Tájépítészet cikkek

Tájépítészet, tájépítész

A tágabb környezet, a nagyobb léptékű szabad terek tervezése a tájépítészet összetett feladataihoz tartoznak: birtokrendezés, környezetrendezés, tájrendezés, tájvizsgálat. A tájépítész a természetes...

Magánbirtok tervezés

A magánbirtokon is kibontakozhat a legteljesebb tájépítészet, hiszen ez a kiterjedés és szabályozási előírások mellett csak az egyéb táji adottságokon áll. Megvalósulhat a hasznossági elveket valló...

Tájrendezés, tájtervezés

A tájrendezési terv készítése során korszerű ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai ismeretek, illetve elvek jutnak érvényre, s ezek eredményeképpen az ember környezete kedvező irányban...

Városi temető, kegyeleti park tervezés

A temetők sokszor a városszövetbe ékelődnek, olykor a településszegélyen kapnak helyet. A városfejlődés rendre túlnövi ezeket, a táj felé történő folyamatos terjeszkedéssel. A temetőkert tervezés...

Tájérték vizsgálat - az érték központú tájépítészet

A tájtervezés kiemelt feladata az egyedi tájértékek védelme. Ez kiterjedt tájérték vizsgálat és kutatás segítségével, sok adat és ismeret rendezését követően történik. Kunhalom, földsánc, malomárok,...

Környezettervezés, környezetrendezés

A környezettervezés, környezetrendezés, környezetalakítás – gyakorta használatos fogalmak: a regionális tervezési szinttől az ököritófülpösi iskolakertig. Itt tekintjük át, hogy a környezettervezés...