Nem egyszer találkozunk kérdő tekintetekkel, hogy kerttervezés, környezetalakítás megalapozásához szükséges kiindulási munkarészként geodéziai felmérés elkészítését kérjük. Mikor és miért kell a kertet, a tervezési területet földmérővel felméretni?

2016. február 15.

Kerttervezés előkészítése geodéziai felmérés segítségével: ajánlott vagy kötelező?

A jó megvalósítási folyamatokat jól elő kell készíteni. Ahogyan egy úri szabó nem állna neki a ruhakészítésnek megrendelője méreteinek, fizikai adottságainak “feltérképezése” nélkül; majd egy minőségi méretárúból sem kiszerkesztett szabásminta nélkül vágnak bele a szabás munkájának, úgy egy összetett, illetve igényes kertépítészeti megvalósítást megalapozó tervezés sem nélkülözheti a kellő alapokat.

Alaptérképként készül a geodéziai felmérés, vagy egyszerűbben földmérés, ami a kertépítészeti tervezés során természetesen nem pusztán a “föld” mérésére szorítkozik. Továbbá számos esetben nem is választható ügy a geodéziai felmérés, hanem kötelezően előírt munkarész – jellemzően engedélyezési eljárások során.

Amennyiben geodéziai felmérés később, például a kiviteli tervezés elején történik, így is bőven megtérül a kerttulajdonosok számára – leginkább a tereprendezés, kertépítés munkáit lehetséges ennek alapján szakmailag helyessé és költséghatékonnyá tenni.

Miért nincs kertépítészeti kiviteli terv geodéziai felmérés nélkül?

A kiviteli tervek olyan részleteket hivatottak kibontani, ami a megvalósítás teljes és pontos munkálataihoz szükségesek. A kiviteli méretezések, kitűzések és mennyiségi kalkulációk alapfeltétele ugyanakkor a pontos, valóságot tükröző alapadatok – ezek hiányában hiába a sok jó ötlet, nagy eséllyel így sajnos borulnak a tetszetősnek indult elképzelések (formájukban, de tartalmukban is) a tényleges körülmények közepette a megvalósítás során.

Alapos helyszíni felmérés nélkül jót lehet tervezni (értsd: még papíron) – de mi értelme? Megvalósítani ugyanis nem lehet jól (már a valóságban).

Mikor nem kell geodéziai felmérés?

A kertépítészeti gyakorlatban ilyen ritka eset szinte csak az új parcellázású, beépítetlen és tökéletesen sík területeken adja magát, bár más megközelítésben a terület ekkor is mindenre kiterjedően felmért:

 • A telek kitűzési rajz minden (minden kérdéses kevés) adatot tartalmaz
 • A telken belül pedig, ha semmi meglévő elem nincs, csak a terep, az egységes magasságú talajfelszín az egyedüli fix adottság
 • A tervezési terület olyan mikro közeg vagy apró kertrész, ahol ésszerű jelentősége nem mutatkozik geodéziai felmérésnek
 • Jelentős beavatkozás nincs betervezve a telken (azaz: egy igénytelen kert a mérnöki színvonalú kerttervezést, s így a geodéziai felmérést sem igényli)

Miért kell geodéziai felmérés?

Terepen, főleg a nem tökéletesen üres és 0%-os lejtésű terepen az elemek helyzetét már egyszerű mérési eszközökkel nem lehet meghatározni (a mérési adatok és arányok torzulnak, vagy feltérképezhetetlenek), viszont a helyzet pontos ismerete nélkül a tervezés során nem tudunk igazodni a meglévő és megtartandó elemekhez.

Ahhoz, hogy az építési, s ezen belül a kertépítési munkák mérnöki kritériumoknak megfeleljenek, szükséges az ezt lehetővé tevő részletezettségű és pontosságú alaptérkép, amely a geodéziai felmérés által áll elő. A meglévő adottságokhoz és elemekhez képest így irányozható elő minden beavatkozás magassági és vízszintes értelemben egyaránt.

Mikor elhagyhatatlan a geodéziai felmérés?

 1. már az építészeti, valamint kertépítészeti engedélyezési terv benyújtásához elő van írva a telekre vonatkozó szabályozás szerint, hogy szükséges geodéziai felmérés
 2. a tervezés volumenét tekintve számottevő meglévő, maradó elem van
 3. terepi, művi és növényi alkotók jelentős/összetett formában/mennyiségben vannak jelen
 4. pontos kertépítészeti kiviteli terv készítésére van szükség
 5. a tervezett beavatkozások, a kertépítés kertépítészeti kiviteli terv nélkül nem elvégezhetők:
 6. viszonyító és helytálló kitűzések szükségesek – tereprendezés, csapadékvíz-elvezetés megoldásához, terepépítmények és kerti építmények építéséhez

Ez történik, ha geodéziai felmérés nélkül készül kertterv:

 • A kertterv nem rendelkezik kiviteli terveknél elvárt pontossággal és tartalommal
 • Pontos kiviteli terv hiányában a kivitelezési munkák nem szabatosak, több helyszíni változtatást igényelnek, ami nem gazdaságos, és legtöbbször nem szép és szakmailag sem megfelelő kényszermegoldásokhoz vezet
 • Nem igazodnak jól az újonnan építendő vagy ültetendő elemek a meglévőkhöz
 • Méretezésbeli és számításbeli pontatlanságok miatt betervezetlen vagy eltúlzott építési költségek jelentkeznek: hiány vagy pazarlás lép fel

Éppen ezért a végletesen egyszerű eseteket leszámítva, ahol a kiinduláshoz nem áll rendelkezésre aktuális állapotokat hűen ábrázoló tervezési alaptérkép, vagy vitatott ennek szükségessége, ott egyszerűen nincs értelme alapos kertépítészeti tervezés folyamatáról beszélni, ezért nincs értelme ilyen megbízásokat elvállalni sem.

Mit mérnek a geodéziai felmérés során a kertben, tervezési helyszínen?

A geodéziai felmérés során a földmérő mérnökök a telek lejtésviszonyait, és a telken lévő tereptárgyak (épület, terepszint feletti ill. alatti műtárgyak, növényzet) elhelyezkedését, és a telek méretét vizsgálja. Speciális igények és szempontok mentén is készülhet geodéziai felmérés, de a kertépítészeti tervezési gyakorlatban alaptérképként a terület pontosan és részletesen felmért rajza használatos: szintvonalakkal, magassági adatokkal, meglévő épület, építmények, burkolatok, növényi alkotók, közmű tárgyak, stb.

Geodéziai tervezési alaptérkép készíttetése, a tervezési terület részletes geodéziai felmérése tehát általában az alábbiakra terjed ki:

 • meglévő/bontandó épület, terepépítmények, kerti építmények
 • kerítés, kapu, közterületi csatlakozás
 • meglévő burkolatok, bejáratok, aknák-közművek pontos helye
 • meglévő fák és cserjék
 • (jogi) telekhatár, kerítésvonalak
 • meglévő terepi pontok: szintmagasságok és szintvonalak

A teljes képhez tartozik, hogy geodéziai felmérés támogatása kapcsán nem pályázunk földmérőktől ellenszolgáltatásra, ill. nem kapunk egy geodétától sem jutalékot. Sokuk közül azokkal szeretünk együtt dolgozni, akik kertépítészeti tekintetben is pontosan és részletesen végzik a mérést. Mindebből egyszerűen következik, hogy a megbízói érdeket szolgáló minőségi tervezés felé való elköteleződés egy oldalra helyezi azokat, akik abban tudnak és akarnak feladatot végezni.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!