Érthetően minden vállalkozásnak van működési rendje, így egy tájépítész stúdió esetében is. Ami tehát a kereteket illeti: miben áll valamint hol kizárt nálunk a tájépítész tervező közreműködés – avagy a KertIkon esete egy tanulságos Google értékeléssel.*

2018. 03. 28.

KertIkon közlemény: a tájékoztatás bővül

Mindeddig – érthetően – a komoly érdeklődőknek nyújtottuk apró részletekbe menően és feladatra-testre szabottan a tájékoztatást, hogy miként végezzük a tervezési munkákat és milyen feltételek mentén vállalunk megbízást. Egyedülálló gyakorlatunk, hogy tíz-húsz oldalas tervezési programba foglaljuk egy új megkeresés szakmai vetületét és mindazt, amit egy vállalkozás szempontjából tájékoztatásképpen szükséges, természetszerűen adódóan az árajánlatadás kapcsán.

Eddig nem tűnt kardinálisnak, hogy vevői információkról, szerződési feltételekről olyanok felé közöljünk tartalmat, akik sosem voltak vagy lesznek vevőink, merthogy erre nincs szándék. A napokban nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozás sokrétű internetes jelenléte és erre a magas fokú elérhetőségre az egyéni kultúrszinttől függően változatosan hozzáfűződő felhasználói jelenségek miatt a kommunikációt szükséges kiterjeszteni a csak felhasználó (külön véve a jogsértő felhasználó), a pusztán fogyasztó, vagy a kimondottan nem-vevői körökre is, amivel egyúttal a tisztes megbízóinkat méltányoljuk, másrészt a munkatársak fókuszált feladatvégzését mozdítjuk elő.

Ami az előbb kiemelt két, védelmet érdemlő vonalon mérvadó:

 1. felelős cégvezető nem hagyhatja, hogy korrekt megrendelők fizessék meg az ingyen ebédre hajtók és/vagy kekeckedők szerint a nekik megjáró időt és munkát;
 2. felelős szakmagyakorló nem engedheti meg, hogy munkatársak, és alapvetően a cég üres köröket rójon, ezáltal ne arassák le munkájuk gyümölcsét. A szakértelem fejlesztéséhez és a hivatástudat megújulásához alap az értelmes és értékelt munkavégzés – méghozzá minden formában értékelve.

Ezek pedig kéz a  kézben haladnak együtt: tapasztalatunk szerint értelmes munka olyan tisztes személyek számára végezhető, akik vevők a szolgáltatásunk egyedi szakmai és emberi értékeire.

Jogi meder a KertIkon szellemi termék és szakmai munka védelméért

A jelen közleményt inkább közvetve és hosszú távon érinti, ugyanakkor a mostani bejelentés csokrába tűzzük: a kor adta követelmények és körülmények miatt a munkavégzés és kommunikáció szervezett mederben tartásán nemcsak mi dolgozunk, hanem mára átfogó jogi szerepvállalás, specialista bevonása is indokoltnak bizonyult a kellő területeken. Úgy tűnik, a KertIkon mint vállalkozás elért arra a szintre, ahol például egy jogsértés nem elintézhető egy legyintéssel.

Amikor az eredeti tartalmakkal teli honlapunk tartalmát visszatérően szétmásolva eltulajdonítják, vagy teljesített munka ellenére szerződésszegően járnak el, vagy éppen jogsértő lépéseket tesznek, ott jogi (és üzleti-pénzügyi) következmények is adódnak. Az említetteknek, s hasonló jelenségeknek szerteágazóan szerzői jogi, jogvédelmi, felhasználói, adatkezelési, etikai, és más releváns vonatkozásai vannak. Egyszerre mókás és naiv az elmúlt évek szokott rendje, hogy ügyvédi-jogi szerepvállalást csak szerződés, székhelyváltoztatás, vagy ügyvédi felszólítás okán igényeltünk.

Tájépítész együttműködés egy naplózott eset apropóján

Visszakanyarodva, a bejegyzést folytatjuk a közreműködési keretek vázolásával, a végén pedig egy tanulságos napló, V. Zoltán nem-vevő kapcsán prezentálunk esettanulmányt, köszönhetően a sokéves távlatban is megőrzött céges levelezés, dokumentumok meglétének.

(Persze ez az archiváló hajlam a szakmagyakorlásunk szerves része, és alapvetően megbízói érdeket szolgál: többször előfordult, hogy egy régi, de fontossá váló anyag minden más érintettnél elveszett, s csak a KertIkon archívumban, vagy általunk finanszírozott tárhelyen találtuk meg, s így kaphatta azt meg megbízónk vagy partnerünk.)

Lássuk az együttműködés kereteit, avagy egyszerűbben: a kizáró okokat.

Milyen esetben nem partner a KertIkon?

Felsorolásszerűen és gyakorlati példákkal illusztráljuk, amikor az alábbi esetek bármelyike előfordul, azaz amennyiben ezek bármelyike megtapasztalható, kitudódik a másik oldalról, akkor egészen bizonyosan nincs meg az együttműködés alapja:

 1. belátás, elfogadás hiánya szakmai kérdésekben
 2. visszás emberi megnyilvánulás
 3. etikai fenntartás, szakmagyakorlókat érintő méltánytalanság
 4. félrevezetés vagy dezinformálás
 5. pénzügyi kondíciók el nem fogadása vagy kijátszása

Kicsit részletesebben tekintsük át ezeket:

1. belátás, elfogadás hiánya szakmai kérdésekben

A feladat kapcsán nem fogadják el a szakmailag indokolt és javasolt megközelítést, illetve ha a tervezés során a megrendelő részéről tapasztaljuk, hogy meghatározná, egy adott munkavégzési fázis mikor időszerű; az egyes munkarészek hogyan és milyen formában álljanak elő – s teszi ezt a teljes hozzáértés hiányában.

Tágabban az is az elfogadás hiányához tartozik, ha az érdeklődő árajánlatkérésére a KertIkon által megküldött tervezési programot (értsd: szükséges szakmai lépéseket) és árajánlatot (értsd: tervezési díjat) nem fogadják el, netán az ajánlat érvényességi dátumáig nem érkezik visszajelzés, nem folytatódik párbeszéd.

2. visszás emberi megnyilvánulás

A KertIkon tervezési programba foglalt árajánlata minden esetben el van látva határidővel, ameddig az ajánlat érvényes. Előfordul, hogy hosszú hónapok, sőt évek után bukkannak úgy fel egyesek, hogy legutóbb az ajánlatunkra egy köszönöm sem érkezett, majd később elvárnák a hajdan megfogalmazott kondíciók mentén a tervezői szerepvállalást.

 • Az árajánlat érvényességi napjának lejárta után, visszajelzés illetve megállapodás hiányában később: hónapok vagy akár egy-két év múlva nem áll módunkban az adott tervezési munkát elvállalni.

Sajátosan bizalmi alapú a tervezői munka, amilyet tájépítészként végzünk: a munka elvállalásánál az üzleti kondíciók mellett legalább annyira meghatározó az emberi oldal. Lehet otrombán, jó modort nélkülözve viselkedni megkereséskor, érdeklődési fázisban, de munkakapcsolat kiépítésére így garantáltan nincs alap.

3. etikai fenntartás, szakmagyakorlókat érintő méltánytalanság

Amikor a megkeresés kapcsán kiderül, hogy a szakmai etikai szabályok fényében nem elfogadható a megrendelő eljárása. Jellemzően amikor a munka elvállalását célzó megkeresés más kollégák, kolléga (ha úgy tetszik: konkurencia) kijátszásával történik, pl. érvényes megállapodást, szerződést sértene.

A tiszta verseny hívei vagyunk. A szakma tisztes, felelősen tervező rétege pedig olyan, mint egy nagy család: lehetnek markáns nézeteltérések és jelentős különbségek, de a küldetésünket nem választhatjuk el az etikától. Ha rajtunk múlik, méltánytalan játszmákba nem vonódunk be.

4. félrevezetés vagy dezinformálás

Már az elején bebizonyosodik, hogy az érdeklődő nem mond igazat, állításai nem fedik a valóságot. Ez történik olykor igen korán, az előkészítő szakaszban, az informálódás, tájékozódás során. Egyik jellemző, hogy csökkentett tervezői díj reményében az érdeklődő árajánlatkéréskor kijelenti, hogy mi minden áll rendelkezésre a tervezés elindulásához (ezen főleg vizsgálatok, felmérések, más szakági tervezői munkarészek értendőek), de amikor ezeket áttanulmányozásra megkérjük, kiderül, hogy még sincsenek anyagok, vagy ami van, nem használható.

Másrészt előfordul, hogy kifejezik, mennyire sürgős, hogy a tervezési feladattal foglalkozzunk, ajánlatadást is 2 munkanapon belül kérnek; ám újabb 2 nap múlva olyan jelzést kapunk, hogy az ingatlan eladása mellett döntöttek.

5. pénzügyi kondíciók el nem fogadása vagy kijátszása

Egy érdeklődő számára nem elfogadhatóak a szakmai gyakorlatunkban érvényesként bevezetett és indokolt pénzügyi kondíciók, teljesítési módok. Példának okáért magánkert tulajdonosként bárki, bárhonnan keresi meg a KertIkont, demokratikusan érvényes például, hogy

 • Árajánlatadás alapértelmezetten a honlap kitöltendő űrlapja és megküldött információk, tervi anyagok beérkezésével történik.
 • Igény esetén az előzetes helyszíni szemle, egyeztetés, tanácsadás díj megfizetésével történik, mely az árajánlat elfogadása és megrendelés esetén levonódik a tervezési díjból.
 • A tervkészítés a tervezési díj egy adott hányadának rendezését, az első részletet követően kezdődik, ez foglalja magában a munka kezdetén a tervezés megkezdéséhez szükséges hányadot.

Nyilván lehet a felsorolást folytatni, de jobbára nem ezekre a kizáró okokra fókuszálunk. Azt keressük, hol tudnánk együttműködni – mert teendő az van: csak nyitott szemmel kell járni a világunkban. Tisztában vagyunk az értékkel, aminek a megteremtésében segédkezünk hosszú évek munkájával, és tiszta sorként adódik, hogy olyanok veszik örömmel, hogy létezünk a piacon, s hogy elvállaljuk a tervezési feladatot, amivel megkeresnek bennünket, akik kiváló emberi jellemvonásokkal ÉS (a maguk terén) komoly szakmai alapokkal bírnak. Társaság vagy jogi személy estén tovább árnyalódik az összkép – erről is kell ám szólni alkalomadtán.

A tájépítészeti, kertépítészeti tervezés: munka

Pontosabban már egy árajánlatadás, a szükséges tervezési program összeállítása is a feladat jellegétől függően több óra vagy éppen több nap időtartamot követelő szakmai munka. A feladatvégzés lehetőségeinek és kötöttségeinek áttanulmányozása: a szakmai, építésügyi, jogszabályi véleményezés-kiértékelés olykor igencsak hosszú idő, s nagy koncentrációt és hozzáértést igénylő mérnöki munka.

A tervezési feladatok során végzendő munka különféle keresztmetszeteibe ad elmélyedés a KertIkon itt olvasható honlapjának tartalma, melynek terjedelme már induláskor sem fért volna bele két normál szakdolgozatba sem, s azóta is olvassák. Mindenki tájékozódhat, tanulhat ez alapján, s ennek használata díjmentes.

Az egyedi helyzetekre kidolgozott megoldások további munkát igényelnek. Van egy jól behatárolható idő, amíg ez a szakmai küldetésbe illeszkedően ingyenes szakmai segítségként elvégezhető, s markánsan tudható, hogy mikortól nem díjmentes. Valamint a párbeszéd során hamar kiviláglik, hogy együtt tudunk-e egy feladat kapcsán működni, vagy ezt a fenti okok bármelyike eleve kizárja.

A szakmai közreműködés keretét a szakmagyakorló határozza meg.
Ahogy az üzleti szerepvállalás keretét az üzlet tulajdonosa szabja meg.

A félreértések elkerülése végett lássunk egy példát; következzen itt egy printscreenekkel és dokumentált információkkal alátámasztott, naplózott eset, amire utaltunk a közlemény elején.

A KertIkon Kft. esete a Google értékelésig menő érdeklődővel

Ezt írta Goggle értékelésbe néhány napja az alábbi V. Zoltán:

Az illető 2015-ben (igen: nem idén, 2018-ban, hanem 3 éve) jelentkezett telefonon tetőkert tervezési feladattal.

(Megjegyzem, sokatmondó, amikor valaki a megkeresés-ajánlatadás során nem a honlapon jól használható felületen indul el, hanem a leginkább időigényes és pontatlanságokra alapot adó, információszegény (de számára energiatakarékos) úton akar előrejutni. Jellemzően, akik velünk akarnak és fognak dolgozni, napközben felelősségteljes munkájukkal vannak lefoglalva, és nem is érnek rá magáncélú hosszas telefonálgatásokra. Inkább leülnek este vagy hétvégén, és célirányosan megadnak minden szükséges infót, s összegyűjtve megküldik a kellő anyagokat.)

Akkor jeleztem az érdeklődőnek, hogy díjmentes árajánlatadáshoz milyen infókra, anyagokra van szükség (a szokásos szükségesnek 10%-a sem volt meg, csak pár fotó).

Azt is közöltem, hogyha építész-statikus még nem véleményezte, nem mérte fel az eddig csak lapostetőként funkcionáló, tetőkertként sosem használt területet, akkor az is szükséges lesz a tervezés elindulása előtt, hogy mit-hogyan lehet, azaz pontos árajánlatot is ezután lehet összeállítani.

Egy valódi tetőkert tervezés vagy egy tetőteraszkert tervezés alapjáraton rendkívül összetett feladat, s ez tovább fokozódik, ha nem is tetőkertnek lett tervezve egy tető.

Mivel időbeli korlátokra és külföldi munkára hivatkozva kérte, hogy mihamarabb történjen a feladatban az elindulás, építésszel konzultáltunk, megszerveztem, hogy így együtt ki tudjunk menni, ami által együttes tervezői helyszíni szaktanácsadás történhet.

A két tervező együttesen nettó 25000 HUF-ért ment volna ki. (Kérem, ne mosolyogjanak sokan: 2015. volt és akkor a jóhiszeműség egyes rétegei még fennálltak.)

Tehát ment volna, mert az érdeklődő sokallta, s az utolsó infó tőle akkor az volt, hogy talált valakit, aki kimegy oda 10000-ért.

Ennyi volt tőle utoljára 2015-ben, így az illető nevét is könnyű volt felejteni.

Immár 2018-at írunk, egy-két hete telefonon hasonló megkeresés jön, a céges mobilra küldött SMS üzenetben kért visszahívást név nélkül. Az illetőt visszahívom, mire hosszasan beszél, de semmi utalás az előtörténetre. Mivel az elején sietett kiemelni, hogy milyen közel van a cégszékhelyhez a helyszín, ebből kisejlett az ezzel bepróbálkozók ingyen szemle és szaktanácsadás igénye, így ezúttal is ismertettem a haladási módokat, hogy díjmentesen mivel lehet kezdeni.

A neve nem, de ismerős volt azért a szituáció, mert itt is hirtelen kértek szakmai közreműködést, hivatkozva a külföldi szálra, hogy külföldre kell utaznia, így milyen kötöttségek sújtják. Aztán újra látva az emailen kért és kapott a képeket, egyből világos volt, hogy ez a hajdani érdeklődő, akivel három éve üresköröket róttunk. Ezt írtam neki tehát válaszbúcsúként 2018.03.21-én:

Válaszként jött egy email…:

…és a már bemutatott értékelés:

Összefüggésében tekintve ebben az esetben az érdeklődő nem-vevő a fent sorolt kizáró okok közül legalább négyet mutatott, ami kizárja a közreműkodést. A kontextust nézve nyilván nem a munka, nem a megelégedés vagy a kommunikáció a megkérdőjelezhető.

Jóllehet 2015-ben még fennállhatott a lehetőség, de 2018-ban már egyáltalán nem az a kérdés, hogy milyen pénzért dolgozunk vagy nem dolgozunk egy ilyen fél számára, hanem: nincs az a pénz, amiért ilyenek számára dolgozzunk.

Panasz vagy méltánytalanság? – KertIkon válasz

A Google felületen is megtekinthető a KertIkon válasza:

“Kedves Zoltán!
Köszönöm a képeket és az ismételt megkeresést. Már a telefonbeszélgetés során is ismerőssé vált a téma, de a helyszíni fényképek révén nem volt kétséges. 2015-ben jelentkezett először. A szakmai megközelítés javasolt módját, az adódó költségeket már akkor sokallta, s még csak visszajelzéssel sem fáradt, ami bármilyen folytatást indokolna, így lezárult a közreműködés mozgástere. A KertIkon olyan folyamatokban partner, ahol az alapvető információ áramlás és egymás idejének a tisztelete kölcsönösen fennáll. Ez még inkább érvényes most, mint három évvel ezelőtt.
Köszönöm megértését.
Üdvözlettel,
Kiss Tünde
okl. tájépítész
ügyvezető”- ez állt a 2018. 03. 21-én elküldött emailben, az iménti Google értékelésére Zoltán ezt követően sietett időt szakítani. Amit ezúton is köszönünk, azon vagyunk, hogy a kommunikáció egyenes, és hasonlóan teljes körű legyen, mint Kiss Tünde tervezői jogosultsága tájépítészként, oly sok év óta.
A KertIkon Kft. tulajdonosaként közölnöm kell: V…… Zoltán nem rendelt meg munkát, sem nem fizetett munkát. Ugyanakkor díjmentesen részesült szakmai segítségben – ameddig azt az általánosan érvényes üzleti protokollunk szabályai lehetővé tették.
Mérlegre téve a történteket:
KertIkon Kft. részéről: telefonon-emailen egyeztetés, tájékoztatás, szaktanácsadás; tervező-közi konzultáció, átfogó szakmai segítség szervezése összesen: 2015-ben 3 mérnökóra, 2018-ban 1 mérnökóra (2018.03.21-ig).
V…… Zoltán részéről a KertIkon Kft. számára fizetett összeg: 0 Ft.
Sajnálom, hogy Zoltán megbántva érzi magát, vélhetően mást értünk a “munka” és a “megelégedés” fogalmán, s talán sok más egyéb téren is. Nem tudhatjuk, hiszen sosem találkoztunk.
A bővebb részletek felől érdeklődők kérjük, szíveskedjenek áttanulmányozni a KertIkon honlapon a szóban forgó eset naplózásával bővített tájékoztatást, közleményt: [link]
Ez a tájépítészeti feladatvállalásról szól, s a szakmán túlmenően is, alapértelmezetten: a tisztes eljárásról.
A helytálló visszajelzések nagyban segítik, hogy még több helyen mozdítsuk elő értékorientált, igényes személyek és közösségek környezetfejlesztési céljait. Mindig van tovább a kiválóság felé, a tényszerű értékelések segítik a mi fejlődésünket is. Megtiszteltetésnek vesszük. Üdvözlettel, Kiss Tünde, okl. tájépítész, ügyvezető

Mint tudjuk, a szőlő sem mindenkinek édes.

*(A Google értékeléshez egyszerűen el lehet jutni: a KertIkon névre interneten keresve a Google térkép ill. értékelés kapcsán a KertIkon Kft.-nél felbukkanó csillagok jelzik a Google értékelés helyét, ahol csillaggal, illetve szavakba öntve lehet véleményt vagy releváns infót közölni.)


FRISS: Azután következő napon, hogy a Google értékelésnél megjelent az előbbi KertIkon válasz, az ominózus visszatetsző bejegyzés eltűnt (a szabatos válaszunkkal együtt). Mi történhetett ennyire gyorsan, késlekedés nélkül?
a) a hírnévrontást megkísérlő személy értesült a válaszról és tartalmáról, s önként visszavonta “véleményét”, mert a KertIkon tényközlő válasza mellett már nem vállalta azt
b) a Google törölte a méltánytalan beírást valakinek a jelentése nyomán. (Jómagam nem jelöltem meg kifogásolhatónak: megköszöntem és válaszoltam.)
c) az értékeléseket összevetették, és az irreleváns vagy troll jelenségekkel szemben győznek a jó, tisztességes vélemények.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!