Kisapáti, Diska major: Ifjúsági szabadidő- és rendezvényközpont környezetalakítási és kertépítészeti terve
Kisapáti, Diska manor, Landscape Architecture Plan of a Youth Leisure and Event Center Park – Permission Plan and Garden Design
2017.

Tájépítész tervező: Kiss Tünde
Munkatársak: Palotás Brigitta, Takács Edvárd
Építész tervező: A-H Modul Kft., André Zoltán

„Mert tagadhatatlan, hogy e vidéket pirosló jókedvében teremté az Isten, e magyar Svájcot, magyar Andalúziát. A hegyek lábához is nagy örömében tette a nagy álló tükröt, a szép Balatont, hogy kacér szépségüket szemlélgethessék tündéreink, csendes holdas éjeken.”

/Czigány Károly (1832-1893) író, ügyvéd/

A tervezési terület 3 hektáros (körülbelül 30 000 m2), s a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik, ennek megfelelően körültekintő és összetett tájépítész tervezői munkát igényelt a feladat, több szakági tervezővel együttműködésben. A számos tervlap mellett a műszaki leírásunk terjedelmes, 73 oldalas lett illusztrációkkal együtt, ezért itt inkább csak ízelítőt adunk a táj- és kertépítészeti koncepció és a major történetének vázolásával.

Részletek a ‘Táj- és kertépítészeti műszaki leírás’ munkarészből:

Komplex táj- és kertépítészeti koncepció – Kisapáti, Diska major fejlesztés

  • A tervezési terület “bekötése” a továbbfejlesztendő helyi turizmus rendszerébe, s a területet a hagyományosan meglévő, eleven táji vérkeringésben továbbra is természetesen és egészségesen benne éltetni tájvédelmi súlyvonalak mentén.
  • Az időszakos programoknak megfeleltetés mellett az éves viszonylatban kiegyenlített és rendszeres fenntartás valamint üzemeltetés is megoldható és előirányzott, a területen belüli funkcióváltások lehetőségeinek biztosításával.
  • A meglévő adottságok és infrastrukturális alapok hasznosítása, illetve továbbfejlesztése a fenntarthatóság, a környezettudatosság és gazdaságosság jegyében.
  • A település méretéből és szerkezetéből adódóan nem rendelkezik közkert, közpark jellegű területtel, jelenleg nem adott helyben tágas és kényelmes, többfunkciósan használható közösségi tér, szabadtér ill. szabadidős tér, amelyre a major külterületen ugyan, de közelben elérhető központi lehetőséggé válna.

A Diskay család és a major története

Bár az első katonai felmérésen csak jelölve van, nevesítve nincs még a későbbi Diskay birtok, a 18. század második felétől a korabeli térképeken felváltva nevezik a helyet Diska major, vagy Diska puszta néven. (A Diskai major korai nevesítéseként ld.: a Kisapáti és Diska puszta mezőgazdasági térképe, No. 32., 1780.) A “kétségtelen nemes” Diskay család sarjait a Zala megye nemesi katasztere rögzítette (az 1790, 1829, 1845 évekből). A Zala Megyei Levéltár iratai nyomon követhetővé teszik a korabeli Zala megye tisztségviselőit (megyei és járási). A család két tagjáról biztosan tudható, hogy a tapolcai járás területén alszolgabíró tisztséget töltöttek be: Diskay Jonatán (1831-34), illetve Diskay Lajos (1844-1849).

A Diskay családnak több birtoka is volt a környéken, például a napjainkra ifjúsági turisztikai központtá alakult Zánkán is, Kővágóörshöz szintúgy köthetők leszármazottjaik és földjeik. A történeti emlékek szerint például 1736-ban, a török pusztítás és az elnéptelenedés időszaka után Diskay Ádám (és Sebestyén Ádám) német református telepesekkel telepítette újra Zánkát. A Diskayak jellemzően azon nemesi, nagybirtokos famíliák közé tartoztak, akik életük nagy részét jellemzően vidéken, földjeikhez köthető falusi környezetben töltötték, s fontos része volt mindennapjaiknak a gazdálkodás.

Bár arra vonatkozó pontos adatokat nem találtunk, hogy mettől meddig állt a major a Diskay család birtokában és mire terjedt ki egészében a helyi tevékenységük, ám az említett történeti alakulások, az építkezések: az épületek “átszervezése”, ill. a jelentősebb majorfejlesztés a 19. századból számos nyomot hagyott, s a Diskay család idejéhez (és fénykorához?) köthető a történelmi térképek és korabeli felmérések tanúsága szerint. Ahogy említettük, a legkorábbi térképi ábrázolások más épülettömegeket ábrázolnak és más elrendezésben is: a telek nyugati és északi részén, szemben a mostani dominánsan keleti és déli elhelyezkedéssel, mely először – a vélhetően 1. sz. és 3. sz. épületek alkotta – párhuzamos hosszanti tömegekből állt (ld. a kataszteri térképen). A majortól keletre húzódó vízelvezető árok akkoriban a major hosszán is végighúzódott, éppen a jelenlegi 2. sz. épület vonalában. A vizes árok megszűnésével épülhetett a 2. sz. épület, így formált ezután a 2. sz. és a 3. sz. épület együtt L alakot. Az épületegyüttes történetileg is mindinkább U alakban formálódik, egyre inkább közrefogja a délkeleti elhelyezkedésű udvart.

Érdekes módon Kisapáti 1780-as mezőgazdasági térképén, nemcsak a Diskai major lett nevesítve, hanem a major területén “Rudera” szóval jelölnek épület(ek)et. A térkép feliratainak magyarázatában itt romot értenek – nem kizárhatóan a korai épület(ek) romjait. A jelenleg meglévő épületkontúroknak megfeleltethető ábrázolás a harmadik katonai felmérés idejéből, a XIX. század utolsó harmadából való, azaz ezelőtt, de a “rudera” állapot után feltételezhető, hogy a kezdetben ábrázolt épületek helyett más helyen (és talán más funkciókkal is) történt építkezés, egybecsengő módon abban a korban, amikor a feljegyzések és emlékek tanúbizonysága szerint a Diskay család a vidék számos pontján aktívan alakította nem csak a helyi közösség életét és a gazdálkodást, de kétségtelenül a környékbeli táj jellegét is.

Eötvös Károly az Utazás a Balaton körül című művében nemcsak Sobri Jóska, a legendás bakonyi betyár és Répa Rozi történetét örökítette meg, de említést tesz néhány közeli színhelyről is, mint az Ürgelyuk csárda, és a Diskay-malom, ahol a betyár kedvese cselédként szolgált. (Megjegyzendő, hogy a térképek alapján az is jól kivehető, hogy akkoriban a mai tapolcai út vonala csak szokványos dűlőút volt, a Tapolcára vezető akkori “Tapolcai út” a hegy felé, nyugatra ágazott, a mai szőlőhegy és az Ürgelyuk felé.) Mivel a közelben több malom is működött, és nyilvánvalóan a kissé távolabb folyó Eger-vízhez szerveződve, s a korabeli térképeken a Szent György-hegytől északnyugatra, északra és északkeletre egyaránt megtalálható a Disko vagy Diska névtag, a Diskay birtok feltételezhetően már akkor kiterjedt méretű lehetett (a földterületek elnevezései máig őrzik e kiterjedést), amelynek viszonylatában a Diska-major afféle korabeli birtokközpontnak vehető, a maga udvarházával, valamint a kiszolgáló és gazdálkodáshoz kötődő melléképületekkel.

A XX. század első felében több földosztás zajlott a környéken. Később a Diska major állami gazdaságként működött. Ennek idejéhez köthető a kor nívóját jelző exóta fafajokkal való kísérletezés, mely a major közvetlen környezetét is érintette, ma is szembeötlően: az akác telepítése, s valószínűsíthetően a Gleditsia bokorfás és fasorszakasz ültetése ekkor történt. Mindkét tájidegen faj szárazságtűrő, igénytelen és jó talajmegkötő képességgel bír, de természetvédelmi szempontból csekély tájértéket jelentenek, jelen időben tájvédelmileg nem helyénvaló és tájépítészetileg nem támogatható beavatkozásoknak minősülnek.

A Diska major a legutóbbi időkben a turizmus helyi jellegzetességeit kínálta: a 8284 Kisapáti, Szent György-hegy 1. címen üzemeltetett majort és lovaspanziót a következő tevékenységek, illetve szolgáltatások okán keresték fel a látogatók: túralovaglás, apartmanlakás, borkóstolás, tereplovaglás, szállás, turizmus, fogathajtás, szálláshely, kerti sütögetés-bográcsozás. Mindazonáltal ezek a funkciók kevéssé alakították a major puszta környezetét.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!