Milyen ma egy ideális játszótér? Lehetőleg izgalmas és gyermekbarát, korszerű és biztonságos – s az is fontos, hogy közterületen és intézményeknél szabványos játszótér létesülhet. A szabványos játszótér, modern játszókert kivitelezését megalapozó játszótér tervezés kérdései, szempontjai különleges kertépítész megközelítést kíván meg.

A játszótér tervezés tematikája összefoglalva

A játszótér tervezés ill. a szabványos játszótér tervezés megkülönböztetendő a játszóeszköz-tervezéstől, valamint a játszóeszköz-gyártástól vagy a játszótérépítéstől. Különböző fázisban mind szükségesek egy játszótéri megvalósításhoz, de alapvetésként a játszótér tervezés ill. a szabványos játszótér tervezés kell, hogy elindítsa a folyamatot. Itt most a kertépítészeti tervezés oldaláról adunk tüzetesebb betekintést.

Mivel a játszótér tervezés, játszókert tervezés, valamint a gyermekbarát kertek tervezése együttesen nagy témát jelent és igen sok irányban vet fel kérdéseket, a cikkben a következő sorrendben lehet körbejárni e tervezési feladatkört:

 1. Milyen játszótér fajták vannak? – A játszótér tervezés helyszínei
 2. A játszótér tervezés mint a közterület tervezés és településfejlesztés része
 3. A közterületi játszótér tervezés szempontjai
 4. Intézményi játszótér tervezés szempontok
 5. Rekreációs helyszínű játszótér tervezés
 6. Magánterületi játszótér tervezés
 7. A játszótér tervezés gyakorlati szempontjai
 8. Milyen játszótér építési alapanyaggal számol a játszótér tervezés?
 9. Játszótér tervezés és az ütéscsillapítás
 10. Búcsú a szabványos játszótér tervezés előtti időktől
 11. Gyerekbarát kertek tervezése családi házaknál
 12. Gyermekbarát kertek tervezése – oktatási intézmények területén
 13. A szabványos játszótér tervezés alapjai – jogi környezet
 14. A szabványos játszótér tervezés fogalmai
 15. A szabványos játszótér tervezés nem szabályozott elemei
 16. Szabványos játszótér tervezés és az egyedi játszóeszközök megfelelősége
 17. Az egyedi játszóeszközök tervezési paraméterei és szabványos játszótér tervezés
 18. Szabványos játszótér esetén dokumentációs elemek üzemeltetők számára
 19. A szabványos játszótér tervezés és a kockázat kezelése
 20. A szabványos játszótér tervezés elemei
 21. Nem részletezett kérdések a játszótér szabványban
 22. Szabványos játszótér tervezés aktuálisan

Milyen játszótér fajták vannak? – A játszótér tervezés helyszínei

A játszótér tervezés során egyedi, helyszíni szempontokat is figyelembe kell venni, a játszótér elhelyezkedése alapján beszélhetünk:

 • Közterületi játszótér tervezés
 • Intézményi játszótér tervezés
 • Rekreációs helyszínű játszótér tervezés (kemping, strand, vendéglátó, szálló helyszínek)
 • Kereskedelmi, üzleti létesítményekhez kötődő játszótér tervezés
 • Magánterületi játszótér tervezés

feladatairól, melyek egyedi igények és a rájuk vonatkozó előírások szerint is különbséget mutathatnak.

A játszótér tervezés mint a közterület tervezés és településfejlesztés része

A jelentősebb játszóterek általában önkormányzati tulajdonban álló területek, így rendezésük közvetlen kertépítészeti tervezés tárgya lehet, a játszótér megújítások szinte minden esetben kiterjedt játszótér tervezés alapján történnek. Települési szinten a játszótér tervezés kapcsán külön kertépítészeti tervdokumentáció készítése magától értetődő, ha ilyen irányú fejlesztés van kilátásba helyezve.

(Ellentétben a magántulajdonú ingatlanokkal, amelyek tervezését-alakítását csak közvetve, szabályozás útján lehet befolyásolni, amennyiben a tulajdonosok külön nem igénylik, hogy játszókert tervezés, kerttervezés segítse kertjük vagy birtokuk szakszerű alakítását.)

Kiindulásként gyakorta nem is a játszótér megújítás a fő fejlesztési irány egy településen, hanem más közterület-alakítási feladathoz kapcsoltan kerül napirendre, ám mindez a játszótér tervezés céljait és szempontjait illetően legfeljebb csak árnyal, hiszen a játszótér és a játszóeszközök tekintetében a játszótér tervezés során, a tervezett beavatkozásokkal így is meg kell felelni az érvényben lévő játszótér szabványoknak és jogszabályi előírásoknak.

A közterületi játszótér tervezés szempontjai

A közterületi játszótér a nevéből adódóan is jelzi, hogy a közhasználat számára készül. Egy közterületi játszótér tervezés során meghatározó, hogy az adott játszótér

 • teljesen nyitott,
 • vagy elkerített (s ebből fakadóan egy meghatározott nyitvatartási időn belül látogatható)
 • elkerített, de őrzik, vagy portaszolgálat biztosított a helyszínen.

A közterületi játszótér tervezés esetében figyelembe kell venni, hogy többnyire a 2-14 éves korosztály látogatja a játszótereket, a kisebb gyermekek kísérővel érkeznek, tehát fontos a

 • jó átláthatóság,
 • egyszerű megközelíthetőség

Ezek a köz számára elérhető játszóterek különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve, még akkor is, ha használatuk rendeltetésszerű. Ezért különösen fontos a játszótér tervezés során a

 • kiváló minőség (minőségi anyaghasználatok és kialakítás), és az
 • élettartam (hosszú távra tervezettség)

Intézményi játszótér tervezés szempontok

Az intézményi játszótér lehet iskolaudvar, óvodaudvar, vagy bölcsődekert területén, s akár játszókert formában. Az óvodákban 3-7 éves gyerekek, míg az iskolákban a 6-14 éves korosztály aktív időtöltését segítik a különféle játszóeszközök, amelyeket a játszótér tervezés a környezet kialakításával együtt kijelöl. Ezek az intézményi játszóterek minden esetben elkerítettek, s kevésbé vannak kitéve a szándékos rongálásnak.

Az intézmények területére vonatkozó játszótér tervezés, udvartervezés során különösen fontos szempont, hogy az eszközök alkalmasak legyenek különböző szerepjátékokra, melyek a közösségi nevelés fontos részei. A játszótéri szabványok előírásai természetesen az intézményi játszótér tervezés kapcsán is betartandóak.

Az intézményi foglalkoztatás, a higiéniai és egészségmegőrző szempontok miatt a játszóeszközök mellett a burkolatok is fontos kérdést jelentenek. Például lényegi az ütéscsillapító felületek alkalmazása, a burkolatok megfelelő jellege, amely segít abban, hogy az udvari foglalkozás után a gyerekek épségben, illetve minél tisztább ruházattal és lábbelivel érkezzenek vissza az óvodaépületbe vagy iskolaépületbe.

Rekreációs helyszínű játszótér tervezés

A különböző helyszínek esetében a játszótér tervezés az adott rekreációs jellegnek és sajátosságoknak megfelelően jelöl ki különleges irányokat, akár tematikus játszóterek formájában.

 • Kemping területhez igazodó játszótér tervezés
 • Strand, fürdő helyszíneken történő játszótér tervezés
 • Szálló funkciójú (vendégház, szálloda) területeken zajlódó játszótér tervezés
 • Vendéglátó helyszínekhez illeszkedő játszótér tervezés

A játszótér szabványok betartása a játszótér tervezés alkalmával itt a helyszíntől függően lehet kötelező, de alapvetően ajánlott.

Magánterületi játszótér tervezés

A köz számára is jórészt elérhető magánterületi játszóterek lehetnek különböző lakótelepeken, lakóparkokban, vagy akár bevásárlóközpontok udvarában, parkolójában. Felhasználásuk hasonló a közterületi játszóterekhez, a különbség, hogy a fenntartó nem az önkormányzat, hanem például egy lakópark, vagy vállalkozás.

A magánterületi játszótér tervezés kapcsán is adott a korcsoport szerinti csoportosítás, de elsősorban a játszóeszközök tekintetében, hiszen egy játszótéren több korosztály is megjelenik egyidejűleg, ezért célszerű látogató kisebb-nagyobb gyerekek számára külön-külön is megfelelő eszközt kihelyezni. Az intézményi játszótereknél ellenben jobban körvonalazható a korcsoport, valamint a csoportos használat szempontjai, ami meghatározza a játszótér tervezés kereteit.

Bármilyen típusú is egy játszótér, a játszótér tervezés során fontos, hogy

 • az alkalmazott eszközök megfeleljenek a játszótéri szabványnak (akár jobb megoldást nyújtsanak)
 • valóban hatékony ütéscsillapítást alkalmazzunk (ütéscsillapító burkolatok méretezése és anyaghasználata)
 • a környezeti, a kerti kialakítás minden, a játszóteret látogató korosztály részére kellemes, élményszerű időtöltést biztosítson (mozgáskultúra, vizuális kultúra, környezet kultúra, társas viselkedés nevelési szempontjai).

A játszótér tervezés gyakorlati szempontjai

A játszótér tervezés speciális, összetett funkciójú zöldfelületi létesítmény tervezését jelenti, jelentős méretű burkolt felülettel, ahol valamennyi korosztály egyszerre megtalálható viszonylag kis területen.

1. Korcsoportos felosztás a játszótér tervezés során

 • A célszerű korcsoportos felosztás általában: 1 – 6 éves kor, 6 – 10 éves kor, 10 – 16 éves kor, amit a játszótér tervezés figyelembe vesz
 • A korcsoportok mozgás- és játékigényétől függ a szükséges játszóterület és a játszótéri eszközök tervezése.
 • A játszótér tervezés folyamán figyelembe veendő a játszótéri berendezés használatához szükséges térigény, továbbá, hogy a fennmaradó játékfelület összefüggő és tágas legyen.
 • Fontos szempont a játszótér tervezés kapcsán, hogy ne csak olyan játszótéri területek legyenek, amelyeknél a berendezés döntően meghatározza a játékot, hanem legyenek felszerelés nélküli szabad területek is.

2. Játszótéri növények tervezési elvei

 • Lehetőség szerinti jól áttekinthető kertrészek kialakítása a játszótér tervezés koncepcióterv fázisától kezdve.
 • A gyermekek könnyű tájékozódásának biztosítása gyermekbarát kert tervezés segítségével.
 • Érdekes és ösztönző hatású játszó környezetet megteremtése a játszótér tervezés segítségével, amelynek kockázatait a gyermekek megértik és képesek megbirkózni a kihívásokkal.
 • A meglévő növényzet lehetőség szerinti megtartása: a kifejlett, árnyékot is adó példányok értékes elemek.
 • Az allergén növények mellőzése a játszótér tervezés során.
 • A megtartandó és tervezett növények ne legyenek mérgezőek.

3. A játszótér tervezés épített elemei: burkolatok, lekerítés

 • A szilárd burkolatok arányát ajánlott mértéktartóan meghatározni a játszótér tervezés folyamán, a játszótéri biztonsági burkolatok felülete eleve jelentős, s nagy kötöttséget jelent.
 • A játszókert útjai pormentesíthető, szilárd burkolatúak legyenek – a játszótér tervezés a fenntartási vonzatokra is ügyel.
 • A szabványos játszóterek tervezése azt is jelenti, hogy a szabvány által meghatározott burkolatok alkalmazhatók a játszótéri berendezések körül, a nagy igénybevételű felületekre (pl. hinta alá) gumiburkolatot célszerű tervezni.
 • A játszótér lehetőleg bekerített, éjszakára zárható legyen. A játszókertnek egy, esetleg két bejárata legyen. A játszótér tervezés az egyedi helyszíni adottságokra is tekintettel alakítja a teret: ha a játszótér nem kerített, akkor ennek megfelelően kell kialakítani.
 • Fontos a környezet felé történő zárás ill. nyitás (vizuális kapcsolat) megteremtése a játszótér tervezés során.
 • A játszótér tervezés fontos kiegészítő szempontja, hogy a burkolatok lehetőleg zökkenőmentesek legyenek, méretezésük igazodjon a gyermekkocsi ill. az akadálymentes közlekedés szükséges méretéhez.

4. Integrált játszóterek, integrált játszótér tervezése

Az integrált játszóterek és játszótéri berendezések lényege, hogy azt a fogyatékossággal élő és egészségkárosult gyerekek is használhatják, ezáltal együtt játszhatnak az egészséges gyerekekkel. Az ilyen típusú játszótér tervezés során, ha egy adott esetben nem is előírt, de érdemes bevonni az akadálymentes terület (mint akadálymentes épített környezet) kialakításért felelőst, egy rehabilitációs környezettervező szakmérnök segítségét is.

Milyen játszótér építési alapanyaggal számol a játszótér tervezés?

A mai korszerű játszóeszközök gyártói a legkülönbözőbb alapanyagokat használják fel, esetektől függően érdemes az egyes anyagok előnyeit, esetleges hátrányait figyelembe venni a játszótér tervezés során.

 • Fa
 • Acél
 • Rozsdamentes acél
 • Műanyag

Általában már a játszótér tervezés koncepcionális szakaszában körvonalazódik, milyen anyaghasználatok érvényesülnek majd az adott játszótér tervezési helyszínen. Ezzel összefüggésben az is meghatározandó, hogy egyedi tervezésű és gyártású játszóeszközök, vagy pedig előre gyártott termékek beépítése fog megtörténni.

Játszótér tervezés és az ütéscsillapítás

A játszótér tervezés során a játszóeszközök szempontjai mellett a megfelelő ütéscsillapító felület alkalmazása fontos feladat. A szabványos játszótér tervezés jegyében meg kell felelni az ezzel kapcsolatos játszótéri szabvány előírásoknak. Adott magasságú eszközök alatt kötelező ütéscsillapító talajt kialakítani, a játszótéri szabvány szerint többféle anyag jön szóba.:

 • Homok ütéscsillapítás
 • Gyöngykavics ütéscsillapítás
 • Fakéreg ütéscsillapítás
 • Gumi ütéscsillapítás

Homok ütéscsillapítás és játszótér tervezés

 • A leggyakoribb ütéscsillapító burkolat anyag
 • A folyami homok felel meg (a homokozói homok nem)
 • A szabványnak megfelelő homok többször rostált, agyagtartalmától szétválasztott
 • A szabvány szerint rétegvastagságnál érdemesebb vastagabban kialakítani, mivel a homokréteg vastagsága a használat közben nem állandó a felületen
 • Előnye, hogy természetes anyag, s a legkedvezőbb árú a felhasználható anyagok között
 • Hátránya, hogy nehézkesen tisztítható, nagy fenntartási munkát igényel.
 • Valamint az akadálymentes közlekedés feltételeinek nem felel meg (a mozgásukban korlátozott gyermekek pl. kerekes székkel nem tudják a játszószereket megközelíteni)

Gyöngykavics ütéscsillapítás és játszótér tervezés

 • Természetes anyag
 • A homoknál némileg költségesebb
 • Gyakorlati szempontokból a homokhoz hasonló jellemzőkkel bír
 • A burkolati változatosság kedvéért is használják a játszótér tervezés során

Fakéreg ütéscsillapítás és játszótér tervezés

 • Természetes anyag
 • Ütéscsillapítás céljából fakéreg, vagy fazúzalék használatos
 • Anyagára a homoknál és a gyöngykavicsnál magasabb
 • Igényes felület készíthető belőle
 • Fenntartása, tisztítása problematikus lehet (porosodás, szél általi elhordás)
 • Előnye a természetes hatás és kellemes látvány
 • Hátránya a viszonylag magas ár.

Gumi ütéscsillapítás és játszótér tervezés

 • A legkorszerűbb ütéscsillapító anyag
 • Öntött gumi vagy gumilap burkolat
 • Az esésmagasságtól függően különböző vastagságban alkalmazandó
 • Változatos színek
 • Higiénikus, tisztítható, vízáteresztő felület alakítható ki belőle
 • Szilárd burkolatra telepítendő játszóeszköznél ez jöhet csak számításba
 • Nem természetes anyag, így természetes környezetben kiépülő játszótéren kirívó, művi hatású
 • Elérhető újrahasznosított anyagból készülő gumiburkolat is
 • Az ütéscsillapító burkolatok között fajlagosan a legmagasabb az árfekvése
 • Kivitelezést tekintve pozitív tulajdonsága, hogy csekélyebb földmunkával jár, mint a természetes anyagok, valamint meglévő szilárd burkolatra is alkalmazható (megfelelő előkészítéssel), s ekkor eleve nem kell teljes alapépítéssel kalkulálni
 • Az öntött gumiburkolat hátránya, hogy a kivitelezés időjárás függő és száradási idővel kell számolni
 • Az öntött gumi előnye, hogy sokszínű kialakítás lehetséges a változatos színek, minták, terepplasztikák révén
 • A gumiburkolat előnye a rendkívül sokféle alkalmazási lehetőség

Búcsú a szabványos játszótér tervezés előtti időktől

Helyenként még ma is találkozni sajnos az egykori szocreál jegyében épült játszóterekkel. A leromlott, rossz állapotú vagy nem megfelelő játszóeszközök mellett problémás volt a kellő ütéscsillapítás hiánya is. A különböző gyártású, esetenként a korabeli szocialista brigádok felajánlásából készült eszközök baleset-, sőt életveszélyesek voltak. A balesetek nem voltak ismertek, nem lett hír belőlük. Jó ideig Magyarországon a játszóeszközök gyártása esetleges volt, néhány cég kivételével nem is létezett tervezés.

Amikor nagyobb forma- és anyaghasználat terjedt el, még mindig hiányzott az egységes elvek alapján történő játszótér tervezés, illetve az ezt segítő jogszabályi környezet. Az egységes elvek a játszótér tervezés, a játszóeszköz gyártás és ellenőrzés különféle területein egyaránt szükséges a célból, hogy minél biztonságosabb legyen egy játszótér. Az uniós szabványsorozat lényege épp a balesetveszély minimálisra csökkentése.

Az uniós szabványok hatályba lépése óta vált általános követelménnyé az ütéscsillapító talaj ill. ütéscsillapító burkolat kialakítása. A játszóeszközök esetében számos szerkezeti és felépítési paraméter, szabványelemek sora azért lett meghatározva, hogy bizonyos használati veszélylehetőséget kizárjanak vagy mérsékeljenek.

Gyerekbarát kertek tervezése családi házaknál

A családi házak kertjeiben a játszóeszközökre a szabványok nem vonatkoznak. Ugyanakkor ha otthon szeretnének gyermekbarát kertet, játszókertet létesíteni kiterjedtebb játéklehetőségek biztosításával és igényesebb játszóeszközök telepítésével, akkor azok az elvek kerülnek előtérbe, mint közterületi játszótér tervezés eseteiben és irányelv szerűen a szabványos játszótér tervezés témájában.

Természetesen magánkerteknél igény esetén a kertépítészeti tervben külön foglalkozunk a játszókert tervezési feladatokkal is, mivel pusztán a szabványos játszóeszközök beszerzése és telepítése (esetleges hozzá nem értéssel) nem nyújtja azt a megoldást, ami kellően megnyugtató lenne családi körben, az egyedi igényekhez és adottságokhoz igazítottan.

A szabványos, otthoni használatra megvásárolható játszóeszközök esetében is fontos a

 • megfelelő elhelyezése
 • telepítés
 • helyes tájolás
 • árnyékolás
 • játékok, játszóeszközök intenzitásuknak megfelelő elhelyezése

A nem szabványos játszóeszközök otthoni használata kerülendő, mivel:

 • Balesetveszélyesek lehetnek bizonyos méretezések, rések, lyukak
 • Az emelvények, magas elemek esetén az esési tér esetleg nem megfelelő
 • A játszóeszközök ellenőrzése és garanciája kevéssé biztosított

Gyermekbarát kertek tervezése – oktatási intézmények területén

Az intézménykert tervezés körében sajátos csoportot alkot az oktatási intézmények kertjeinek tervezése:

 • bölcsődekert tervezés
 • óvodakert tervezés
 • iskolakert tervezés

A gyermekbarát kert tervezés részben azt is jelenti, hogy az apróságok és ifjak környezeti kultúrájának emelésére, vizuális nevelésére és a természettudatos környezethasználatuk megalapozására is törekszünk a gyermekbarát kert tervezése során a szép kert kialakításával, a kertterv nem csak az oktatási intézmény rendeltetéséből adódó alapfunkciók meglétét és épülethez csatlakoztatását hívatott bemutatni.

A gyermekbarát kert tervezése folyamán érvényesítendő szempontok:

 • az életkoroknak megfelelő lépték és foglalkoztatás
 • a zajos és csendes helyek szeparálása a térszervezésben
 • biztonságos terepkialakítás
 • akadálymentesített közlekedés
 • célszerű és egyszerű útvezetés
 • tartós és gyerekbarát (nem balesetveszélyes) kerti építmények, kerti berendezési tárgyak, kerti bútorok és játszószerek betervezése a játszókert tervezése, illetve játszótér tervezés során

A különböző tevékenységeknek teret adó kertrészek, amelyeket a kertépítészet eszközeivel formálunk. A játszókert tervezés az alábbi feladatokra vonatkozhat:

 • játszókert tervezés:
 • kaland játszótér tervezése
 • vizes játszókert tervezése,
 • építő játszókert tervezése,
 • közlekedési játszókert-tanpálya) tervezése
 • sportkert (különféle sportpálya) tervezés
 • ütéscsillapító burkolatok tervezése (a szabványos játszótér tervezés jegyében, játszókert tervezés és sportkert tervezés feladataihoz kapcsolódóan)
 • szabadtéri tantermek, foglalkoztatók, megfigyelő, illetve kísérletező helyek tervezése

Több tervezési feladat természetesen az intézménykert tervezés körébe tartozik, azaz nem csupán oktatási intézménykertek tervezése során megoldandó:

 • díszkert, fogadótér tervezés
 • pihenőkert, esetleg belső udvar tervezés
 • gazdasági udvar kialakítása
 • zsibongó, burkolt tér tervezése

A gyermekbarát kert tervezése speciális növényalkalmazási elveket alkalmaz:

 • intenzív használatot tűrő, ugyanakkor szín- és formagazdagságot bemutató növényzet tervezése
 • zaj- és porszűrő, szélvédő, valamint térhatároló növényzet tervezése
 • mérgező és szúrós, illetve az ehető termésű, szemetelő növények mellőzése
 • tankert, bemutatókert tervezés

A szabványos játszótér tervezés alapjai – jogi környezet

A korszerű játszótér tervezés részben a szabványos játszótér tervezés feladatait is jelentik. Az Európa Uniós játszótér szabványok úgy váltak érvényessé, hogy az EU csatlakozással vette át egy adott ország, így Magyarország is 2004-ben, de kötelezővé az ezután megjelent GKM rendelet tette. A szabványos játszótér tervezés során alkalmazandó szabványok és előírások:

 • MSZ EN 1176
 • MSZ EN 1177
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A családi játszóterekre, játszóeszközökre nem vonatkoznak a szabványban foglalt kikötések, bár ajánlás szintjén megszívlelendők. Azonban a közterületi, intézményi, stb. játszótereknél a játszótér tervezés jóval több használó gyerekfővel számol / nap, s folyamatos igénybevétellel, ezért magasabb szinten kell megfelelni, mint egy családi helyszínen.

A szabványos játszótér tervezés fogalmai

A GKM rendelet tér ki a szabványos játszótér tervezés során használatos fogalmakra is:

 • Játszótér
 • Játszótéri eszköz
 • Játszótéri eszköz ellenőrzés
 • Kijelölt vizsgáló, tanúsító és ellenőrző szervezetek

A szabványos játszótér tervezés nem szabályozott elemei

A rendelet azonban nem tér ki számos kérdéskörre, ami egy játszótér tervezés feladatának természetes része:

 • Mérgező növények
 • Kerítések (legyen-e, vagy milyen legyen)
 • Megközelítés kérdései
 • Gördeszka, görkorcsolya pályák, extrém elemek
 • Sporteszközök
 • Fitness eszközök
 • Megvilágítás
 • Ivóvíz, higiénia

Szabványos játszótér tervezés és az egyedi játszóeszközök megfelelősége

Fontos tudni, hogy szabványos játszótér tervezés eredményeképpen nem csak játszószer katalógusokban szereplő, tömeggyártásban piacra kerülő játszó eszközök telepíthetők, hanem egyedi játszóeszközök, egyedi játszószerek is, ha megfelelnek. Mikor megfelelő, szabványos a játszótéri eszköz? A játszótéri eszköz szabványos játszótér területén kihelyezhető, amennyiben:

 • a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik (egyedi játszótéri eszköz esetében is)
 • a megfelelőségre vonatkozó gyártói nyilatkozattal rendelkezik
 • a kijelölt tanúsító szervezet ellenőrző vizsgálatán megfelelt (s később, időszakos ellenőrzés során is)

Az egyedi játszóeszközök tervezési paraméterei és szabványos játszótér tervezés

Az egyedi játszóeszközök tervezése során gyakran a tájépítész mellett grafikus, képzőművész, iparművész és mesteremberek működnek együtt. Az egyedi játszóeszközök tervezési folyamatában a következő szempontok és lépések jelölik a szabványos játszótér tervezés menetét:

 1. Korosztály – funkció
 2. Rendelkezésre álló hely, tér – alaprajz
 3. Tervezési terület jellege – adottságok
 4. Esztétikai vetület – arculat, anyaghasználat
 5. Költségkeret – ár

Szabványos játszótér esetén dokumentációs elemek üzemeltetők számára

A szabványosság tekintetében a játszótér üzemeltetők számára előállítandó dokumentáció főbb részei a szabványok és a rendelet szerint például, a teljesség igénye nélkül:

 • Játszótéri eszközök tanúsítványai
 • Ellenőrzési terv és napló
 • Időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek

A szabványos játszótér tervezés és a kockázat kezelése

Téves megközelítés, hogy a vonatkozó játszótér szabványok és előírások gondoskodnak minden kockázat kizárásáról. Ez nem is volna lehetséges, helyesebb a rejtett veszélyek kikerüléséről beszélni. A játszótéri szabványoknak, előírásoknak is megfelelő szabványos játszótér tervezés célja pedig a veszélyek kikerülése mellett a veszélyek kezelésére megfelelő válaszadás.

A szabványos játszótér tervezés elemei

A szabványoknak megfelelő, azaz szabványos játszótér tervezés során a szabványok előírásait kell alkalmazni a különféle játszótér elemek, szempontok tekintetében:

 • Leesés elleni védelem (fogalmak, esetek)
 • Esési tér (átfedés nem lehet kényszermozgásos eszközöknél)
 • Szabad esésmagasság
 • Talajfajták, ütéscsillapító burkolatok
 • Akadályokra ráesés kizárása
 • Kényszermozgásos eszközök (csúszda, hinta, billenő, forgó eszközök, kötélpálya, csúszórúd, stb.)

Nem részletezett kérdések a játszótér szabványban

A szabványos játszótér tervezés nem azt jelenti, hogy minden részletre vonatkozóan egy az egyben alkalmazható előírásokat kell és lehet követni. A játszótér szabványban nincs például minden részletezve.

Mivel a szabvány sokszor nem ad választ a felmerülő kérdésekre, ilyen esetben érdemes az adott területen jártas szakemberrel konzultálni a játszótér tervezés során. A szabvány tehát még önmagában nem biztosítja, hogy egy játszótéri eszköz, vagy egyben a játszótér biztonságos. Jóllehet a szabványos játszótér tervezés céljai közt a veszélyek minimalizálása elvárhatóan szerepel.

Szabványos játszótér tervezés aktuálisan

A KertIkon fenti, játszótér tervezés témájú összefoglaló cikke a 2015-ben fennálló helyzet szerint készült. A jogi környezet, szabvány változásoknak megfelelő, helyes játszótér tervezés, illetve szabványos játszótér tervezés feladata, és a tervszintű felelősség a kertépítész tervező kezében van. Játszótér tervezés esetében is a tervezői munka jelentős előkészítő részét képezi a tervezési feladatra vonatkozó összes jogszabály, előírás, szabvány naprakész ismerete.

A nem szabályozott kérdésekben előtérbe kerül a tervezői szabadság, kreativitás mellett a tervezői felelősség és rutin úgyszintén. A játszótér tervezés után a megvalósítás, a kiépítés, majd a fenntartás, ellenőrzés munkáira kerülhet át a hangsúly.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!