KertIkon tájépítész iroda

Az élet ki akar teljesedni – bennünk és körülöttünk is. Az emberhez méltó élet keretein dolgozik az építész; közösséget építünk a családban, illetve a munkahelyen; mindennapi teendőink után rendre letelepedünk megpihenni... És kell a kert, a megfelelő zöld környezet, ahol mindez kibontakozhat.

KertIkon tájépítész iroda - a kerttervezés csak a kezdet

Kertek és közterületek tervezésével, zöldfelületfejlesztéssel, települések arculatának formálásával, tájépítészettel járulunk hozzá, hogy ügyfeleink mozgástere vagy pihenőhelye élhetővé, kellemesebbé váljon: olyanná, amely testi-lelki jólétüknek kedvez. A KertIkon tájépítész iroda az üzleti szféra működését szintúgy segíti a kellő zöld környezetük megteremtésében.

Kerttervező iroda a szép kert érdekében

Kerttervezés és tájépítészet, ahogy a KertIkon tájépítész műhely végzi

  • teljes körű tervezési jogosultság táj- és kertépítészeti szakterületen
  • a Budapesti Építész Kamara által bejegyzett és nyilvántartott vállalkozás
  • már 2000 óta a tájépítész szakmában
  • precíz és látványos tervek prezentálása
  • közérthetően nyújtott és széles körben kommunikált tájépítész szaktudás
  • megbízói érdekek hatékony szakmai képviselete

Kertépítészet, amire építhet

A karakteres zöldfejlesztésben érdekelt partnereink a bizonytalan megoldásokkal való kísérletezés helyett a tájépítész szakmában járatos segítségünkkel élhetnek.

Kertépítészet, amire építhet

A falakon túl is megalapozottan

Gyakorló tájépítészként rálátunk a kertészet, az építészet és az érintett szakterületek összefüggéseire; ezáltal könnyítjük meg megrendelőink döntéseit, hogy miként aknázzák ki lehetőségeiket a tájépítészet, a kerttervezés és a szabadtértervezés szintjén, és milyen megoldásokba kívánatos beruházniuk.

A KertIkon tájépítész iroda berkeiben készülő tervek alkalmazásával olyan cselekvési programok is rendelkezésükre állnak, amelyekkel kiszámíthatók a költségek és részletekbe menően megvalósíthatók a projektek.

Szép kertek és hasznos terek élménye: amit a kerttervezés nyújt

Ügyfeleink elvárásaihoz és elképzeléseihez sokéves szakmai tapasztalatunkat és lankadatlan lelkesedésünket adjuk, majd így alakítjuk ki és vetítjük előre azt az ideális összképet, amit közösen látni szeretnénk – s amellyel ki-ki többrétűen gazdagodva és virulóbban folytathatja tevékenységét, vagy élete teljesebbé és komfortosabbá válhat.

A kerttervezés nyújtotta szép kert

Táj, építészet, összhang

Közös emberi érdekünk és a mi szakmai feladatunk tájépítész iroda valónkban is, hogy harmonikus és rendeltetésüket jól betöltő zöldterületek létrehozását mozdítsuk elő. A lelkiismeretesen és érzékkel művelt tájépítészet az uniformális megoldásokon túl, de az öncélú szakmaiságot kerülve a minket körülvevő táj, valamint emberi közösség célszerű és testre szabott szolgálatába is kíván lépni.

Miért a KertIkon tájépítész iroda? – csokorban átnyújtott tájépítészet

Budapest jól megközelíthető kerületében, a Ferencvárosban található cégünk; a Nagyvárad térnél, az Üllői úton zajlik a KertIkon tájépítész iroda műhelymunkája Kiss Tünde kerttervező vezetésével; ám feladataink a szabad tér változatos, újabb és újabb helyszíneire vonnak bennünket; tájépítész szaktudásunk országszerte készen áll a bevetésre, legyen az vidék vagy Budapest.

KertIkon tájépítész iroda - székhely: Üllői út 121.

A KertIkon tájépítész iroda tevékenysége a környezet fejlesztését célzó közös gondolkodástól kezdve, a konkrét kertépítészeti tervezés (növényfelmérés, értékvizsgálat, koncepcióterv, látványrajz, tervegyeztetés és –kidolgozás) folyamatán át, egészen a megvalósításig, a kivitelezés alatt végzett, felelős tervezői szerepvállalásig terjed.

KertIkon tájépítész iroda: innen és túl

A tervezés leggyakrabban egymásra utalt csapatmunka. Munkánk során szakági tervezőkkel, szakmérnökökkel és bizonyos szakterületekre specializálódott tájépítész kollégákkal is dolgozunk együtt; a KertIkon tájépísz iroda nem szűkíti magát a műhelyfalakon belülre a szakmagyakorlás során.

Sokéves tapasztalatunk révén tudjuk, hogy hol kívánatos tevékenységünk, valamint meddig terjed ennek szakmai jogosultsága, és azt is, hogy mely résztvevők bevonásával lehet sikeres egy projekt (legyen ez kicsi vagy akár nagy: a szó szoros értelmében vett Megbízó személye mindig kötelez).

Tájépítész, kertépítész vagy kerttervező – ki kicsoda?

A tájépítészet szerteágazó

A tájépítész saját tervezési gyakorlata, illetve az adott tervezési feladat határozza meg voltaképpen azt, hogy minek is nevezhető a munkáért felelős tervező (mivel több kifejezés is használatos a táj- és kertépítészmérnök szakemberek megnevezésére), és a tervezési tevékenység során milyen metodika szerint jár el. A kerttervezés, tájtervezés hasonlóan rokon elnevezése a kertépítészet, tájépítészet terén végzett tervezői munkának.

Mindenesetre a kreatív, fejlesztő szemlélet mentén gyakorolja a szakmát a KertIkon tájépítész iroda, nem feledve, hogy ez az épített és természetes táj értékmegóvásával, védelmével jár együtt.

A KertIkon a Budapesti Építész Kamara által bejegyzett és a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott vállalkozás

A tájépítészeti, kertépítészeti tervezést a KertIkon tájépítész iroda az előírásoknak megfelelően végzi. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdése alapján kamarai megállapítást nyert, hogy a cég bejelentése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A KertIkon a Magyar Építész Kamara cégnyilvántartásában szereplő vállalkozás

A BÉK részéről az erről szóló igazolás kiállítása megtörtént, rendelkezésre áll. Ezt az eljárást a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján folytatták le, figyelemmel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseire.

Kerttervezés építészeknek, cégeknek és Önnek

Munkáink során generáltervező teamekben építészek mellett dolgoztunk tájépítészeti feladatokon, felelős cégvezető és igényes magánkert birtokos megbízók kertrendezés előtti kéréseit teljesítettük a referencia listánkon tematizált különféle területeken, amelyekből a portfólió gyűjteménybe szemezgettünk – a visszajelzések alapján nem kevésbé mások örömére és megelégedésére is, mint a magunk kedvére.

 

Kiss Tünde
okl. tájépítész
ügyvezető