Park tervezés, tér megújítás, közterület alakítás tájépítész terveit készítjük

Jogosultság

Pályázatok, közbeszerzési eljárások keretében, illetve települési fejlesztések szakmai előkészítésében vállalunk táj- és kertépítész tervezői vagy szakértői szerepet.

Rutin és referencia - 2000. óta a szakmában

Építész kamarai tagság és képviselet

Teljes körű tájépítész tervezői jogosultság

Kamarai cégnyilvántartásban jegyzett vállalkozás

Komplexitás

Településfejlesztés és városépítészet

A települések közterületei, a terek, parkok és utcák tervezése jórészt az önkormányzatoktól induló fejlesztések körébe tartozik. A településfejlesztés és a városépítészet szerteágazó feladatköre sok-sok szakági tervező együttműködését kívánja meg. Mint tájépítész tervező, a KertIkon ilyen feladatokban vállal szerepet településfejlesztés és közterület tervezés során:

Közösség

Szívderítő terek alkotása

Park tervezés és tér tervezés - közterület alakítási tervezés

A települések közterületei: az utcák, terek, zöldterületek megfelelő rendezésének a városi park tervezés, tér tervezés vet alapot. Sokszereplős és nagy körültekintést követelő tervezési munka, melyben országszerte és sokféle léptékben bőséges gyakorlatot szereztünk.

Játszótér tervezés

A településszintű fejlesztések során az elavult játszóhelyek megújítása vagy új játszótér tervezés is aktuálissá válhat. Ezek esetében a szabványos és biztonságos játszóhelyek, a gyermekbarát kert és megfelelő zöld környezet kap kiemelt hangsúlyt.

Térélmény, zöldérték

Életteli helyek teremtése

Utcafásítás és fasor megújítás

Többnyire egy-egy településmegújítási program keretében kerül sor az utcafásítás, a fasor rekonstrukció feladataira, melyek alapterve a fafelmérési, fakivágási terv, illetve a konkrét fásítási terv.

Települési arculat és zöldfelületfejlesztés

A települési arculattervezés és a zöldfelületfejlesztés a települések területén zajlódó komplex tervezést jelentenek. A települési arculatterv készítésekor a városépítészeti és településképi tényezőkön van a hangsúly. A települési zöldfelület tervezés a fejlesztési feladatot a zöldfelületek oldaláról közelíti meg és foglalja rendszerbe, nevezetesen zöldfelületi rendszertervbe.

A táj- és kertépítészeti tervezés tervtípusai

Az adott közterület alakítási feladat és a fejlesztés jellegétől függően készítjük a felkérésnek megfelelően a különféle prezentációkat és tervdokumentációkat:

Koncepcióterv

A táj- és kertépítészeti koncepcióterv elkészítésével a tervezési terület fő szerkezeti és funkcionális kialakítása elképzelhetővé válik, ez lesz a megrendelővel történő tervegyeztetések alapja. A tervezési terület fejlesztési koncepcióját, terület- és anyaghasználatát, a növényalkalmazási lehetőségeket, teresedéseket, illetve kertépítészeti elemeket szemléletesen bemutató alaprajzi terv.

Engedélyezési terv

Települési helyszíneken a különféle előírások miatt gyakran táj- és kertépítészeti engedélyezési terv is készül a tervezés során, amely a hatóságoknak is benyújtható. (Ez a terület besorolásától, rendeltetésétől és az azon tervezett beavatkozástól, az építési-alakítási tevékenységektől függ.) Az engedélyezési terv dokumentációja a tervkoncepció bemutatásán túlmenően a jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést kívánja igazolni.

Kiviteli terv

Ennek alapján pontosan követhető, hogy mit, milyen formában és minőségben kell megvalósítani a kivitelezés, építés során, hogy a táj- és kertépítészeti tervezés folyamán kikristályosodott elképzelések testet öltsenek. Amellett, hogy az ütemezhető megvalósítás szabatos kereteként használható, segítségével kalkulálhatóvá válnak a költségek. Egyúttal előnyösen elszámolhatóvá-számonkérhetővé is tehető a kivitelezés.

Látványtervezés

Táj- és kertépítészeti látványtervezés segítségével a közterület alakítási megoldásokat szemléletesen mutatja be a tájépítész. A tervezési területre, illetve tervi elemekre vonatkozó vizuális többletértéket nyújtó színes látványrajz készítés kézi perspektivikus grafikával vagy számítógépes modellezéssel, fotórealisztikus látványtervezéssel zajlik.

Tanulmányterv

A közterületet, települési helyszínt érintő tervezés ekkor az adottságok, kötöttségek vizsgálatára, valamint a fejlesztési, alakítási lehetőségek átfogó bemutatására szolgál, jövőbeni fejlesztési irányt jelöl ki a tájépítész. E tervfajta leginkább előzetes tervegyeztetésekhez, pályázatokhoz és forrásteremtéshez használatos, valamint majdani célirányos tervfolyamatokat alapoz meg.

Pályázati tervek

A pályázatokhoz készülő táj- és kertépítészeti terveknek gyakorta fontos jellemzője a fokozott prezentációs igényesség, a látvány érték. A pályázati kiírástól és az adott tervezési helyszíntől függően változik az igényelt tervi munkarészek köre és kidolgozottságuk módja. Mindezt tovább árnyalja az esetleges előírások és költségkeretek irányában elvárt megfelelés.

A táj- és kertépítészeti tervezés folyamata

A közterületek, parkok és terek korszerű alakítását tájépítész tervezőként irányítjuk, generáljuk a fejlesztéseket

1

Helyszíni szemlét folytatunk és vizsgálatokat végzünk

A helyszín bejárásával történő szemlézés során helyszíni vizsgálatokra kerül sor. A tervezési terület jellege és funkciói különféle háttért feltáró vizsgálatokat, kutatómunkát, valamint szakági vizsgálatok generálását is szükségessé teheti. A tervezést alaposan előkészítjük.

2

Szaktanácsadást nyújtunk, szakértünk és véleményezünk

A települést képviselő megrendelővel folytatott párbeszéd során, illetve az igényekről, adottságokról a felmerülő kérdésekben tervezői szaktanácsadást nyújtunk okl. tájépítész szaktudással és bő 15 év szakmai tapasztalattal. A kellő tervelőkészítő vizsgálatoktól függően a szaktanácsadás történhet a tervezés első lépéseként is, a szakértői tevékenység és a folyamatos párbeszéd a tervezés alap tartozéka.

3

Tervkoncepciót készítünk

A felmérések és vizsgálatok alapján ötleteinkkel és megoldási javaslatainkkal dúsított táj- és kertépítészeti koncepciótervet készítünk, a közterület alakítást célzó tervi elképzelések addig formálódnak, amíg a megrendelői és a szakmai, tájépítész szempontok összhangba kerülnek.

4

Tervet egyeztetünk és konzultálunk

A tájépítészeti koncepcióról és a részletekről a fejlesztői oldallal folytatott egyeztetéseink meghatározóak, emellett szükség szerinti tervegyeztetés történik az érintett szakágak tervezőivel, valamint konzultálunk az illetékes szakhatóságokkal is. A közterület alakítási tervezés esetenként a lakosság bevonásával is jár, ekkor lakossági fórumok,, interaktív tervezés, valamint munkaközi tervprezentációk segítik a közösség igényeihez szabott célok realizálását.

5

Összehangoljuk, egészbe foglaljuk és kidolgozzuk a részleteket

A tá- és kertépítészeti programot és a részleteket az egyeztetések alapján, majd a műhelymunka során tervi formába öntjük a megvalósítást megelőzően. Így jó ütemben történik a kivitelezés előkészítése, és pontos tervi megalapozással indulhatnak a munkálatok.

6

Prezentálunk, illetve tervdokumentációt állítunk össze

A tervlapokat és írásos munkarészeket tartalmazó dokumentációt előírások és szükség szerinti tartalommal kapják kezükbe a megrendelők, nyomtatottan és/vagy digitális formátumban. Prezentáció speciális esetekben, települési elvárásoknak megfelelően vagy igény szerint történik.

7

Tervezői művezetéssel segítjük a kivitelezést

A tervezői művezetés keretében elősegítjük, hogy a kivitelezés során a tervben rögzített módon és minőségben valósuljon meg a tervezett közterület alakítás, illetve települési fejlesztés. Tervezőként a helyszínre kiutazva segítjük az építést: kérdésekben a terveket értelmezzük, félreértéseket tisztázzuk, építési problémákkal kapcsolatban útmutatást, tanácsot adunk.

Egyedi tervezés - egyedi árazás

Az árajánlatkérő űrlap kitöltését követően a megoldandó feladathoz szabott tervezési díjat kalkulálunk.

Tervezési árajánlatkérés

Helyszíni szemle és szaktanácsadás

Helyszíni szemle, tervezői szaktanácsadás, előzetes igényfelmérés, vizsgálat árak és tudnivalók.

Szaktanácsadás árlista