Kertépítészet, kerttervezés

Kertépítészeti terv készítése során az épületek környezetében nagyobb, többfunkciós kert, vagy apróbb pihenőkert, vagy akár egy kerthelyiség tervezése történik. A kert terv a kertrendezés, illetve parkosítás előkészítésére és megalapozására magánszemélyek és céges ügyfelek esetében egyaránt szükségessé válhat.

A kerttervező feladata az elvárások és a szakmai elvek szerint az adottságokhoz és a használathoz illő, modern kert tervezése, illetve az esztétikai megfontolásokat sem nélkülöző szép kert tervezése. Kertépítész közreműködés kell az egyre terjedő zöldtető tervezés, de a komplettebb tetőkert tervezés során még inkább. Soktényezős kert tervező munkát és széles körben zajló egyeztetést igényel egy adott műemléki környezet, vagy történeti kert tervezés.

Tovább »

Településfejlesztés és városépítészet

A települések közterületei: az utcák, terek, zöldterületek megfelelő rendezésének a városi park tervezés,  tér tervezés vet alapot. Ezek során az elavult játszóhelyeket leváltó vagy új játszótér tervezés is aktuálissá válhat, ami pedig a zöld környezetet illeti: itt különösen fontos a gyerekbarát kert tervezése. Többnyire egy-egy településmegújítási program keretében kerül sor az utcafásítás, a fasor rekonstrukció feladataira, melyek alapterve a fafelmérési, fakivágási terv, illetve a konkrét fásítási terv.

A települési arculattervezés és a zöldfelületfejlesztés a települések területén zajlódó komplex tervezést jelentenek. A település arculatterv készítésekor a városépítészeti és településképi tényezőkön van a hangsúly. A települési zöldfelület tervezés a fejlesztési feladatot a zöldfelületek oldaláról közelíti meg és foglalja rendszerbe, nevezetesen zöldfelületi rendszertervbe.

Tovább »

Tájépítészet, tájtervezés

A legösszetettebb környezetrendezés, a tájrendezés a településrendezés folyamatához kötődik. A tájrendezési terv egy településrendezési terv része is lehet, de önállóan is készülhet. A tájtervezés egyik speciális területe a tájérték vizsgálat, melynek során egyedi tájértékek kezelése és fenntartása, és a helyi védelem kérdései is napirendre kerülnek.

A környezettervezés igen változatos feladatai kapcsán lendül mozgásba a tájépítész szaktudás, amikor egy nagyobb léptékű parktervezés, birtokrendezés, netán egy tájképi kert tervezése válik időszerűvé. Tájépítészeti terv készülhet egy kisebb tájba illesztési feladat, de egy átfogóbb tájtervezés eredményeképpen úgyszintén; de akár egy kegyeleti célú park, illetve temetőkert tervezés alkalmával is.

Egy kellemes tájkert tervezése pedig éppen szőlőbirtok tervezés keretében is lehetővé válhat, már ahol a kiterjedtebb szőlőskert nem csak termesztői célú. Ugyanakkor a táji léptékben megvalósuló beavatkozások hosszú távú sikerét a sokrétű tájtervező szempont érvényesülése garantálja.

Az összefoglalóan tájépítészeti tervezés során készülő tervdokumentáció, illetve prezentáció a kertterv típusától függően lehet: kertépítészeti engedélyezési terv, kertépítészeti kiviteli terv, tájépítészeti tanulmányterv; ezen belül történhet látványterv készítés, látványtervezés is, kerttervezés 3D-ben.

A KertIkon tájépítész iroda mindezekben nyújt szakmai, tervezői segítséget.

Tovább »