Renewal Idea Competition of the ‘Népliget’ park – Landscape Architecture Study Plan

Budapest X., Népliget megújítása tájépítészeti tervpályázat – Tájépítészeti tanulmányterv
Budapest X., Renewal Idea Competition of the ‘Népliget’ park – Landscape Architecture Study Plan
2023.

Táj- és kertépítész vezető tervező: Kiss Tünde
Szakági tervezők: Fodor Anita (okl. tájépítészmérnök, rehabilitációs szakmérnök), dr. Nagy Zsuzsanna (okl. tájépítészmérnök, csapadékvíz-gazdálkodás), Szabó Zsolt (út- és víziközműtervező)
Munkatársak: Botka Szilvia, Krajnyák Nóra, Tatárné Brózik Zsófia, Török Beatrix okl. tájépítészmérnökök
Látványtervezés: Fürtön Balázs, Somogyi Bálint okl. építészmérnökök

Részletek a ‘Műszaki leírás’ munkarészből:

Bevezetés

A Népliget megújítására irányuló célkitűzések között nagyszerűnek, ígéretesnek tartjuk a radikális autómentesítés szándékát, valamint az örökségvédelmi hangsúlyú, természetközeli és fabarát zöldfelületfejlesztést. Ha tájépítész tervezők közül bárki „civilben” Magyarország legnagyobb rekreációs zöldinfrastruktúra-elemének területén hosszú éveken keresztül parkhasználóként jelent meg: sétálóként, futóként, kerékpárosként, illetve autóval és tömegközlekedéssel egyaránt – számára a hely szépsége és potenciálja mellett a megoldásra váró problémák is szembeötlővé váltak, mint az elhanyagoltság vagy a közbiztonság hiánya. Mindez az általunk javasolt fejlesztések megvalósításával megszűnik. Biztonság, kapcsolódás, kikapcsolódás – négy évszakban, Népligetben.

A Népliget biztonságossá, otthonossá, élhetővé válik minden parkhasználó számára, legyen az ember vagy más élőlény. Kapcsolódás: egymáshoz, vagy a belső emberhez, a sporthoz, a tudományhoz, a természethez, a játékhoz. Kikapcsolódás: zene, játék, ebédszünet, kultúra, sport, pihenés a természetben. Ehhez minden szükséges parkinfrastruktúrát is megteremtünk: közlekedés, információszolgáltatás, komfortpontok, vendéglátás, stb. annak érdekében, hogy a Népliget népesebb és népszerűbb hellyé válhasson.

Nyilvánvalóan 100-150 évente adódik egy olyan szintű parkreform, mint amelyet a pályázati kiírás jövőképként felvázolt. Ha pedig most adódik hely és lehetőség, hogy egy városi, azaz nagyvárosi szintű „népkert” koherens koncepció szerint fejlődjön, az az igyekezet a tágabban vett urbánus környezetre jótékony hatásokat kiváltó kell, hogy legyen, s mindenekelőtt lényeges, hogy méltó és élménydús körülmények között rekreálódhasson az itt élő, mozgó emberek teljes közössége: a nép – a ligetükben.

Mindannyiunk Népligetében.

Történeti kert rekonstrukciója

A tervkoncepciónk kardinális rendező elve volt a történeti sétányrendszer és parkformák helyreállítása. Ettől csak az olyan területeken tekintettünk el, ahol a meglévő faállományra tekintően túl nagy áldozattal járt volna a helyreállítás, valamint ahol az idők során bekövetkezett funkcionális változás irreverzibilis építésben-beépítésben is manifesztálódott. A nagy parki körutak megőrzése, a hajdani íves sétányok rekonstrukciója mellett a tengelyeket képező sétányok felélesztése is hangsúlyos. Az Óliget hosszirányú főtengelyét az eredetileg, a Nagyvendéglő pozíciója miatt enyhén eltolt pozíciójából egységes tengely korrekcióval teremti meg a terv.

Mivel az (eredetileg sem szimmetrikusan formált!) Dísztér középvonali sétánya a városfejlődéssel funkcióját veszítette, annak esztétikai és belső parkszerkezeti jelentőségét érdemes erősíteni, melyet tervünkben bátorkodtunk a környező parkrészekhez igazodóan helyenként új, de a történeti formákhoz illeszkedően, a Räde-féle parkrendezés szellemében megjeleníteni funkciókban és szerkezeti megoldásokban (ld. „Aqua kvadrát”, Dísztér és az „Ólé Bár”, továbbá ezek környezetében, a belső parkközlekedési kapcsolódásban).

Az idő múlásával még inkább elveszett keresztsétányok helyreállítása az Óligetben a „Jurta Klubháznál” és a vízműves területnél igényel a jelenlegi adottságokat szükségszerűen figyelembe vevő környezetalakítást; az Újligetben a meglévő fák helyzetére tekintettel pedig keskenyebb sétányszélességben épülhet a keresztsétány. A történeti park teresedései esetében nemcsak formai visszafogadást, hanem a jelenkor emberéhez és parkhasználathoz illő új funkciókat is javaslunk.

A történeti kert rekonstrukciós lépései három fő kategóriába sorolhatók az egyes parkrészekre vonatkozóan:

  1. eredeti helyen, formában, funkcióval (pl. Óligeti sportpark);
  2. részlegesen történeti helyen vagy formában, de eredeti funkcióval (pl. Újligeti sportpark);
  3. történeti forma vagy funkció módosult helyen, a kialakult parkviszonyok miatt (pl. Közösségi kert „kertészete”).

Kultúrtörténeti elemek (szobrok, emlékművek, emléktáblák) kezelése

A tervünkben alapértelmezett a meglévő elemek helybeni megtartása és szükség szerinti megújítása, ugyanakkor a tervlapokon ábrázoltuk és részleteztük a javasolt áthelyezéseket, változtatásokat is. Jelentősebb áthelyezést a Naprendszer-modell esetében javaslunk: e táblákat az Óligeti keresztsétányra érdemes áthelyezni és nívós befoglalással ki is emelni: ezáltal a Jurta Klubház és a Vajda Péter utca közelébe ívelő körsétány közötti szakaszon, jól követhetően és érzékelhetően, egyenes vonalban lehetne a sétáló Naprendszert végig kísérni, nem mellesleg esélyegyenlő, akadálymentes formában, amire az Ifjúság sétány lépcsőrendszerébe tagoláltsággal korábban nem volt lehetőség. A sétánytáblák számára – akár nemesebb és parkkörnyezetbe illő anyaghasználattal – szintén kiemelt helyet javaslunk: mérföldkövekként jelezhetnék a sétányok nevét, ezáltal jobban betölthetnék a parkhasználókat tájékoztató funkciót. Mivel a meglévő sétányok híres botanikus és parktörténeti személyek neveit viselik (az „új” sétányokat is e rendben tanácsos elnevezni), érdemes a sétányokhoz-sétánykövekhez igazítva edukációs táblákat is kihelyezni, melyek megismertetnék e személyek tevékenységét a parkhasználó közösséggel.

Egyetértünk a kerttörténeti dokumentációban foglalt javaslattal, miszerint a Centenáriumi park emlékeinek környezetrendezése, az esetleges változtatások helyükre és környezetükre kiterjedő részletes geodézia felmérést követően történhetnek, az ide tervezett parkfunkciókat és parknövényzet-fejlesztést is inkább koncepcionálisan vázoltuk. Ugyanakkor itt, a Megyék kertjében mindenképpen lehetőség nyílik okoseszközzel is bejárható kulturális tanösvény kialakítására, így a meglévő és új elemek is bejárhatóvá válnak.

Tervezett parkszerkezet és funkciók

A Népliget fejlesztését a jelen környezeti adottságokhoz igazodó, illetve az ideálisan betervezhető elrendezésben-szerkezetben, valamint erős tudományos-edukációs és közösségi-rekreációs súlyvonalak mentén javasoljuk.: Az időszakos rendezvény programok, a rendszeres specifikus látogatások (nemzetközi tudományos találkozók, konferenciák, iskolai tanulmányi kirándulások, gyakorlatok), a hétköznapi lakóközösségi, családi, baráti programok számára egyaránt alkalmas színtérként szolgálhasson a park. Az egyes parkrészek ismertetése a 2-3-4. tervlapon tekinthető át részletesebben, a rajzi ábrázoláshoz kötődően. (…)

A parki nagy körutak alakítása

A kiírásban vázolt elvek mentén, ám továbbfejlesztett koncepciót ábrázoltunk, ugyanis a meglévő fasorok menti kellő gyökérzónavédelmi méretezést és a további többfunkciós zöldsávval tagolást álláspontunk szerint következetesen, szakmailag elfogadhatóan nem lehet megvalósítani úgy, ha a gyalogos-futó-kerékpáros használat mindegyikét a meglévő (és változó sortávolságú) körúti fasorok közé helyeznénk. A javasolt elrendezésben a fasorok között történik a kerékpárosút és a futósáv elhelyezés, az előbbi rendre a parkszegély felé esően külső körben, az utóbbi pedig belső körben. A belső fasoron belül halad a gyalogos sétány, ez ésszerűen teremti meg a parkbelső különféle funkciói felé való besétálás lehetőségét, a gyalogos átközlekedés nem zavarja sem futók, sem a bringások haladását, harmadrészt a Grand Prix utáni parkkorszaktól bizonyosan körúti fasoron belül (és kívül) történt a séta. A gyalogos sétány stabilizált szórt burkolata pedig összeegyeztethető a helyenként gyalogos sétányba eső parkfák megtartásával. (…)

Parki ökoszisztéma mint gyakorlati, kísérleti és kutatási terep

Beláthatóan, a környezeti feltételek javításával nemcsak a növényzetet illetően nő a biodiverzitás, mivel beindul a talajélet, egymásra épülően erősödnek az ökológiai folyamatok, megjelennek nagyobb változatosságban és létszámban kisemlősök, több madár, csúszómászó, beporzó, stb. jelenik meg parkhasználóként. Fontos megértetni, társadalmasítani ezt a célkitűzést, hiszen ettől lesznek élők az ökoszisztémák, és végső soron az élőhelyek megújulása, változatossága kardinális az emberi fennmaradásban is. A Népliget célszerűen nem egy steril parki környezet – annál sokkal jobb közeg fejleszthető, és fejlesztendő is.

A gyakorlati, hétköznapi parkműködés mellett hasznos monitorozását javasoljuk a népligeti flórának, faunának, esetleg kutatási témák színtere is lehetne.: pl. A természet alakulása és térhódítása a városi környezetben, a Népliget példáján. A népligeti juhok alkalmas alanyok lehetnének referencia vizsgálatok végzéséhez: milyen különbséget jelent egy emlős szervezetére a városi élőhely, szemben egy vidéki, vagy kisebb környezeti terheltséggel járó élőhellyel. A park átfogó információbázist jelenthetne megalapozott és szakszerű klímavédelmi lépések körében.

Hovatovább ebben a parkban nem is lenne hiányzó parkelem az állatkert, mert igen sokféle gerinces, gerinctelen, kétéltű, páncélos, puhatestű, ízeltlábú, stb. megfigyelhető lenne, ráadásul természetközeli környezetben, szívderítő szabadságfok közepette – a fókuszunkban levő kétlábú parklátogatók mellett.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!