Solymár, Családi ház kertjének kertépítészeti kiviteli terve

Solymár, Családi ház kertjének kertépítészeti kiviteli terve
Solymár, Garden Landscape Construction Plan
2015.

Felelős tájépítész tervező: Kiss Tünde
Munkatársak: Fekete Anna, Palotás Brigitta, Takács Edvárd

A meglévő lakóépületet érintően többrétű felújítási munka kezdődött, illetve folytatódik. Ezzel összefüggésben indul el az elképzelések szerint egy átfogó kert megújítás, az épület környezetének élő és épített elemeire is kiterjedő átépítés és fejlesztés. A kertrendezés túlmutat az átalakítási munkálatokon: új terepviszonyokat teremtő tereprendezés, a terepépítmények és burkolatok cseréje, új kerti építmények építése, valamint a meglévő növényállomány megreformálása válik szükségessé.

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki leírás

Kertépítészeti alaptervek
K.0.  Tervezési terület áttekintő terv       M = 1:250
K.1.  Bontási, növényállapot felmérési, favédelmi és fakivágási terv    M = 1:100
K.2.  Kertépítészeti terv         M = 1:100
K.3.  Tereprendezési és felszíni csapadékvíz-elvezetési terv    M = 1:100
K.4.  Kitűzési terv         M = 1:100
K.5.  Növénykiültetési terv (fák és cserjék)      M = 1:100
K.6. Növénykiültetési terv (évelők)       M = 1:100, 1:50

Terepmetszetek
T.0.  0-0 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.1.  1-1 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.2.  2- 2 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.3.  3- 3 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.4.  4- 4 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.5.  5- 5 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.6.  6- 6 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.7.  7- 7 hosszanti terepmetszet       M = 1:100
T.A.  A-A terepmetszet         M = 1:100
T.B.  B-B terepmetszet         M = 1:100
T.C.  C-C terepmetszet         M = 1:100
T.D.  D-D terepmetszet         M = 1:100
T.E.  E-E terepmetszet         M = 1:100
T.F.  F-F terepmetszet         M = 1:100

Kerti építmények és elemek részlettervei (nézetrajzok, metszetrajzok)
R.1. Kerítés          M = 1:50, 1:25
R.2.1. L/1 lépcső és T/1 támfal (előkert)       M = 1:25
R.2.2. L/2 lépcső és T/2 támfal (délkeleti oldalkert)      M = 1:25
R.2.3. L/3 lépcső és teraszfal (délnyugati oldalkert)      M = 1:20, 1:25
R.2.4. L/4 és L/5 lépcső és terasz (rézsűs kert)      M = 1:25, 1:20
R.2.5. T/3 támfal (előkert, koktélfal)       M = 1:25
R.3. Gabionos faheverő (előkert)       M = 1:25
R.4. Kerti filagória         M = 1:25, 1:50
R.5.1. Beton térkő burkolat (1.)        M = 1:20
R.5.2. Folyóka (2.) és víznyelő (3.) beépítése      M = 1:20
R.5.3. Kerti burkolatok részletei (4., 5., 6.)       M = 1:20
R.6. Szivárgó drainsáv és szikkasztó drainkút részletrajzai     M = 1:100, 1:50, 1:20

Kertépítészeti látványrajzok
L.1. Előkert kialakítása     
L.2. Kerti filagória és terasz környezete
L.3. Napozókerti nézet
L.4. Gyümölcsöskert kialakítása

Árazatlan költségkiírás anyagkimutatással