Számtalan esetben a gazdasági tevékenységek terei a zöld környezettel ötvözve alakítandók ki, s a parkosítás célja, hogy a használati és az esztétikai érték növekedjen.

Azaz a kivitelezett parkosítás értéke bőven megérje az árat, amit a cég ráfordít. Amikor irodaépületek kertjében, cégek telephelyén időszerű a parkosítás, alkalmas segítség a gazdasági szféra működésére is érzékeny kert tervező szakember.

Ipari, kereskedelmi, szolgáltató épületek környezete és kertje, irodakert – parkosítás az irodaépület körül

A kert tervező tapasztalataink kiterjedtek a szabadtér tervezésben és a növények alkalmazási lehetőségeiben – s ezt a gyakorlati tapasztalatunkat üzleti, vállalati szereplők hasznára is fordítjuk.

Egy gazdasági, kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény megalapozásához építészek, úttervezők, úttervezők, közműtervezők és még sok más szakember összehangolt munkája szükséges. Az irodakert, a zöld környezet, vagy éppen egy cég telephelyének teljes zöldterülete az a rész, amely kert tervező részvételét igényli a parkosítás különféle formáiban.

A kert tervező segítsége nem csak az új létesítmények építési engedélyezési eljárása kapcsán kerül napirendre, hanem már működő, üzemelő helyszínen zöldterületi fejlesztés, kertfelújítás: parkosítás, esetleg élőnövény-dekoráció okán válik szükségessé.

Mit tehet értünk egy kert tervező?

A szakszerű, a kreatív látványértékkel bíró és még a költségeket is határokon belül tartó parkosítás vagy a kertépítés üzleti megrendelők esetén kiemelt jelentőségű, s ennek biztosítéka elsődlegesen a kert tervező mérnök által készített környezetalakítási vagy kertépítészeti terv.

Egy parkosítás előkészítéseképpen a cég profiljától, a szóban forgó terület elsődleges rendeltetésétől függően utána járunk a speciális betartandó kötöttségeknek, és ezek figyelembevételével törekszünk kihozni a területből a legjobbat, amit kert tervező eszközökkel lehetséges.

A parkosítás előzményeként, a tervezés során gyakran az érintett szakhatóságokkal és építési hatóságokkal egyeztet a kert tervező – kiváltképpen engedélyezési eljárás során. Például egy magasfeszültségű vezetékekkel behálózott területen nagy körültekintést kíván meg a növényalkalmazás; más helyeken egyenesen előírt kötelezettség a védőfásítás létesítése, illetve a parkosítás meghatározott minőségben – a zöldterületi arány és minőség majdani ellenőrizhető megvalósítását a kert tervező által kidolgozott kertépítészeti terv biztosítja.

A kert tervező esetenként végigkíséri a projektet az ötlettervtől az átadásig a tervezési fázisok és megvalósulás, a konkrét parkosítás lépései során. Munkánk során tartjuk a kapcsolatot az építkezés, felújítás terveit készítő építésszel, valamint a munkafolyamatokat göngyölítő projektmenedzserrel, hogy tervszerű és költséghatékony környezetrendezés vagy parkosítás menjen végbe, amely nem utolsósorban a munkatársak és ügyfelek megelégedésére is szolgál.

Parkosítás kereskedelmi központok területén

Az építési övezet, a beépítettség aránya és jellege határozza meg, hogy természetes vagy mesterséges termőhely viszonyok mentén történik a parkosítás, illetőleg a növényalkalmazás. A terület kihasználtságából következően a területek jól körülhatárolható kialakítását irányítja a kert tervező:

 • parkolók környezetének, belső utak és azok környezetének tervezése
 • parkoló fásításának tervezése
 • tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés
 • közlekedési hulladékterületek növénykiültetésének tervezése
 • kültéri vagy beltéri növénydekoráció tervezés

A kert tervező a parkosítás előzményeként gondoskodik arról, hogy a kereskedelmi központok, bevásárló központok zöldterületein a fásítás és az egyéb növénytelepítés az előírásoknak is megfelelően történjen.

Parkosítás cégközpontok területén

Egy üzletépület környezetében, vagy egy terjedelmesebb cégközpont területén a parkosítás előkészítése kiterjedhet a zöldterületnek az előírásokon és a mellérendelt szerepén túlmenően az alábbi, kert tervező beavatkozását igénylő feladatokra:

 • pihenőkert tervezés (munkatársak, ügyfelek részére)
 • reprezentatív kert, fogadótér tervezés
 • gyalogos járda- és térburkolatok tervezése
 • kerti építmények és berendezések tervezése

Parkosítás ipari és raktározási jellegű területeken, telephelyek területén

A különféle szerepű épületek megfelelő környezetének kialakítását irányítja kert tervező a gazdasági jellegű termelés, raktározás, vagy egyéb üzemi jellegű tevékenységeknek helyet adó területek esetében. Jóllehet az ide tartozó zöldterületek sokszor közvetlen használatnak vagy emberi tartózkodásnak nincsenek kitéve, ám az előírt területi arányban és minőségben kell legtöbbször kialakítani ezeket a parkosítás során.

Többnyire ilyen előírások alapján tér ki a parkosítás speciális feladataira a kert tervező:

 • parkoló fásításának tervezése
 • védőfásítás tervezése (leginkább a telekhatárt kísérően)
 • térhatároló és elválasztó növénysávok tervezése (zavaró funkciók és területektől való elhatárolás)
 • közlekedési hulladékterületek növénykiültetésének tervezése

A területen „ember közelebbi” és igényesebb zöldterületek kialakítása is szükségessé válhat, mivel az egyes tevékenységekhez kapcsolódó szociális, adminisztratív, kereskedelmi és szállás jellegű, egyéb épületek is helyet kaphatnak (mivel nem csak ipari és raktárüzemi jellegű épületek, vagy mezőgazdasági feldolgozó jellegű létesítmények elhelyezésére szolgálhat a terület). Ennek megfelelően a kert tervező munkája még kiterjedhet az egyéb épületek környezetét formáló következő feladatokra a parkosítás kapcsán:

 • térkapcsolatok kialakítása
 • fogadótér tervezés
 • gyalogos járda- és térburkolatok tervezése

A kert tervező a parkosítás feladatai mellett ügyel a szükséges közművesítettség és a közlekedés körülményeire (például a gépjárműtárolók és az üzemanyagtöltő állomások kiemelten a város üzemeltetéséhez, valamint a közműellátáshoz tartozó létesítmények elhelyezésére szolgálnak, nem a városkép zöldterületi minőségének emelésére vagy a parkosítás művészi kibontakozására – s ezt a kert tervező is belátja a tervezés során).

A kert tervező az adottságokhoz mérten törekszik a fenntartható és a szerepét betöltő parkosítás feltételeinek megteremtésére. Mégis, a forgalom, a kitaposás, a kedvezőtlen környezeti adottságok gyakran az elhaló növényzet lecserélésére irányozza elő a kert tervező munkáját.

Amit jó tudni parkosítás előtt

A parkosítás előkészítése a területre (telekre) vonatkozó építési szabályok ismeretét megköveteli a kert tervező oldaláról, főleg új létesítmény esetén. A parkosítás a megszabott zöldterületi arányban, meghatározott mennyiségű és minőségű fapótlás (ha volt fakivágás) és fásítás mellett kell, hogy lezajlódjék. Sok esetben környezetvédelmi előírásokat is figyelembe vesz a kert tervező, az általános zöldfelületi mutatók mellett.

Környezetvédelmi hatásvizsgálat készítését is megkövetelhetik a hatóságok, amikor feltehető, hogy egy létesítmény működése a környezetre terhelő vagy káros hatással lesz. A jogszabályilag tisztázatlan esetekben hasznos, ha a kert tervező tájépítészként közvetít a beruházó/fenntartó és a hivatalos közeg, az eljáró hatóságok között.

A gazdasági szereplő haszna ebből, hogy indokolatlan esetben és kellő szakmai alátámasztással mentesülhet feleslegesen készítendő tanulmányok, vizsgálatok költségétől.

Akadt olyan szituáció, amikor csak a parkolóhelyek számából bizonyos környezetvédelmi hatástanulmány elvégzését „szabták volna ki” a beruházóra, amely meglehetősen költséges és időigényes is lett volna. A generáltervezés felelős építésze kérte segítségünket az ügymenet szakmailag korrekt és józan előremozdítása érdekében. Komoly tájépítész jelenlétet és tervekkel alátámasztott érvelést kellett alkalmazni ahhoz, hogy elfogadják, mivel területen parkoló autók használtautó kereskedés kiállított „árúi”, nem pedig pöfékelő és olajat eresztő masinák; így efféle negatív hatást már a „cég profiljából” adódóan sem váltanak ki. Ráadásul a telep területén tisztességes arányban számoltak a parkosítás tételeivel, intenzívebb fasűrűséggel, mint azt a parkolók esetében előírják. Mind a beruházó, mind a környezetvédelmi hatóság, mind a generáltervező megnyugodott; éppen csak be kellett vetni a szakma tájépítész vetületét a kert tervező szerepkörön túlmenően.

TANULSÁG: Kert tervező létünkre nem túlozzuk el a tervezés szerepét. Valljuk, hogy alapos tervkészítés várható el minden jelentős és minőségi munka előtt: építés, kertépítés, parkosítás vonatkozásában; de a szakmailag korrekt tervező (akár kert tervező) nem erőltet olyan tervezési (vizsgálati, felmérési, stb.) feladatot, amely nyilvánvalóan felesleges vagy nem indokolt. A gördülékeny és a felesleges költségektől mentes építészet, kertépítészet, parkosítás pártján vagyunk, és magunk is ezt gyakoroljuk.

Kiállítások és bemutató területek: parkosítás és design

Általában időszakos kampányok, programok, kiállítások ötleteihez és a magvalósítás anyagilag is követhető menetéhez is kérik kert tervező segítségünket. A megragadó vizualitás, a meglepő ötlet kiválthatja azt a figyelemfelkeltő hatást (amely akár előnyös hírértékké is nőhet), amit egy cég egy kiállításon való részvételével elérni kíván. A kert tervező otthonosan gondolkodik a műszakilag kivitelezhető, de a növények természetadta formái által elérhető gazdag, változatos megoldásokban egyaránt.

Ugye Ön is bolyongott már szabadtéri vagy fedett helyszínen lebonyolított kiállításon, ahol a jellegtelenség tömegébe veszve igyekezett megtalálni Azokat, akikkel első ránézésre érdemes szóba állni, s esetleg üzletet is kötni. De ami még ennél is rosszabb: éppenséggel kiállítóként nézni a továbbmasírozó, érdektelen tömeget…

A kiállító kert tervező munkát igényel

A kiállító tér: tér – szabadtér vagy belső tér, amely kertépítészeti eszközökkel alakítható és alakítandó a megfelelő funkció és esztétikai hatás érdekében. A karakteres és emlékezetes kiállítás képének megformálásában segít a kert tervező kertépítészeti eszközökkel:

 1. a kiállító tér koncepcionális tervezése
 2. mobil építmények és berendezések tervezése
 3. kültéri vagy beltéri növénydekoráció tervezése

Milyen információt kérünk kiállítást segítő kert tervező munkához?

A kert tervező számára fontos szempontok:

 • a cég profilja, a kiállítás szakmai tartalma
 • a kiállító tér paraméterei: mérete, elhelyezkedése, műszaki infrastruktúrája
 • a kiállításra fordítható anyagi keret

Némileg más az állandó funkciójú helyen az időszakos kert kialakításának apropójából a kert tervező szerepe. A kialakított és megszokott funkciók kötöttségeket jelentenek, de a kert tervező számos ötlettel tud előállni, miként lehet feldobni egy létesítmény szokott képét (amely már-már unalmassá szürkült):

 • bevásárló központok aulájában, folyosókon növénydekoráció tervezés
 • évszakjelző kert, belső kert tervezés
 • akciókat kísérő, vásárlás élményét fokozó kertépítészeti ötletek

Amennyiben Ön felelős vezető, illetve döntéshozó a cégük és székhelyük környezetrendezési kérdéseiben, további hasznos információkkal szolgál a cégvezetőknek szóló menüpontunk. S hogy milyen kert tervező feladatokat láttunk el az üzleti zöldterület formálás, parkosítás összefüggésében, tekintse meg a letölthető referencia listánkat!

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!