Tájépítészet szolgáltatás

Tájépítész tervezői szaktudásunk rendelkezésre áll a magánszemélyek birtokainak alakításához, a települési fenntartásban kezelt területek fejlesztéséhez, illetve a különféle, táji közegben kibontakozó tevékenységek segítéséhez.

Tájépítészeti terv, temetőkert és kegyeleti park tervezés

A tájépítészeti tervezés feladatai

 • magánbirtok tervezése
 • tájrendezés, tájtervezés
 • városi temető, kegyeleti park tervezése
 • szőlőbirtok tervezése
 • tájkert tervezése
 • tájérték vizsgálat elvégzése
 • környezettervezés, környezetrendezés

Tájépítészet, tájtervezés

A legösszetettebb környezetrendezés, a tájrendezés a településrendezés folyamatához kötődik. A tájrendezési terv egy településrendezési terv része is lehet, de önállóan is készülhet. A tájtervezés egyik speciális területe a tájérték vizsgálat, melynek során egyedi tájértékek kezelése és fenntartása, és a helyi védelem kérdései is napirendre kerülnek.

Környezettervezés

A környezettervezés igen változatos feladatai kapcsán lendül mozgásba a tájépítész szaktudás, amikor egy nagyobb léptékű parktervezés, birtokrendezés, netán egy tájképi kert tervezése válik időszerűvé. Tájépítészeti terv készülhet egy kisebb tájba illesztési feladat, de egy átfogóbb tájtervezés eredményeképpen úgyszintén; de akár egy kegyeleti célú park, illetve temetőkert tervezés alkalmával is.

Közterületi környezetrendezés, patak menti park tervezés; tájépítészeti tanulmányterv

Tájkert és szőlőbirtok

Egy kellemes tájkert tervezése pedig éppen szőlőbirtok tervezés keretében is lehetővé válhat, már ahol a kiterjedtebb szőlőskert nem csak termesztői célú. Ugyanakkor a táji léptékben megvalósuló beavatkozások hosszú távú sikerét a sokrétű tájtervező szempont érvényesülése garantálja.

A tájépítészeti tervezés tervtípusai

Az összefoglalóan tájépítészeti tervezés során készülő tervdokumentáció, illetve prezentáció a terv típusától függően lehet:

 • koncepcióterv
 • pályázati terv
 • engedélyezési terv
 • kiviteli terv
 • tanulmányterv; ezen belül nagyobb szerepet kap a látványterv készítés, látványtervezés is

Tájépítészeti tervek készítése pályázatokhoz

A KertIkon tájépítész iroda a különféle közterület fejlesztési, településfejlesztési, örökségvédelmi, környezetrendezési projektek stb. sikeréhez, azok előkészítésében, illetve alátámasztásában pályázati terv készítéssel segédkezik tájépítész szaktudással, az előírások vagy egyeztetések szerinti tervtartalom megalkotásával: az igényelt tájépítészeti tervek dokumentációjával vagy éppen prezentációval - mindezekben a KertIkon nagy látványértékkel és magas szakmai tartalommal nyújt szakági, tájépítész tervezői segítséget.

A tájépítészeti tervezés folyamata

 1. helyszínelünk és vizsgálatot végzünk
 2. szakértünk és véleményezünk
 3. tervkoncepciót készítünk
 4. egyeztetünk és konzultálunk
 5. továbbtervezünk
 6. tervdokumentációt állítunk össze
 7. tervezői művezetéssel segítjük a kivitelezést