Egy magánkert tervezés – legyen akár családi ház kert tervezés, vagy társasház kert tervezése – igencsak személyes tervezői munkavégzést igényel. A kerttervező az emberi tényezőktől, a használattól, a mérettől és adottságoktól függően határozza meg a kertrendezés mikéntjét.

Családi ház kert vagy villakert; társasház kert, illetve lakópark; belső udvar, vagy éppen teraszkert – a kerttervezés sokféle helyszínen történhet, mely a kertrendezés elvei és szempontjai

 • Hogyan történjen a kertrendezés egy magánkertben?
 • Milyen kertstílus illik a kertünkhöz és hozzánk?
 • Melyek a kerttervező tanácsai a tapasztalatok, a gyakorlati kerttervezés alapján?

Ötletbörzénket gondolatébresztőnek szánjuk, és gyakorlati jótanácsokat adunk a kertrendezés kapcsán: típuspéldák, esettanulmányok, problémák és megoldások, amelyek a kerttervezés során adódnak.

A kerttervező nem válogat: kész a terjedelmes kertet rendbe szedni, a kertrendezés menetét kijelölni. Ha pedig már-már törpe vagy miniatűr kert számba megy a kiskert, sebaj, annál többet lehet ráfordítani, s így arányában gazdagabb kialakítást lehet a kertrendezés során megvalósítani.

A kerttervező nem csak tervez, tárgyal is: magánemberekkel, lakókkal, közös képviselővel, építészekkel, építtetővel, beruházóval, hatóságokkal – mindenkivel, aki a kertrendezés kérdéseiben érintett.

Magánkertek tervezése – kertrendezés a kertecskétől a birtokig

A kerttervező a telek potenciálját kihozza, illetve ház erősségeit kiemeli; míg a hátrányokat ötletekkel kompenzálja, elrejti, vagy legalább is feledteti. (Bár a sikeres kertrendezés, a színvonalas kertépítészeti kialakítás és a jó telekválasztás – sőt: az építész megválasztása is – esetenként jobban összefüggenek, mint azt szeretnénk.)

Nem a felhasznált anyagok, növények árától lesz értékes a kerttervező munkája, hanem a kertrendezés során megvalósuló, a kertben rejlő ötletektől és harmóniától. Ugyanakkor az ’olcsó’ és az ’ócska’ megoldások között – mint tudjuk – több azonosság van, mint két betű.

Magánkert típusok, ahol a kerttervező bevetésre kész

A kertrendezés megalapozásához szükséges a kerttervező segítsége a magánkertek tervezése során; akár az egyedi, akár a közös használatú lakókertek esetében merül fel a kertrendezés:

 • családi ház kertjének tervezése
 • villakert tervezése
 • társasházak környezete, zöldfelülete; társasházkert és lakópark tervezés (kertrendezés a közös használatú kertekben)
 • belső udvar tervezés
 • teraszkert tervezés

A kerttervező a lakók személyes igényeinek figyelembe vételével jár el, noha a kertrendezés léptéke más és más.

A kertrendezés elvei az egyedi használatú lakókertben

A kerttervező bizonyos tényezőket tényként kezel:

 • adott egy család és a családtagok igényei
 • egyes környezeti tényezőket figyelembe kell venni (talajviszonyok, benapozottság, szélirány, vízháztartás a telken)
 • a telek mérete és terepviszonyai

A kertrendezés ezen túlmenően számos kertépítészeti elv alkalmazásával lehet eredményes. Már a koncepcióterv, ötletterv készítésekor megoldásokat vázol a kerttervező ezekre:

 • a kert és a lakás egységbe szervezése (pl. az épület terasza a kerttel összefüggő szabad tér)
 • térhatárolás és vizuális zárás a kerítés mentén
 • térszervezés és a növényzet vízszintes és függőleges kiterjedése telekarányosan
 • zavaró környezet kiiktatása
 • növénydísznek az év minden szakában való biztosítása

Kertrészek sokaságát tervezheti a kerttervező egy magánkerten belül a háziak igényeitől, továbbá a telek és az épület karakterétől függően; ezek összehangoltságáról kell már a tényleges kertrendezés előtt gondoskodni.

A kertrendezés elvei egy közös használatú lakókertben

Amikor egy kertet több vagy sok lakás lakói használnak, a kerttervező a kerthasználók körének különféle igények és kertrészek között igyekszik harmóniát teremteni. A kertrendezés során a családi házaktól eltérő elvek is érvényre jutnak:

 • biztonságos játszóhelyek tervezése (játszókert, sportkert)
 • csendes pihenőhelyek tervezése
 • csekély gondozást igénylő növényzet
 • egyszerű fenntartású kert
 • térkapcsolatok és közlekedés megoldása

Egy társasházkert, egy lakópark is megelégedésére szolgálhat a személyes kerthasználatok során, a kerttervező ezt a kertrendezés folyamán megvalósítandó célul tűzi ki – a lehetőségekhez mérten.

A társasházkert és a lakópark érája; avagy a lakótelepek tanulságai kerttervező szemmel

A korábban nagy vehemenciával erőltetett lakótelep építések értéke sokféle vetületben is kétes, de legalább olyan tanulságokkal szolgált, amely nem csak a többlakásos épületek kialakítását reformálta meg (az élelmesebb építési szabályzással karöltve), de ma már a kertrendezés is más irányelvek mentén történik (jó esetben) a társasházkertekben és a lakóparkokban, mint hajdanán a lakótelepeken.

 • rongálással kevésbé kell számolni a fizikai zárás (mint a kert ősi tulajdonsága) révén is érzékelhetően egy jól körülhatárolható közösség részére szánt lakókertben
 • a kevesebb (3-5) szinttel rendelkező alacsonyabb épületek lakói érzékenyebbek, fogékonyabbak a zöld környezet, a kert szépségére és értékére. (A sokemeletes házak lakói esetében nem csupán a városi életformából eredő személytelenség, és természettől való elidegenedés jelentkezhet, hanem lakóhelyének felszíni, a kertrendezés által kialakított közegétől: annál kevésbé érdekli, vagy érez felelősséget a kert iránt, minél „magasabbra szakad” a földtől.) A kerttervező munkájának, valamint a majdani kertrendezés hosszú távú haszna egy lakókert terén annál nagyobb, minél kevésbé szállunk el
 • a közlekedési funkciók korlátozása, minimalizálása vagy kiiktatása a fenntarthatóságot és a növényzet jó állapotát erősíti (a kitaposás, a növényzet károsítása az átjáróterület-jelleg velejárója is)

A kertrendezés kihívásai egy társasházkert (lakókert) vagy lakópark területén

Amikor új lakókörnyék, például tömbrehabilitációs terület kertrendezés után mégis sivár képet mutat, az tapasztalataink szerint nem annyira a kerttervező feladatvégzésének minőségétől függ, hanem a kivitelezés, a kertrendezés megvalósulási szakaszának körülményein múlik nagyban, majd később a kertfenntartáson áll. Gyakran éppen akkor „fogy el” a beruházó pénze, amikor a kertrendezés kerül napirendre, s ilyenkor centiznek, hogyan teljesíthetik a hatóságok által ellenőrizhető paramétereket minimális ráfordítás mellett.

Ma is létesülnek a lakótelepi viszonyokhoz képest nem sok előnyös tulajdonságot felmutató lakóparkok a fentiek miatt (sőt, a lakótelepek legalább idősebb, dúsabb növényzettel rendelkeznek a pár évtizede végbement kertrendezés jóvoltából).

Ha nem szereznek érvényt az igényes és élhető lakókert kialakításának a kerttervező, vagy a kertrendezés folyamatát meghatározó személyek, a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és tényezők bevetésével, évtizedekre húzódóan foszthatják meg lakók tömegét a barátságos és egészséges lakókörnyezet esélyétől.

A növénytelepítés szempontjai a egy társasházkert vagy lakópark területén megvalósuló kertrendezés során:

 • edzett, nagy tűrőképességű növényzet tervezése
 • gyors növekedésű, illetve előnevelt (illetve túlkoros fák) növények telepítését irányozza elő a kerttervező, hogy a kert mihamarabb „beálljon”, azaz funkcióját betöltse
 • intenzív használat, a nagyobb igénybevétel ellenére is jól fenntartható közös használatú lakókert tervezése
 • bokrok, talajtakaró cserjék és örökzöldek nagyobb arányban
 • növények telepítése intenzív sűrűségben (összességében takarékosabb az egyszeri és minőségi növénytelepítés, mint a későbbi pótlás vagy tetemesebb fenntartási költség)

Hogyan történjen a kertrendezés egy magánkertben?

Bár a szakirodalom bőséges és súlyos kötetekkel járul hozzá a kertépítészeti stílusok és a kertművészeti ismeretek terjesztéséhez, ez sajnos jórészt nem magyar nyelven, de még inkább: nem hazai adottságokra alkalmazva történik. Hasznosak ezek a művek, munkálják az embernek a kert iránti érzékét és gyakran élvezetesek is a szemnek, de a pompázatos képeken feltárulkozó látvány leggyakrabban nem honosítható meg egy az egyben nálunk.

A táj- és kertépítészet szépsége és kötöttsége is, hogy lehetőségeit egy tér(ség) adottságai jobban befolyásolják, mint a holt anyaggal dolgozó építészetet. Így, ami hosszú távon fenn is marad a kerttervező munkája végeztével, az a tájtól sem idegen növényalkalmazásában vagy anyaghasználatában.

Milyen kertstílus illik a kertünkhöz és hozzánk?

Például hiába szeret bele valaki egy buja, rododendronoktól zsúfolt albioni kert látványába, hiszen nálunk mások a talajviszonyok, így a mészérzékeny azálea-félékben csak tekintélyes talajcsere és komoly anyagi áldozatok révén gondolkodhatunk nagyobbrészt Magyarországon. És akkor még a gyökeresen más éghajlati adottságokra nem tértünk ki.

Más esetben az óhajtott kertrendezés érdekében tetszetős terméskövet lehet a kerti burkolathoz kiválasztani, és akár a kerti utat kísérő ciprusokat is; csakhogy hazai körülmények közepette a terméskőburkolat széttöredezik, felfagy (mivel nem fagyálló tulajdonságú), a ciprussor pedig kifagy.

Stílusos kertrendezés és fenntartható kert

A kerttervező feladata a stílusok és a kertépítész szakterület biztos ismeretéből feltárni a lehetséges kertépítészeti beavatkozások tartalmát és azok formai megjelenését, amelyek egy adott helyszínen megvalósíthatók és fenntarthatók a kertrendezés után is. Nem a forma diktál a kertrendezés során, ha a kerttervező az elérendő célokhoz keresi az eszközöket, így a stíluseszközöket is.

Ez folyamatos továbbképzést és a szakirodalom követését igényli a kerttervező részéről, de saját stílust és a kertrendezés terén kiterjedt gyakorlati tapasztalatot is. Elhibázott taktikának tartjuk, amikor a kertrendezés során bizonyos stílusjegyeket, divatokat erőltetnek a kertre.

A kerttervező nem kertstílusok szolgálatában áll, hanem a Megbízója és szakmai lelkiismerete iránt tartozik felelősséggel. Ettől nem lesz jellegtelen a kert, sőt, szabadon kibontakozhat a helyben megbúvó vagy akár látványos karakter, de a Megbízó személyiségének is lesz lenyomata; azaz a kertrendezés nem lesz lélektelen.

A kerti stílusok, vagy akár a ma élő építészeti stílusok száma megannyi eljárást jelölhet ki egy kertrendezés apropóján, de ezeknek mélységet adni igazából az emberi tényező képes. A kerttervező ezért igyekszik a Megbízóját megismerni, igényeit feltárni, vagy olykor ezek tudatára ébreszteni. A kertrendezés akkor lesz eredményes, ha szemnyitogatás és párbeszéd előzi meg a kerttervező munkáját.

Kertstílusok és pofonok

Az olaszkert, a franciakert, a tájképi kert, a keleties kert, a japánkert, mind-mind a maguk sajátos (különféle geometrikus vagy organikus) térszervező motívumaikkal, növényalkalmazásukkal elkülönülő stílust teremtettek meg. A 20. század pedig gyors váltással hozta az újabb és újabb építészeti stílusokhoz járuló kertépítészeti stílusokat.

Ma egyszerre él a stílusok sokfélesége és a posztmodern letisztultsága. De például a minimalista irányt sem lehet akárhol és akárhogyan követni. Sok minden már a terepviszonyok által behatárolt: a sík terep nagyobb szabályosságot enged meg, mint változatos, hegyes felszín.

Bevalljuk, vannak stílusok, amelyeket mi is jobban szeretünk más irányzatoknál, de e kérdésben a Megbízóra és a tájra kell hangolódni. Ezért érdemes vizslatni a kerttervező gyakorlatát és stílusát a referencialista és a portfolió alapján, mielőtt a kertrendezés ténylegesen aktuálissá válik.

Kerti körlet – a kerttervező tanácsai

A sok-sok családi ház kert és magánbirtok tervezése kiterjedt tapasztalattal járt, amelyből éppen csak mazsolázunk, felvillantva mint a kertrendezés gyakorlatában előforduló típuspéldákat, amelyek a leendő kertbirtokosokat eligazíthatja egy-két kérdésben:

1. S.O.S, jöjjön a kerttervező! – Jobb később, mint soha

Egy dombos tájon fekvő telken már felépült az épület, amikor a Megbízó számára nyilvánvalóvá vált a tereprendezés szükségessége: az építkezés előrehaladtával a hátsó kerti terasz burkolatától 1 méterre a 2 méteres földbevágás falának „látványa tárult” a Megbízó szeme elé, a garázshoz szintúgy gyalogosan „gurultak le”. Az építész tisztességes háztervet készített, de a kertrendezés, tereprendezés szükségességére nem hívta fel a figyelmet. Miután a sokktól magukhoz tértek a háziak, kerttervező keresésbe fogtak, majd eljutottak hozzánk. Készíttettek geodéziai felmérést, pontos tervezési alaptérképen dolgozva született meg sok-sok mérlegelést követően a kardinális tereprendezési terv. Szép fekvésű, használható és barátságos kertjük lett a kertrendezés után.

TANULSÁG – a kerttervezés legjobb, ha az épülettervekkel egy időben kezdődik, de sosem késő a kerttervező segítségét kérni, amikor a kertrendezés hiánya érzékelhetően fáj a szemnek és a léleknek.

2. Családbarát kert – kertrendezés a családért

„Nagyon tetszett a gyors munka, ami átgondolt, praktikus és körültekintő is volt egyben. A terveket pár hét alatt igényesen kidolgozva adták a tervezők a kezünkbe. Pedig itt erősen gondolkodni kellett: nagy volt a szintkülönbség kis területen belül (3 kertszint lett így tervezve); játszótér, kinti medence, sütési-főzési lehetőség volt a kéréseink között, és mindezt össze kellett hangolni olyan növényzettel, kiültetési tervvel, ami jól bírja a gyerekeket (5 gyerekünk van) és kiszolgálja a speciális igényeinket (gyümölcsfák, házi fűszerek, kis veteményes, stb…) Nagyon ötletes megoldások születtek a szintkülönbségek kihasználásával. A hátrányt így változtatta előnnyé a kerttervezők szakértelme. Míg a háztervet az önkormányzatnál hiánypótlásra visszaadták, addig a kerttervre azt mondták, hogy ilyen precíz, alapos munkával errefelé még nem találkoztak.”

Dr. Virágos Zoltán és Erzsébet, Salgótarján

TANULSÁG – ez a kertrendezé időben, jól kezdődhetett és a kerttervező mind fogadókészséggel, mind józan megfontolással találkozhatott a megbízói oldalról (a nagy szintkülönbség valóban tekintélyes volt, a terep lejtése pedig átlagosan 23-24%-os!).

3. Amikor a kerttervező hiába dolgozott

Egy ízben még éppen folyamatban volt egy családi házhoz tartozó kertrendezés tervi alátámasztása, a bonyolult adottságú telekre terepmodellt is készítettünk, hogy az elképzelést annak segítségével leegyeztessünk a Megbízóval. A munkahelyére érve némi feltűnést keltettünk, ahogy a nem hónunk alá csapható csomagunkkal araszoltunk a folyosón. A Megbízónk kollégájába botlottunk, ott helyben megcsodálta a modellt (és ehhez modellünknek még topnak sem kellett lennie), majd rövidesen jött a telefon, hogy náluk is időszerű a kertrendezés. A kerttervező szívesen állt rendelkezésre, ment, egyeztetett, tervezett. Aztán csak hallomásból értesültünk, hogy „kedvező áron” beszereztek ezt-azt, és mégsem épült meg ez-az, ami korábban a kívánságaik között szerepelt.

TANULSÁG – az átgondolatlan kertrendezéshez nem szükséges kerttervező; értelmetlen kerttervet rendelni, ha valaki nem akarja, vagy nem tudja megvalósítani.

4. A kerttervező megbízói érdeket véd

Megbízói kérésre a kerttervező egy, növényeknek gazdag kavalkádjával bíró villakertet tervezett, alaposan kitérve a növényültetések részleteire. Mindkét oldal meg volt vele elégedve, a gondos kivitelezés volt hátra. Ennek biztosítékaként ajánlottuk, hogy a kerttervezésen túlmenően a tervezői művezetésre is szerződhetünk, de erre már nem akartak áldozni. Ugorjunk egy nagyot, jóval a kertrendezés utánra. A kivitelező távozott, elvileg elkészült a kerttervező és a megbízó között leegyeztetett kert. Ám „valami nem stimmelt” – a nem szakértő házigazda csak ennyit tudott megállapítani, ahogy a kezében tartotta a kert terveit, és a végbement kertrendezés eredményét nézte. Végül tárcsázta a kerttervező számát. Kimentünk, elvégeztük azt a munkát, amelyet a művezetéskor kellett volna: a kertrészekben a tervezett növények fele-harmada került be a kertrendezés során, helyenként nem is jó helyre, illetve nem is a betervezett növény. A felháborodott megbízó, a felelősségre vont kivitelező, a kedélyeket csillapító és a korrekt rendezést kijelölő kerttervező mind jelen volt a közös „eszmecserén”. A történet a kert újrabolygatásával folytatódott, majd később, a tervezői művezetéssel a kertrendezés a tervek szerint megvalósult. Megérte, szép lett.

TANULSÁG: a tervszerű kertrendezés, a szakszerű kivitelezés csak tervezői művezetés mellett garantálható. A kivitelező felkészültségéről és megbízhatóságáról legalább olyan körültekintően kell meggyőződni még a kertrendezés előtt, mint a kerttervező esetében.

Mi az a tervezői művezetés?

A kerttervező is tervezői művezetés keretében vizsgálja, hogy a kertrendezés során a tervben rögzített módon, minőségben és mennyiségi paraméterek szerint valósul-e meg a tervezett létesítmény. A kerttervező a helyszínre kiutazva segíti a kivitelezést: a terveket értelmezi, félreértéseket tisztáz, építési problémákkal kapcsolatban útmutatást, tanácsot ad. (Ez nem keverendő össze a műszaki ellenőr feladatvégzésével, ami az összetettebb kivitelezéseknél szintén elmaradhatatlan.)

Elkerülhetőek a később nagyobb ráfordítással kezelhető helyzetek, ha a kertrendezés tervezői művezetés mellett zajlik. A kerttervező a megbízó vagy építtető bizalmi partnere, ezzel szemben a kivitelező és építtető érdekei bizonyos szempontokból eltérőek, ellenérdekeltek anyagi téren.

5. A kerttervező szót kér

A tervezési területen az építészeti koncepciót alátámasztó és segítő munkát kértek a kerttervező oldaláról. Nem véletlenül: a telekre vonatkozó előírásokat-korlátozásokat merészen megközelítő beépítést irányoztak elő; lejtős terepen 4 szintes épületet. A kertépítészeti engedélyezési tervet többször kellett módosítanunk, mivel az építészeti terveket újra és újra visszaadta a hatóság. Az építtető az építésztervezőt bízta meg a projekt lebonyolításával, így a kerttervező intelmei nem jutottak el időben a tényleges kockázatot és anyagi terhet viselő megbízóhoz. Sok hónapos csúszás következett; az alapozás és a kertrendezés első műveletei helyett a tervek megkésett tökéletesítése: immár a józanság és az előírások jegyében.

TANULSÁG: a megbízóval folytatott párbeszédre és szakmailag széleskörűen leegyeztetett, megfelelő engedélyezési tervre épülhet a kiviteli terv; különben kellemetlenségek közepette zajlik nem csak a kerttervező munkája, de határidőcsúszással indulhat el a megvalósítás, a kertrendezés pedig esetleg olyan kötöttségekkel, amelyeken egyáltalán nem lehet később változtatni.

6. Hogy a kertrendezés egy szép történet legyen

Adott egy öttagú család, és a befejezéshez közeledő ház, amikor a kerttervező színre lép. A telek adottságai nem a legjobbak, de a kerttervező igyekezett mindezeket kiküszöbölni, valamint a kert területe révén sokszínű kerthasználatot nyitni. A háziak értették és igényelték is az alapos kiviteli tervet, a megvalósításhoz szükséges részletek kidolgozását. Rajzoltunk (a megbízónak), egyeztettünk (a hatóságokkal), győzködtünk (egy szomszédot); és végül olyan kertrendezés valósulhatott meg a kerti építményekkel egyetemben, amely a terepadottságokból előnyös vonást kovácsolt, a hátrányos és vitás szomszéd körülményt pedig kiiktatta. Jóleső volt hallani, amikor a Megbízó egyszer bevallotta, hogy nem gondolta volna, hogy „egy kertből ennyi mindent ki lehet hozni”. Ami azt illeti, türelemmel vártak is: a kertrendezés a volumenéből fakadóan több szakaszban ment végbe a kerttervező rendszeres jelenléte mellett. Mialatt a kert alakult, a család hattagúvá gyarapodott.

TANULSÁG: bár olykor a kerttervező szembenéz azzal a szituációval, hogy lehetett volna valamit jobban vagy másképpen; bőven hoz az élet olyan példákat, ahol a kertrendezés folyamata a természetes kihívások mellett (vagy ellenére) a kölcsönös megelégedést hozza el.

Lakókert tulajdonosok számára további fontos és a kertrendezés előtt hasznos információkkal szolgál a magánkert birtokosoknak szóló menüpontunk. S hogy milyen feladatok során jártunk el kerttervező szerepben, tekintse meg a letölthető referencia listánkat, illetve a munkáinkból szemelvényezett tervezési portfólió gyűjteményt!

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!