Az épületek tetőfelületén vagy mélygarázsok felett megvalósuló zöldtető, illetve tetőkert az épület létrejöttét komoly műszaki, ökológiai és esztétikai előnyökkel is gazdagítja.

Bár a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés mellett napjainkban kétségkívül inkább a gazdasági és helytakarékossági megfontolások szólnak. A kertépítész ezúttal is a környezetre hat, növénytelepítési tervet alkot, zöldterületet gyarapít. És a tető zöldre derül.

A tetőkert tervezés és zöldtető tervezés kérdéseit bővebben sorra vesszük a cikkben:

 • Tetőkert tervezés és zöldtető tervezés régen és ma
 • A tetőkert tervezés és zöldtető tervezés – igények és igénylők köre
 • Mi a tetőkert tervezés és a zöldtető tervezés haszna?
 • Mi a különbség a tetőkert tervezés és a zöldtető tervezés között?
 • Mit jelent, ha a zöldtető extenzív, félintenzív, intenzív, vagy „robusztus” intenzív?
 • Milyen részletekre tér ki a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés?

Tetőkert tervezés és zöldtető tervezés régen és ma

Ma már egészen más okból, és más gyakorisággal terjed a tetőkert és a zöldtető, szemben, ahogy az első hazai tetőkert létrejött bő két évszázada, egy koronázás apropójából a pesti diadalkapun, az egykori Városháza mellé.

A tetőkert tervezés és zöldtető tervezés mozgatórugói napjainkban inkább a gazdasági és helytakarékossági megfontolások; korunkban elsődlegesen nem reprezentatív célból vagy különleges alkalomból (főképp nem „Ő császári és királyi felségeik tiszteletére”…) alkot a kert tervező ha nem is a földtől, de a földfelszíntől olykor igencsak elrugaszkodott kertet tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés során.

A tetőkert tervezés és zöldtető tervezés – igények és igénylők köre

A céges ügyfeleknél jelentkezik leggyakrabban a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés igénye (jóllehet lakóházak és intézmények esetében is mind gyakrabban előfordul). Ennek oka, hogy a gazdasági szerepű létesítményeknél a legnyomósabbak a gazdaságos helyhasználat, magas beépítési arány tényezői, és sokszor ezek működéséhez éri meg a tetőkert vagy zöldtető (a természetes adottságú kertnél magasabb) létesítési költségeit vállalni (amely mellett a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés díja eltörpül).

A tetőkert tervezés, a zöldtető tervezés, majd ezek létesítése a funkcióktól függően szigorú szabályok és előírások szerint történik. Már a babilóni függőkert komoly mérnöki munkát igényelt, azóta persze több eszköz áll kert tervező rendelkezésére az összetettebb tetőkert tervezés vagy az egyszerűbb zöldtető tervezés feladatainak elvégzéséhez, de szélesebb követelményeknek is meg kell feleljen a tervezett létesítmény úgyszintén.

Mi a tetőkert tervezés és a zöldtető tervezés haszna?

A tetőkert tervezés és a zöldtető tervezés révén gazdagított létesítmények tág köre számos ökológiai, műszaki, esztétikai és gazdasági előnnyel jár. A gazdasági előnyök kiemelten:

 • növekszik a telek beépíthetősége, az ingatlan kihasználtsága és értéke
 • kedvezően alakulnak a beruházói költségek, az ideális műszaki megoldások jó ár-érték arányt képviselnek
 • csökkenhet a vízelvezető hálózat terheltsége és a csatornázási költség
 • növeli a teherhordó szerkezetek élettartamát a termőhely ökológiai szempontból védő jellege folytán
 • a biológiailag aktív területek növekedésével több funkció helyet kaphat, amely az üzletmenet lehetőségeit bővíti

Mi a különbség a tetőkert tervezés és a zöldtető tervezés között?

Mind a tetőkert, mind a zöldtető nagy arányú növényborítást kap a kert tervező bevonásának eredményeképpen, ám a tetőkert gazdagabb a maga kert funkcióival: az ember tartózkodhat ott; úgy használhatja – kialakításától és berendezettségétől függően többrétűen is –, mint a természetes talajkapcsolattal bíró (talajfelszíni) kertet. Ezzel szemben a zöldtető területén legfeljebb a fenntartás, valamint a karbantartás végett fordul meg valaki (és esetleg a tetőkert tervezés vagy a zöldtető tervezés eredménye után folyton kíváncsiskodó kert tervező, fotómasinával felszerelkezve…).

Az alapvető befolyásoló tényezők, hogy milyen típusú tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés jön-e a szóba egy adott létesítmény területén a parkosítás kapcsán:

 • teherhordó-, illetve tetőszerkezet terhelhetősége
 • rétegrend
 • használati kör
 • esztétikai követelmények
 • a parkosítás felé támasztott igények

Milyen esetben történik tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés?

A zöldtető lehet extenzív, félintenzív, intenzív, és „robusztus” intenzív. Az épület, illetve a létesítmény funkciói és műszaki paraméterei befolyásolják, hogy egy helyen milyen formában növelhető a zöldterület tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés útján. Általában az intenzív kialakítású tetőkert felé haladva a parkosítás az extenzívebb kialakítások előnyeit magukba olvasztva további értékes tulajdonságokkal gazdagodhat (ha akad a közelben ügyes kert tervező is).

1. Extenzív zöldtető tervezés

Elsősorban ökológiai igények kielégítésére alkalmas, korlátozott teherbírású szerkezeteken, nem járható tetőkön szerepel a kert tervező koncepciójában:

 • ökológiai védőréteg (esővíz hasznosítás, hőszigetelés, kedvező klimatikus hatások, élő, növényborított felület) kialakítása a parkosítás célja
 • igen vékony talajréteg, égadta öntözés (csapadéktól függően); fenntartása szerint is extenzív körülményekhez illeszkedik a zöldtető tervezés
 • szárazságtűrő évelőkből álló parkosítás

2. Félintenzív tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés

Egyfajta beruházói kompromisszumként születő, praktikus műszaki megoldás a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés eredményeként létrejövő típusok között; általában fordított rétegrendű épületszerkezetekre alkalmazzák. A kert tervező emberi tartózkodásra is alkalmas teret formál, de ez nem kiemelt funkció:

 • lakóterekkel kapcsolatban álló kertben, zöldterületen megvalósítandó parkosítás helye
 • nagyobb használati kör, szabadabb formai kialakítás mentén haladhat a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés
 • a gondos tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés külön fenntartási kijáratra is gondol
 • vékony talajréteg, időszakos öntözés révén félintenzív fenntartású növényállomány jöhet létre
 • nagy tűrőképességű növényekből álló parkosítás (évelők, félcserjék, de cserjék és gyep is)

3. Intenzív tetőkert tervezés

A kert tervező a kifejezetten emberi használatra alkalmas, intenzív tetőkert tervezés során olyan zöld terek létrejöttét segíti, amelyek nem csak funkcióik miatt intenzívek, de a reprezentatív szempontok is előtérbe kerülnek:

 • irodaépületek, többfunkciós épületek tetőfelületén kialakítandó intenzív növénytelepítés
 • tetőtéri tárgyalótermekhez kapcsolódó tetőkert tervezés
 • szállodák, lakóházak legfelső szintjén, a teraszon történő növényültetés céljából
 • kerti funkciók tervezése (pihenőkert, játszókert, rendezvénykert, sportkert, kerti tó, stb.)
 • vastag talajréteg, rendszeres öntözés, rendszeres fenntartás; fenntartása szerint és használatában is intenzív körülményeket vesz figyelembe a kert tervező
 • tág növényalkalmazás, akár fák telepítésével zajló parkosítás

4. Robusztus intenzív tetőkert tervezés

Olyan épületszerkezetek esetében számol velük a kert tervező, amelyek a talajszint alatt az épület kontúrján kívül esnek. A természetes talajon zöldellő kert szomszédságában, azzal egy szintben történik a parkosítás, amely az intenzív tetőkert előnyös vonásait hordozza, de a tetőkert tervezés terhelhetőbb konstrukciókban gondolkodhat:

 • mélygarázsok fölötti parkosítás céljából
 • „földbe süllyesztett”, térszinti alatti parkolóházak fölött zajló parkosítás
 • aluljárók felett, felszíni parkosítás céljából
 • burkolata gépjármű terhelésre is tervezhető
 • növényalkalmazása szinte korlátok nélküli

Milyen részletekre tér ki a tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés?

A tetőkert tervezés és zöldtető tervezés során az épület tervezője és a kert tervező egyeztet a műszaki részletek tárgyában, de a növények kiválasztása, a növénykompozíció megformálása, a termőhely viszonyok meghatározása a kert tervező hatásköre, amely csak bővül a kerti funkciók betervezésével.

A tetőkert tervezés vagy zöldtető tervezés feladatai:

 • Növényalkalmazás tervezése
 • Speciális zöldtető műszaki objektumok elhelyezése
 • Vízelvezetés műszaki megoldása
 • Burkolati rétegrendek; talajrétegek, szigetelés meghatározása
 • Fenntartás-karbantartás rendjének kialakítása
 • Kerti terek és berendezések tervezése

Tervezési gyakorlatunkban bőven szerepel zöldtető tervezés irodaházon, lakóépületen; tetőkert tervezés mélygarázs fölött, szolgáltató intézmény felső szintjén – ahány megrendelő, annyi változatos, az igényekhez szabott megoldás.

A növényborítottság, a parkosítás, a zöldterület arányának gazdaságos növelésében segít körültekintően a kert tervező a rendelkezésre álló terület és adottságok figyelembevételével.

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2020. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!