A kertépítész feladata a kerttervezés során, hogy az épület(ek) környezetében a rendelkezésre álló területen kihozza az adottságokból a legjobbat, hogy jól funkcionáló és esztétikus tér legyen a kert.

Mit ért a KertIkon kerttervezés alatt?

A kerttervezés tevékenységét az angol a ’garden design’ kifejezéssel adja vissza, amikor a tervezési területre nem csupán a növénytelepítés kérdéseit megválaszoló kertterv készül a kertépítész kezei alatt.

Hanem a kerttervezés során létrejön egy művészi igénnyel és részleteiben aprólékosan kidolgozott létesítmény terve, ahol az élő és fő építőanyag: a növények, valamint a művi, vagy épített elemek együttesen nyújtanak harmonikus élményt vagy keretet az adott helyen zajlódó tevékenységeknek.

A KertIkon a kertépítész feladatát a maga összetettségében látja és végzi, de a kerttervezés számunkra nem pusztán problémakezelés, hanem lelkesítő alkotófolyamat.

A kert megtervezése: az életteli szabadtér tervezés

A kerttervezés nagyszerű lehetőségekkel teli szabadtér tervezés. Az alapos kerttervezés nyomán megvalósított külső tér az életet szépíti meg: a kertépítész által megtervezett, jó és szép kert képes akár a sivár környezetétől elválva kimagasló életminőséget biztosítani a keretein belül tartózkodóknak.

A táj- és kertépítész szakember tudásának kertépítész oldala szükséges egy kert behatárolt területén; itt a tér parányi vetülete is sokat számíthat, ugyanakkor a környezetbe való emberi beavatkozás leginkább kívánatos és hasznos nyomait viselheti magán – a kert tulajdonosai és használói örömére.

Akiben van érzék, hogy markáns különbséget tegyen az ’uralkodás’ és a ’leigázás’ között, azzal a telektulajdonossal könnyen szót értünk a kerttervezés során. A lelkiismeretes kertépítész nem a sarkából kívánja kifordítani a telket, kertet; hanem az alapokra épít alázattal, mialatt a környezetre és a helyszínben rejlő lehetőségekre nyitott szemmel tekint.

Kerttervezés: amíg a kertépítész a kert megteremtéséig vezet

A kert nem önmagában áll, alapjában véve mindig épülethez kötődik. Ezért az idők során a kert kialakítása és azt megelőző kerttervezés is jellemzően az építészeti tevékenységhez kapcsolódott. A kerthasználat jellege erről a kötelékről árulkodik. A kert létrehozásának célja szinte mindig, eredendően benne szerepelt az építészeti programban.

Idővel a kerttervezés önálló szakmává nőtte ki magát, speciálisan kertépítész vagy tájépítész szaktudást követelt meg. Egy mai kertépítész – jó esetben – érti az építészetet, mérnöki képességekkel bír és kertészeti, botanikai ismeretekkel rendelkezik. A kertépítész a munkájában az építész partnereként tevékenykedik, ám az alkotás élő jellegéből következik egyedi, művészi vonása: a kert évek, évtizedek elteltével érik be.

Egy kert tökéletes állapotát nehéz megállapítani, hiszen a kert élete nem lezárt; a kerttervezés nyomán történt kialakítása voltaképpen egy izgalmas és változásokkal tűzdelt folyamatot indít el (amelyet a kertfenntartás alapvetően befolyásol).

Mikor szükséges a kertépítészet vagy kerttervezés?

A kertépítészet a díszkert létesítésére hívatott elsősorban, annak koncepcionális és részlet kérdéseit tárja fel a Megbízó igényei mentén. A kertépítész a feladat jellegétől függően szerteágazó mesterséget gyakorol.

Tervrajz, a kertépítészeti terv elkészítését igényli a díszkert létesítése a haszonkertekkel ellentétben. A szükséges felméréseket követően a kerttervezés végeredményképpen a jövőbeni, megvalósítandó állapotot mutatja be a Megbízó számára, kijelöli az építkezés menetét, a részletekbe menő megvalósítást. Törvényszerű, hogy a kertépítészeti terv, a különféle tervrajzok igényességével lesz arányos a megvalósuló kert igényessége.

Kerttervek: a kerttervezés művei

Kerttervekről nem csak kert rendeltetésével összefüggésben, a kerttervezési feladatok szerint beszélhetünk, hanem a kerttervezés fázisai alapján a kertépítész különféle tervfajtákat készít:

 1. Kertépítészeti vázlatterv (ötletterv, koncepcióterv) elkészítésével a kert elképzelhetővé válik, ez lesz a megbízóval történő tervegyeztetések alapja. Az elképzelések addig formálódnak, amíg a megbízói és a szakmai, kertépítész szempontok összhangba kerülnek.
 2. Kertépítészeti tanulmányterv. A kerttervezés ekkor az adottságok vizsgálatára, a lehetőségek átfogó bemutatására szolgál, jövőbeni fejlesztési irányt jelöl ki a kertépítész. Leginkább előzetes tervegyeztetésekhez, pályázatokhoz és forrásteremtéshez használatos.
 3. Kertépítészeti látványtervezés (számítógépes 3D-s kertépítészeti látványterv vagy kézi perspektivikus rajz) segítségével a kertépítészeti megoldásokat szemléletesen mutatja be a kertépítész.
 4. Előírt esetekben kertépítészeti engedélyezési terv is készül a kerttervezés során, amelyet a megrendelő a hatóságoknak át tud adni.
 5. Kertépítészeti kiviteli terv. Ennek alapján pontosan követhető a kert kivitelezése, építése során, hogy mit, milyen formában és minőségben kell megvalósítani, hogy a kerttervezés folyamán kikristályosodott elképzelések testet öltsenek.

A kerttervezés kiindulási rajzi alapja a meglévő állapotot tükröző helyszínrajz, felvételi alaprajz, geodéziai felmérés, amely tervezési alaptérképként szolgál a kertépítész munkájához.

A kertépítész és a Megbízó/építtető közötti kommunikáció sajátossága, hogy jórészt ez rajzi alapokon nyugszik, ezért fontos, hogy minél pontosabb legyen a kiindulási helyzet vizsgálata és felmérése, majd pedig minél alaposabb legyen a tervezett állapotokat ábrázoló tervek sorozata.

Kerttervezés 3D-ben: kerti látványtervek kézzel, géppel

A kertépítész által készített számítógépes 3D-s látványrajzok, fotórealisztikus látványtervezés, a különféle perspektivikus grafikák, távlati kézirajzok a kerttervezés koncepcionális fázisában jelenthetnek segítséget a megbízó vagy építtető számára a döntéshozatalban.

Ezek a kertépítészeti látványtervek cizellált kertépítész tervezői munkát igényelnek, jóllehet a kivitelezésben nem használatosak, nem a műszaki tartalmukban rejlik fontosságuk, de ettől még ezek a kertépítész munka legmutatósabb alkotásai a kerttervezés alatt.

Jórészt a megbízó vizuális alkata, igénye és a tervezett projekt nagyvonalúsága (és a rendelkezésre álló anyagi keret) határozza meg, hogy milyen mennyiségű és minőségű látványterv születik a kertépítész műhelyben.

A kert és a kertépítészet: élő hagyományok

A kert élő kompozíciós eleme, a növény – kevés kivétellel – elmaradhatatlan a kerttervezés gyakorlatában. Bizony, a botanikai ismeretek elengedhetetlenek egy kertépítészeti vagy kertművészeti alkotás (vagy maga a kertépítész) megítélésénél, ezért is került ki a történelem folyamán a díszkertészet és a kertépítészet az építészet szárnyai alól, amely főként az ősi korokban átfogó alkalmazott művészeti ágként szervezte az életet.

A ’kert’ hagyományosan az épület környezetét jelentette; a ’park’ pedig eredetileg a körülkerített erdő fogalmát jelölte az angolban, a kerttörténet során vadaskert funkciója volt, illetve nagyobb díszkertet jelölt. A ’paradicsom’ (a paradicsomkert értelmében véve) ősi perzsa szóból eredően a körülkerített kert kifejezésére szolgált alapvetően. A héber ’éden’ pedig maga a gyönyörűség.

A kert szó a magyarban ma is sejteti a körülkerített helyet vagy elkerítettséget: ám a kertnek nem csak művi, hanem természetes határai is lehetnek. A kerttervezés különleges helyeket teremt. A kert, mivel külső téren, az ég felé nyitottan valósul meg, frissítően érzékelhetővé válik a szabadság, de a keretei révén a biztonság is, a míves kialakítással pedig az összkép adta gyönyörűség. Vágyni ezekre – mélységesen emberi. Lemondani ezekről – merő pusztaság.

A történelem során a korszakok megteremték a maguk kerteszményeit is. Bár az idővel ezek is változtak, formálódtak, a haszonkertek mellett mindig megvolt az igény, hogy legyen egy kert, egy hely, ahol az ember önmaga lehet, és a szépségnek is áldozhat. A kertépítész ezen dolgozik, a kerttervezés pedig a kérdések és válaszok tere.

A titokzatos kert avagy a kerttervezés titkai

A kert olykor titokzatos: titkokat rejt magában, ahogy mások elől elzárt terei bóklászásra hívogatnak. A kert felfelé mindig nyitott tér (’open space’), ugyanakkor az oldalán tartózkodó, vagy egyenesen zárt. Benne egységbe fonódik a maradandó és a folytonos változás. Jelen van a múlt és a jövő.

A kert formálás (kerttervezés, kertépítész beavatkozás) híján értékeiben kibontatlan; művelés nélkül elvadul vagy elsivárosodik. Mint az emberi lélek.

A kert tehát egyszerre jelent kerítettségből származóan intim (bensőséges, nem bárki számára bejárható) és a kereteken belül művészi igényességgel megteremtett helyet, ami az ember gyönyörűségére válik.

Egykor az ún. kamarakertek, titkos kertek egy kerten belül töltötték be ezt a szerepet: az elválasztás belső fallal vagy kerítéssel, esetleg terepjátékkal is történt; s a privilegizált kertrészen belülre tartogatták a kerttervezés ínyencségeit, a legpompásabb kerti csodákat, illetve virágdíszt.

Milyen a leleményes kertépítészet?

A kertépítész a tervezési terület horizontális és vertikális viszonyaival egyaránt foglalkozik, jó térérzékkel törekszik tagolni, de egybe is szerkeszteni a kert térrendszerét. A megfelelő kerttervezés a terület adottságait ötletesen, de nem természettől elrugaszkodott módon kezeli.

Ahogy nem közömbös a kert művészi színvonala, a kerttervezés művészi színvonala sem mellékes. A kertépítész alkotásainak jó része a térművészetek köréhez tartozik, s ezek kihívásaiban bővelkedik. Az alapos kerttervezés a környezetétől nem hermetikusan elzárt, de minőségében, szerkezetében valamelyest mégis jólesően elkülönülő mikrovilágot teremt.

A kertépítész a kerti térhasználatok, esztétikai igények mentén alkalmazza a kertépítészet elveit a rendelkezésre álló terület formálása céljából; kitér a növényalkalmazásra, anyaghasználatra, a kerti építményekre a lehetőségek és a megbízói igény szerint.

Hogyan válasszak kertépítészt?

A tisztességes kertépítész szakember nem tud mindent. Van, amit tudnia kell, és van amiről tudnia kell, miként viszi előre a kerttervezés folyamatát. A kerttervezés személyes: kellenek érintkezési pontok. (A KertIkon ezért nem akar kertet tervezni „online”, vagy távolsági hívással, anélkül, hogy megismernénk a helyet és a kert gazdáját.)

A találkozások alatt nemcsak a Megbízó karaktere bontakozik ki a kerttervezés támpontjaként, hanem a kertépítész is megvilágításba kerül, olyan személy-e, akiben érdemes megbízni:

 • Magatartásában megbízhatónak mutatkozik a kertépítész?
 • Az első eszmecsere, majd a kerttervezés során adja-e jelét a beleélési képességnek, empátiának?
 • Megvan benne a kerttervezés során elengedhetetlen meggyőző és megegyezési képesség?
 • Képes a kertépítész kompromisszumokra, de akár önmagával szemben kritikai hajlamra?
 • Adja-e jelét gazdasági és szociális érzékenységnek a kertépítész?
 • Rendelkezik-e kommunikációs képességgel, közérthető és logikus előadókészséggel a kertépítész?
 • Jelen van-e a közösségi elkötelezettség és a kulturáltság a kertépítész magatartásában?
 • Az alapos szakmai tudás és a széles körű, naprakész tájékozottság együttes meglétéről tesz-e tanúbizonyságot a kertépítész a kerttervezés munkája során?

A tervek és rajzok grafikai kivitelezése sokatmondó, nem csupán arról árulkodik, hogy milyen technikával vagy tervező programmal képes bánni a tervező, hanem a tartalom nagyvonalúsága és részletezettsége a kertépítész kompozíciós elveiről, motívumkincséről és saját stílusáról is árulkodik.

Az alaptervek részletei, valamint a részletrajzok alapossága magukért beszélnek; a kerttervezés során születő rajzokból, tervlapokból jobbára megállapítható, hogy a kertépítész birtokában van-e a szükséges szakmai ismereteknek.

De hogyan állapítja meg ezek meglétét egy laikus? Az aprólékosan kimunkált részletek és a tervi elgondolások tökéletes, érthető megfogalmazása képzett, hozzáértő és gyakorlott kertépítész szakembert mutat.

Az alkalmas kertépítész ismérvei:

Ahogy a hajdani nagyvonalú és jó ízlésű mecénások nem alkalmaztak középszerű szakembert; a megbízók ma is teljes joggal vesznek figyelembe a kertépítész tudásával szembeni követelményeket és képességeit illető jellemzőket:

 • Felkészült. A kertépítész ismeri a kert fejlődéstörténetét, jártas a kertművészeti stílusokban, alkalmazza az korszerű műszaki megoldásokat.
 • Nyitott a Megbízó érdekeire és igényeire.
 • Ám munkavégzésében, a kerttervezés során a Megbízó érdekei nem írják felül a szakmai elveket (szakmai, kertépítész elvekben nem megalkuvó).
 • Referenciákkal szolgál, a kertépítész rendelkezik tapasztalatokkal az adott tervezési munka jellegét tekintve.
 • A mérnöki tudás mellett magas szintű esztétikai érzékről és művészi képességekről tesz tanúbizonyságot a kertépítész, megvan nála az alkotóképesség (fantázia, kreativitás); a kerttervezés során a kertépítész formai tisztasággal és színérzékkel jár el, illetve jó térlátásnak is jelét adja.

Speciális kertek tervezése

A kert az emberi használatra feltárt és kialakított szabad (külső) terek rendszere, amelyhez a kertépítész domináns építőelemként a növényeket alkalmazza, s amely egy meghatározott (és a kerttervezés során alaposan körbejárt) rendeltetés betöltésére funkcionális és térbeli egységet képez.

Így, a kert rendeltetése szerint egy kert lehet lakókert, üdülőkert, irodakert, játszókert, sportkert, temetőkert, botanikus kert, pihenőkert, stb. Ez alapján speciális szempontok érvényesülnek a kerttervezés során, amelyekre bővebben az egyes kerttípusoknál térünk ki.

A kertépítész funkcionális és esztétikai elvek (kerthasználat, fenntarthatóság; kertszimbólumok, kerti térszervező motívumok, területkiosztás, stb.) mentén dolgozik a kerttervezés folyamán; de mindvégig az adottságokkal és a terepalakítással szoros összefüggésben.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!