Park tervezés, tér megújítás, közterület alakítás tájépítész terveit készítjük

Jogosultság

Pályázatok, közbeszerzési eljárások keretében, illetve települési fejlesztések szakmai előkészítésében vállalunk táj- és kertépítész tervezői vagy szakértői szerepet.

Rutin és referencia - 2000. óta a szakmában

Építész kamarai tagság és képviselet

Teljes körű tájépítész tervezői jogosultság

Kamarai cégnyilvántartásban jegyzett vállalkozás

Komplexitás

Településfejlesztés és városépítészet

A települések közterületei, a terek, parkok és utcák tervezése jórészt az önkormányzatoktól induló fejlesztések körébe tartozik. A településfejlesztés és a városépítészet szerteágazó feladatköre sok-sok szakági tervező együttműködését kívánja meg. Mint tájépítész tervező, a KertIkon ilyen feladatokban vállal szerepet településfejlesztés és közterület tervezés során:

Közösség

Szívderítő terek alkotása

Park tervezés és tér tervezés - közterület alakítási tervezés

A települések közterületei: az utcák, terek, zöldterületek megfelelő rendezésének a városi park tervezés, tér tervezés vet alapot. Sokszereplős és nagy körültekintést követelő tervezési munka, melyben országszerte és sokféle léptékben bőséges gyakorlatot szereztünk.

Játszótér tervezés

A településszintű fejlesztések során az elavult játszóhelyek megújítása vagy új játszótér tervezés is aktuálissá válhat. Ezek esetében a szabványos és biztonságos játszóhelyek, a gyermekbarát kert és megfelelő zöld környezet kap kiemelt hangsúlyt.

Térélmény, zöldérték

Életteli helyek teremtése

Utcafásítás és fasor megújítás

Többnyire egy-egy településmegújítási program keretében kerül sor az utcafásítás, a fasor rekonstrukció feladataira, melyek alapterve a fafelmérési, fakivágási terv, illetve a konkrét fásítási terv.

Települési arculat és zöldfelületfejlesztés

A települési arculattervezés és a zöldfelületfejlesztés a települések területén zajlódó komplex tervezést jelentenek. A települési arculatterv készítésekor a városépítészeti és településképi tényezőkön van a hangsúly. A települési zöldfelület tervezés a fejlesztési feladatot a zöldfelületek oldaláról közelíti meg és foglalja rendszerbe, nevezetesen zöldfelületi rendszertervbe.

A táj- és kertépítészeti tervezés tervtípusai

Az adott közterület alakítási feladat és a fejlesztés jellegétől függően készítjük a felkérésnek megfelelően a különféle prezentációkat és tervdokumentációkat:

Koncepcióterv

A táj- és kertépítészeti koncepcióterv elkészítésével a tervezési terület fő szerkezeti és funkcionális kialakítása elképzelhetővé válik, ez lesz a megrendelővel történő tervegyeztetések alapja. A tervezési terület fejlesztési koncepcióját, terület- és anyaghasználatát, a növényalkalmazási lehetőségeket, teresedéseket, illetve kertépítészeti elemeket szemléletesen bemutató alaprajzi terv.

Engedélyezési terv

Települési helyszíneken a különféle előírások miatt gyakran táj- és kertépítészeti engedélyezési terv is készül a tervezés során, amely a hatóságoknak is benyújtható. (Ez a terület besorolásától, rendeltetésétől és az azon tervezett beavatkozástól, az építési-alakítási tevékenységektől függ.) Az engedélyezési terv dokumentációja a tervkoncepció bemutatásán túlmenően a jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést kívánja igazolni.

Kiviteli terv

Ennek alapján pontosan követhető, hogy mit, milyen formában és minőségben kell megvalósítani a kivitelezés, építés során, hogy a táj- és kertépítészeti tervezés folyamán kikristályosodott elképzelések testet öltsenek. Amellett, hogy az ütemezhető megvalósítás szabatos kereteként használható, segítségével kalkulálhatóvá válnak a költségek. Egyúttal előnyösen elszámolhatóvá-számonkérhetővé is tehető a kivitelezés.

Látványtervezés

Táj- és kertépítészeti látványtervezés segítségével a közterület alakítási megoldásokat szemléletesen mutatja be a tájépítész. A tervezési területre, illetve tervi elemekre vonatkozó vizuális többletértéket nyújtó színes látványrajz készítés kézi perspektivikus grafikával vagy számítógépes modellezéssel, fotórealisztikus látványtervezéssel zajlik.

Tanulmányterv

A közterületet, települési helyszínt érintő tervezés ekkor az adottságok, kötöttségek vizsgálatára, valamint a fejlesztési, alakítási lehetőségek átfogó bemutatására szolgál, jövőbeni fejlesztési irányt jelöl ki a tájépítész. E tervfajta leginkább előzetes tervegyeztetésekhez, pályázatokhoz és forrásteremtéshez használatos, valamint majdani célirányos tervfolyamatokat alapoz meg.

Pályázati tervek

A pályázatokhoz készülő táj- és kertépítészeti terveknek gyakorta fontos jellemzője a fokozott prezentációs igényesség, a látvány érték. A pályázati kiírástól és az adott tervezési helyszíntől függően változik az igényelt tervi munkarészek köre és kidolgozottságuk módja. Mindezt tovább árnyalja az esetleges előírások és költségkeretek irányában elvárt megfelelés.

A táj- és kertépítészeti tervezés folyamata

A közterületek, parkok és terek korszerű alakítását tájépítész tervezőként irányítjuk, generáljuk a fejlesztéseket

1

Helyszíni szemlét folytatunk és vizsgálatokat végzünk

A helyszín bejárásával történő szemlézés során helyszíni vizsgálatokra kerül sor. A tervezési terület jellege és funkciói különféle háttért feltáró vizsgálatokat, kutatómunkát, valamint szakági vizsgálatok generálását is szükségessé teheti. A tervezést alaposan előkészítjük.

2

Szaktanácsadást nyújtunk, szakértünk és véleményezünk

A települést képviselő megrendelővel folytatott párbeszéd során, illetve az igényekről, adottságokról a felmerülő kérdésekben tervezői szaktanácsadást nyújtunk okl. tájépítész szaktudással és bő 15 év szakmai tapasztalattal. A kellő tervelőkészítő vizsgálatoktól függően a szaktanácsadás történhet a tervezés első lépéseként is, a szakértői tevékenység és a folyamatos párbeszéd a tervezés alap tartozéka.

3

Tervkoncepciót készítünk

A felmérések és vizsgálatok alapján ötleteinkkel és megoldási javaslatainkkal dúsított táj- és kertépítészeti koncepciótervet készítünk, a közterület alakítást célzó tervi elképzelések addig formálódnak, amíg a megrendelői és a szakmai, tájépítész szempontok összhangba kerülnek.

4

Tervet egyeztetünk és konzultálunk

A tájépítészeti koncepcióról és a részletekről a fejlesztői oldallal folytatott egyeztetéseink meghatározóak, emellett szükség szerinti tervegyeztetés történik az érintett szakágak tervezőivel, valamint konzultálunk az illetékes szakhatóságokkal is. A közterület alakítási tervezés esetenként a lakosság bevonásával is jár, ekkor lakossági fórumok,, interaktív tervezés, valamint munkaközi tervprezentációk segítik a közösség igényeihez szabott célok realizálását.

5

Összehangoljuk, egészbe foglaljuk és kidolgozzuk a részleteket

A tá- és kertépítészeti programot és a részleteket az egyeztetések alapján, majd a műhelymunka során tervi formába öntjük a megvalósítást megelőzően. Így jó ütemben történik a kivitelezés előkészítése, és pontos tervi megalapozással indulhatnak a munkálatok.

6

Prezentálunk, illetve tervdokumentációt állítunk össze

A tervlapokat és írásos munkarészeket tartalmazó dokumentációt előírások és szükség szerinti tartalommal kapják kezükbe a megrendelők, nyomtatottan és/vagy digitális formátumban. Prezentáció speciális esetekben, települési elvárásoknak megfelelően vagy igény szerint történik.

7

Tervezői művezetéssel segítjük a kivitelezést

A tervezői művezetés keretében elősegítjük, hogy a kivitelezés során a tervben rögzített módon és minőségben valósuljon meg a tervezett közterület alakítás, illetve települési fejlesztés. Tervezőként a helyszínre kiutazva segítjük az építést: kérdésekben a terveket értelmezzük, félreértéseket tisztázzuk, építési problémákkal kapcsolatban útmutatást, tanácsot adunk.

Egyedi tervezés - egyedi árazás

Az árajánlatkérő űrlap kitöltését követően a megoldandó feladathoz szabott tervezési díjat kalkulálunk.

Tervezési árajánlatkérés

Helyszíni szemle és szaktanácsadás

Helyszíni szemle, tervezői szaktanácsadás, előzetes igényfelmérés, vizsgálat árak és tudnivalók.

Szaktanácsadás árlista

Így valósult meg a tervezés

A terveink alapján történt kertépítések, parképítések, kivitelezések helyszíni fényképes bemutatása.

A tereprendezés aranyszabályai – helyes kert- és környezetalakítás a tervezéstől a megvalósításig

Egy telek adottságainak alakítása összetett munka, a terepi beavatkozás milyensége és mértéke részletekbe menően egyedi, helyszínre szabott tervezést igényel.

A viharálló kert – kerttervező tanácsok az extrém időjárás közepette

Az extrém időjárási viszonyok kiélezték a zöldterületek, kertek, fák fenntartási, védelmi és biztonsági kérdéseit. Napilapba került interjú 2023. viharos nyarán.

Népliget megújítása tájépítészeti ötletpályázat

Renewal Idea Competition of the ‘Népliget’ park – Landscape Architecture Study Plan

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!