A rendezett üzleti környezet a versenyelőny egyik biztosítéka, segít a harmonikus cégarculat és az inspiráló munkakörnyezet megteremtésében is.

Amelynek része például a szép kert, a kellemes kerthelyiség tervezése.

„Hogyan profitálhatunk a zöld környezetből, miért lesz jó nekünk egy szép kert, kerthelyiség tervezése?” – kérdezhetik egy cég felelős vezetői. Még ha egy üzleti tevékenység nem is a természetes környezetbe ágyazott, a cég rendelkezésére álló zöldterületet hiba volna pusztán a szükséges vagy előírt „körítés” számba venni.

Szép kert vagy kerthelyiség tervezése a cégnek is kijár

Kitérünk azokra a problémákra is, amelyek a rendezetlen zöld környezetből adódhatnak – amikor nemcsak nem szép kert, de kertnek nevezhető környezet sincsen, mivel a kert vagy kerthelyiség tervezése elmaradt.

Felelős vezetők nem engedhetik meg maguknak, hogy a vendéglátó szolgáltatásuk sivár táji közege kiábrándítsa a vendégeket, vagy a kellemetlen üzleti környezetük elriassza a vevőket, illetve ügyfeleket (ugye, ön is tartózkodott már lehangoló kerthelyiség területén? – pedig a szép kert valóban visszatérésre bírja az embert).

Egy üzleti szereplőnek az esztétikai és környezeti szempontokon túlmenően a versenyképességre és az üzlet hatékonyságára is gondolnia kell, függetlenül a vállalkozás méretétől; míg az intézmények annyira adnak a külsőre, olyan mértékben számít a szép kert, esetenként a kerthelyiség tervezése, amennyire a közösből telik. Magánkerteknél a szép kert nagyban a háziak életmódjától és igényességétől függ.

Tájépítészeti többletérték az üzleti szféra érdekében

A táj- és kertépítész közreműködés lehet egyenesen magától értetődő, ajánlott, vagy akár előírt – a profiltól függően:

  • A vendéglátó- és szállodaipar szereplői (épületet övező szép kert vagy park, belső növénydekoráció, kerthelyiség tervezése)
  • Cégközpont, meglévő vagy építendő irodaház a város szövetében; jelentős külső és belső zöld kialakításának lehetőségével, illetve igényével (gondozott környezetet mutató, szép kert, belső udvar, elzárt kerthelyiség tervezése, illetve növénydekoráció)
  • Ipari-gazdasági telephely újonnani kialakítása, vagy olyan módosítása történik, amelynek mérete vagy jellege miatt eleve jogszabályban előírt kötelesség kertterv (kertépítészeti engedélyezési terv) az építési engedélyeztetési eljáráshoz – amikor nem az esztétikus, szép kert szempontjai hangsúlyosak kiemelten, s nincsenek az üzletmenettel szorosan összefonódó feladatok, mint egy szállodakert, vagy kerthelyiség tervezése esetében
  • Kertépítészetileg rendezetlen, de zöldterülettel rendelkező üzlet, telephely (zöldterület fejlesztése, parkosítási terv; profiltól függően szép kert, kerthelyiség tervezése is felmerülhet)
  • Nincs külső zöld, (illetve nem adottak a feltételek még kerthelyiség tervezése számára sem), de az irodabelső meghatározó és a beltéri növények arányát növelni érdemes

A cég programszerű zöld fejlesztésének kezdete az üzleti profil, környezeti adottságok és tájépítészeti elvek alapján művészien összehangolt kertépítészeti koncepció, majd a kivitelezhetőségig precíz kertterv – a megvalósulást területre elgondolt szép kert, kerthelyiség tervezése előzi meg.

Üdítő, szép kert és kerthelyiség tervezése az elégedett vendégekért

Az idegenforgalomban és vendéglátásban működők: szállodák, üdülők, vendégházak, éttermek a vendégeik számára nyújtott szolgáltatásuk alapvető részeként gondoskodnak a testet-lelket pihentető zöldről; a szép kert, kellemes kerthelyiség tervezése esetükben alapvető szükség. A rekreációs terület lehet kisebb, pihenőcélú szép kert, nagyobb többfunkciós park, vagy intenzív használatú kerthelyiség.

A táji vagy épített környezet aránya és jellege, valamint a térhasználati funkciók meghatározó tényezők, hogy milyen formai kialakítás szolgálja leginkább a szép kert után vágyó vendégek, s közvetve a hely üzemeltetőjének igényeit – ezek jelölik ki a kert vagy éppen a kerthelyiség tervezése felé támasztott követelményeket.

Mivel az esztétikai és rekreációs szempontok az említett esetekben fokozottan érvényesülnek, azon dolgozunk, hogy a környezettel összhangban levő: tájba illeszkedő, illetve az építészettel-belsőépítészettel stílusban harmonizáló, üdítő zöld, szép kert jöjjön létre a kert vagy kerthelyiség tervezése eredményeképpen, amely visszatérésre csábítja a vendégeket.

Kedvező céges benyomás az ügyfelekre

Éppen a legfontosabb vagy potenciális ügyfelek látogatnak el személyesen a székhelyre. Ha a cég építészeti tere (telephely, üzlethelyiség, iroda kialakítása) és virtuális közege (honlap, cégarculat kreatív elemei) már rendezettek, éppen ideje, hogy a figyelmet a zöld környezet harmonikus, vonzó kialakítására fordítsák. Ehhez a szép kert részletekbe menő, szakértő megtervezése, a kerthelyiség tervezése vezet.

Felbecsülhetetlen értékű, ha az ügyfél egyszerűen jól érzi magát. Mint tudjuk, az üzleti kapcsolatok a gazdasági tényezőkön túlmenően nagyban érzelmi benyomásokban gyökereznek, olyanokban, amelyeket az igényes környezet, illetve a szép kert is kivált.

A vállalkozás sikere természetesen a szolgáltatás vagy termék kiváló minőségén áll elsősorban. Amíg viszont e téren még nem szereznek tapasztalatot, az első benyomások során nyert élmény a döntő, ám ennél fogva ez a bizalomépítés eszköze is lehet!

A minőségi zöld környezet, a szép kert a cég működését nagyban erősítheti, még ha profilja nem is ágyazódik szervesen a természetes környezetbe. Ezért az ízléssel formált üzleti környezet, szép kert, vagy kisebb kerthelyiség tervezése és megvalósításának igénye örvendetes módon terjedőben van.

Egy cég nívójának megítélésében az ügyfelek olyan fogódzópontokat vesznek figyelembe, amelyek a környezetből ragadhatók meg, nem pedig a szűkebben vett üzletmenetből – ezt egyre többen látják be. Döntő lehet tehát az is, hogy kellemetlen vagy szép kert, kerthelyiség tárul fel az ügyfél szemei előtt. Még egy parányi kerthelyiség tervezése és kiépítése is sokszorosan megéri a ráfordítást.

Kert, kerthelyiség tervezése a harmonikus cég imázsért

„Ha odakint halódó, silány tujasor fogad, mire számíthatok benn?” – az igénytelen és lehangoló céges környezet láttán ilyen kérdések magától értetődő módon vetődnek fel azokban, akik az üzleti kultúrát már régebb óta fejlesztő helyeken szocializálódottak vagy többször megfordultak.

Akik megtapasztalták már haladó, fejlődő cégeknek a rendezett, szép kert érdekében tett fejlesztéseit, ahol a tágabb zöld környezet vagy apróbb kerthelyiség tervezése és tervszerű kivitelezése is hangsúlyt kapott – ez etalonszerű, meghatározó élménnyé válik.

Benn hiába található a top design-os belsőépítészeti attrakciók sora, ha együttesen a külső-belső összkép disszonáns, a beltér esztétikájával nincs harmonizáló szép kert, kerthelyiség.

Nem elegendő a cég telephelyének, irodájának kielégítő építészeti kialakítása. Főleg tőlünk nyugatra fogékonyak az üzleti partnerek az összképre: mennyit áldoz egy vállalkozás a ma (nálunk) még gyakran elhanyagolt területre, a mellékesnek tűnő dolgokra, mint a zöldebb környezet, szép kert, hangulatos kerthelyiség tervezése és megvalósítása.

Ezekből ugyanis lemérhető partnerük abbéli igyekezete, hogy minőségi és kiegyensúlyozott szolgáltatást nyújtson.

Inspiráló és célszerű munkakörnyezet

A megfelelően kialakított, természetes és barátságos környezetben a munka is jobban megy: a szép kert nem csak a kertészek számára fontos… Haladó nyugati cégek a lojális és hatékony munkaerő megőrzésére készek nemcsak programszerűen, hanem hosszú távra tervezetten áldozni, hiszen ez az áldozat a munkaadónak bőven megéri.

(Ezért terjed nívósabb munkahelyi környezetben a többfunkciós park, szép kert, kerthelyiség tervezése és kivitelezése – a munkatársak családjára, szabadidejére is gondolva.)

Az ideális környezet kedvezően hat a munkatársak jó közérzetére, amely a munka hatékonyságában is gyümölcsözik. Emellett a csapatépítés, céges rendezvények kellő színterét adhatják a kertépítészetileg rendezett terek, egy szép kert, kerthelyiség. Serkentőszer gyanánt számításba jöhet a hagyományos kávé, fekete tea, mellett a zöld – tea nélkül is akár…

Megkülönböztethető és biztonságos cégbázis

Az emberi tényezőkön túlmenően az üzlet jellegétől függően jelentkezik számos igény: a szomszédos telkektől, zavaró környezettől való elhatárolódás; a vizuális zárás természetes, s ennél fogva barátságos megoldása – még egy szép kert, kerthelyiség élményét is el tudja rontani, ha a silány kültér betolakodik az összképbe.

Nem csak esztétikai értelemben érdemes törekedni a sajátos jelleg kidomborítására, hiszen a kert, kerthelyiség tervezése során javasolt egyedi táj- és kertépítészeti megoldások a tájékozódást, az eligazodást is segítik.

Kívánatos lehet a telken belüli területhasználatok elkülönítése, a zavaró elemek kitakarása növényzettel, a parkolók és közlekedési zónák megfelelő kialakítása, az árnyékolás megoldása, az esetleges kedvezőtlen környezeti hatások semlegesítése is (pl. zaj- és porszennyezettség). Ezek a telephely, kert, kerthelyiség tervezése folyamán alapvető, megoldandó feladatok.

Tervszerű fejlesztés tájépítészeti szolgáltatással

A KertIkon Kft. teljes körűen megválaszolja a zöld környezet: kert, kerthelyiség tervezése során felmerülő valamennyi tájépítészeti kérdést. Idetartozik az is, amikor kötelező a kertterv, mivel ezt bizonyos esetekben előírják jogszabályok. Ekkor kertépítészeti engedélyezési terv készül, amelyet kizárólag építész kamarai tag tájépítészmérnök készíthet.

Az engedélyezési terv jó alap a kiviteli tervekhez is, de nem helyettesíti az utóbbi tartalmát és részleteit. Amikor engedélyeztetési előírás nincs, kiindulásként tanulmánytervvel, látványrajzokkal öntjük megtárgyalható formába az elképzeléseket. A kikristályosodott koncepció ez esetben is a kiviteli terv alapja az elképzelések szerinti szép kert, kerthelyiség tervezése folyamán.

Vezetőként értékes órákat és tetemes kiadást takaríthat meg azzal, hogy a tervezéssel gyakorlott szakembert bíz meg. Jobb időben a megalapozott döntéseket kiérlelni és terveket készíteni, mintsem kapkodva, még mielőtt a tengerentúli vezetőség a magyarországi leányvállalat új székhelyére látogat és a kerthelyiség tervezése, illetve megvalósítása már halaszthatatlanná válik…

(Erre is volt ugyanis precedens tervezési munkáink között: a kívánt szép kert megalkotása rekordidő alatt zajlott le végül, de ez azért nem a leggazdaságosabb vagy optimális ügymenet.)

Gazdasági tényezők előtérben

Tapasztalataink alapján speciális kihívások jelentkeznek az üzleti megrendelőink számára teljesítendő feladatok: céges környezet, kert, kerthelyiség tervezése során; egyszerre hangolunk össze esztétikai, szakmai és gazdaságossági elveket, hogy mindezek együttesen érvényesüljenek a jó megoldás, a szép kert érdekében.

Az alapos terv segítségével már következetesen és rengeteg bosszúságtól mentesen, idő és pénz veszteség nélkül indulhat el a kivitelezés. Az általunk alkalmazott megoldások jelentősen költséghatékonnyá tették eddig is az adott beruházás (kiemelten a kert, kerthelyiség tervezése által érintett terület) megvalósítását már a tervezési fázistól kezdődően.

Tapasztalataink a kivitelezésre is kiterjednek, nem merülnek ki az elmélet szintjén történő kert, kerthelyiség tervezése terén, így tudjuk, mi az ésszerű megoldás a szóba kerülő tájépítészeti alternatívák között.

Változatos táj- és kertépítészeti tervezés országszerte

Az évek alatt született terveinknek célterületei voltak irodaépületek, kereskedelmi létesítmények zöldterülete, cégek telephelye vagy székhelye; céges üdülő területén szép kert vagy vonzó kerthelyiség tervezése egyaránt. Hogy teljesebb képet kapjon arról, hogy milyen projekteken dolgoztunk az elmúlt években, tekintse meg a letölthető referencia listánkat, illetve a munkáinkból szemelvényezett tervezési portfólió gyűjteményt!

Amennyiben tájépítész tervező segítségre van szükség, a kitöltött tervezési árajánlatkérő űrlap információi alapján, a feladathoz és az igényekhez szabottan állítjuk össze a táj- vagy kertépítész tervezési feladatra adott egyedi árajánlatot. További kérdések esetén küldjön üzenetet vagy hívjon bennünket!

 

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!