbe, nevezetesen zöldfelületi rendszertervbe.

A zöldfelületfejlesztés és parkosítás terv készítéssel kezdődik

Tervtípusok települési színtéren

Az adott feladat és a fejlesztés jellegétől függően készítjük a felkérésnek megfelelően a különféle prezentációkat és tervdokumentációkat:

 • pályázati terv, koncepcióterv
 • tanulmányterv
 • engedélyezési terv
 • kiviteli terv
 • településrendezési terv szakági része
 • tájépítészeti szakvélemény